8 erfarna konsulter tillgängliga för nya uppdrag

Behöver ditt företag hyra eller rekrytera en ny medarbetare? Här kan du läsa om 8 av våra konsulter som blir lediga inom kort. Du kan också kontakta oss och berätta om dina specifika bemanningsbehov så presenterar vi fler lämpliga kandidater.

EKONOMI

Patryk – Redovisningsekonom, Controller

Bakgrund
Civilekonom från Stockholms Universitet med flera års erfarenhet som Controller och redovisningsansvarig på ett bolag inom vårdsektorn. Arbetade innan dess som revisorsassistent på en större revisionsbyrå.

Kunskaper
Månatliga avstämningar av balans- och resultaträkningar inom koncern, konsolidering och rapportering, självständigt upprättat årsredovisningar, behjälplig i årsredovisningar för koncern, ansvarat för lönerevision, förhandlingar, arbetsledaransvar.

Språk- och IT kunskaper
Mycket goda kunskaper i engelska samt goda kunskaper i polska. Visma Administration, Fortnox, Raindance och MS Office.

Omfattning
Heltid


Åsa – Controller, redovisningsekonom 

Bakgrund
9 års erfarenhet från roller som Business Controller och redovisningsekonom. Har arbetat i flertalet internationella bolag, men även mindre svenska bolag inom bland annat fastighetsbranschen. Van att arbeta med redovisning i de nordiska länderna. Bachelor of Business Administration, European University i Bryssel.

Kunskaper
Bokslut, rapportering, kostnadsanalys, kreditbedömningar, deklarationer, budgetarbete, löpande bokföring, avstämningar, kund- och leverantörsreskontra.

Språk- och IT kunskaper
Flytande i engelska. Mycket goda IT kunskaper i SAP, Pyramid, Navision, Multisoft samt MS Office.

Omfattning
Heltid/deltid


Maritha – Löneadministratör, löneprogramspecialist

Bakgrund
11 års erfarenhet inom lön med mycket god kännedom om hela löneprocessen. Flerårig erfarenhet som löneprogramspecialist vilket inneburit att hjälpa kunder med frågor kring programmet samt avtals- och arbetsrättsfrågor. Erfarenhet av att arbeta med löneadministration i outsourcingföretag och inhouse.

Kunskaper
Specialist inom löneprogrammet Agda, utbildning och support till användare av programvaran, support i avtals- och arbetsrättsfrågor.

Språk- och IT kunskaper
Mycket goda kunskaper i engelska. Mycket goda kunskaper i Agda samt MS Office. Även arbetat i Hogia och Kontek.

Omfattning
Heltid


Kerstin – Ekonomiassistent, löneadministratör

Bakgrund
Drygt 20 års erfarenhet från olika roller inom ekonomi och redovisning, varav senaste året som konsult. Flyttade från Tyskland till Sverige 2006 och har sedan dess arbetat med ekonomi och löneadministration. Erfarenhet av de flesta arbetsuppgifter på en ekonomiavdelning i mindre företag. Erfarenhet från tjänste- och industriföretag samt detaljhandel.

Kunskap
Kund- och leverantörsreskontra, löpande bokföring, fakturering, registrering av huvudbokstransaktioner, in- och utbetalningar, påminnelser, löneadministration, bokslutsarbete.

Språk- och IT kunskaper
Flytande i svenska, mycket goda kunskaper i engelska, tyska som modersmål. MS Office, Visma SPCS, SAP, iScala, Navision, Monitor, Hogia Lön, ReadSoft.

Omfattning
Deltid

ADMINISTRATION

Lilly – Teamleader, Sales Support Manager

Bakgrund
Stor vana att driva projekt och implementera nya processer, arbetat inom stora internationella organisationer. Van att coacha en grupp mot gemensamt mål. Senaste åren varit utbildningsansvarig för Norden inom stor internationell koncern. Bott utomlands under flera år.

Kunskaper
Civilekonom med inriktning Organisation och Marknadsföring. Påbyggnad i Internationella relationer. Koordinator med stor vana av kund- och leverantörskontakter på alla nivåer.

Språk- och IT kunskaper
Flytande i engelska. Mycket goda kunskaper i MS Office, SAP samt flertalet övriga affärssystem.

Omfattning
Heltid

SÄLJ/MARKNAD

Stine – Kundservice

Bakgrund
9 års erfarenhet från servicerelaterat arbete. Senast från internationellt försäkringsbolag där hon arbetat med kundservice. Har även erfarenhet från cateringföretag i rollen som hygien- och kvalitetsansvarig samt från butiksförsäljning och från att starta och driva eget café. Van att arbeta med många kundkontakter via telefon, mejl och personliga möten.

Kunskaper
Produktinformation, kundsupport, orderhantering, beställningar, fakturahantering, rapportering, uppföljning av kundärenden, reklamationer etc. Skadereglering gällande försäkringar.

Språk- och IT kunskaper
Mycket goda kunskaper i engelska, modersmål norska. Mycket goda IT kunskaper i olika affärssystem samt MS Office.

Omfattning
Heltid


 

Pia – Kundtjänst, ordermottagare

Bakgrund
Sammanlagt 15 års erfarenhet från olika roller inom service och försäljning. Serviceledare/Dispatch vid internationellt företag inom grafiska industrin samt vid ett IT företag, kundservice på ett stort fastighetsbolag samt receptionist och ordermottagare vid ett svenskt grossistföretag inom livsmedelsbranschen.

Kunskaper
Kundservice, felanmälan, koordinering av teknikers arbeten hos kund, beställningar, orderhantering i SAP, avtalshantering, fakturering, kontering och registrering av leverantörsfakturor.

Språk- och IT kunskaper
Goda kunskaper i engelska i tal och skrift. MS Office, SAP, ASW-Service, SerVad, FastNet.

Omfattning
Heltid

HUMAN RESOURCES

Minnie  – HR chef, nordisk HR specialist

Bakgrund
Flera års erfarenhet som nordisk HR specialist samt som HR ansvarig inom FMCG bolag. Van att arbeta strategiskt såväl som operativt samt att fungera som stöd för chefer och medarbetare.
Har en fil.mag. inom sociologi från Södertörns högskola.

Kunskaper
Nordisk arbetsrätt, rekrytering, Employer Branding, Talent Management, Performance Management samt Compensation & Benefits. Framtagning, implementering och uppföljning av policys och processer.

Språk- och IT kunskaper
Mycket goda kunskaper i engelska samt finska. Arbetat i olika HR- och affärssystem, främst SAP, samt MS Office.

Omfattning
Heltid