13 erfarna konsulter tillgängliga för nya uppdrag

Behöver ditt företag hyra eller rekrytera en ny medarbetare? Här kan du läsa om 13 av våra konsulter som blir lediga inom kort. Du kan också kontakta oss och berätta om dina specifika bemanningsbehov så presenterar vi fler lämpliga kandidater.

EKONOMI

Margaretha – Redovisningsansvarig, löneadministratör

Erfarenhet
Mer än 20 års erfarenhet varav 11 år som konsult. Stora och medelstora företag, koncerner med många dotterbolag, internationella företag, förbund samt redovisningsbyrå.

Kunskap
Att operativt ansvara för allt från löpande redovisning till månads- och årsbokslut, personalledning, lönehantering (tjänstemän och kollektivanställda), rapportering, ekonomiska analyser, verksamhetsutveckling samt strategiska frågor. Van vid utvecklingsarbete och effektivisering inom ekonomi och administration.

Språk- och IT kunskaper
Goda kunskaper i engelska. Agresso, Movex, Hogia, Visma, Xor, Monitor, Entré, Agda m fl.

Omfattning
Heltid


Cecilia – Controller, redovisningsekonom 

Erfarenhet
Sammanlagt 8 års erfarenhet från roller inom ekonomi och marknad. Bland annat som Financial Controller, redovisningsekonom och marknadskoordinator. Erfarenhet från flertalet internationella bolag.

Kunskap
Van att självständigt arbeta med månadsrapportering, uppföljning, löpande redovisning, kund- och leverantörsreskontra, avstämningar, utläggshantering och betalningar. Drivit och koordinerat kampanjer, deltagit i prognostisering, uppföljning av kampanjer samt utfallsanalyser.

Språk- och IT kunskaper
Mycket goda kunskaper i engelska. Flertalet affärssystem såsom SAP, Scala, Agresso och FortNox samt BI-verktygen Cognos och QlikView.

Omfattning
Heltid


Robert – Ekonomichef

Erfarenhet
20 år främst i rollen som ekonomichef, men även som redovisningschef. Har arbetat på revisionsbyrå. Lång och bred erfarenhet inom bank och finanssektorn, konsultföretag, koncern inom motorbranschen samt servicebolag som administrerar upphovsrätter. Ekonomiexamen från Lunds Universitet 1985.

Kunskap
Ansvarat för ekonomiavdelningens samtliga funktioner. Redovisning, budget, rapportering, cash management, valutor, finansiering, investeringar och skatter. Även kontors- och lokalansvarig. Arbetat med olika effektiviseringsarbeten. Ledningsgruppsarbete.

Språk- och IT kunskaper
Flytande i engelska i tal och skrift. Mycket goda IT kunskaper, erfarenhet från flertalet ekonomi- och affärssystem såsom Visma administration, NAV Navision och Entré.

Omfattning
Heltid


Sissi – Ekonomiansvarig, redovisningsekonom 

Erfarenhet
23 års erfarenhet och fler än 20 slutförda konsultuppdrag. Företag i skiftande storlek, allt från transaktionstäta internationella koncerner och statliga myndigheter till små branschorganisationer. Gedigen erfarenhet av de flesta förekommande arbetsuppgifter på en ekonomiavdelning.

Kunskap
Löpande redovisning, löner, årsbokslut, rapportering, budgetarbete, projektredovisning, koncernkonsolidering, dagkassehantering. Effektivisera rutiner, momsutredningar, implementering av nya affärssystem. US GAAP och SOX.

Språk- och IT kunskaper
Mycket goda kunskaper i engelska. Arbetat med de flesta av de stora affärssystemen såsom Visma, SAP, Hogia och Agresso.

Omfattning
Heltid


Sari – Ekonomiassistent, SAP

Erfarenhet
Har arbetat med ekonomi och administration i 20 år varav 6 år som konsult. Senaste 8 åren som ekonomiassistent. Arbetat i stora internationella koncerner med arbetsspråk engelska, finska och svenska. Även stor erfarenhet från bredare roller i mindre företag.

Kunskap
Kund- och leverantörsreskontra, inkassohantering, skattedeklarationer, månads- och årsbokslut, underhåll av register. Även stor erfarenhet från administrativa uppgifter t ex protokoll, rapporter, diarieföring samt att arrangera möten och seminarier.

Språk- och IT kunskaper
Modersmål finska, flytande i svenska och engelska. Grundläggande kunskaper i tyska. Mycket goda kunskaper i SAP och Excel. Arbetat i flertalet ekonomisystem t ex Visma, Lawson, Avance.

Omfattning
Heltid

ADMINISTRATION

Susanne – Office Manager, VD assistent

Erfarenhet
Lång och bred erfarenhet från olika administrativa och servicerelaterade roller, 3 års erfarenhet som konsult. Senaste åren inom Life Science i internationell miljö. Assisterat VD och ledningsgrupp, varit projektansvarig och ansvarat för allt det praktiska på kontoret samt kontakter med leverantörer.

Kunskap
Förberedelser inför bolagsstämmor och möten, pressmeddelanden, kontakter med finansinspektionen, budgetarbete. Boka resor och hotell, administration kring larm, passerkort, parkeringsplatser och posthantering. Hantering av säkerhetsfrågor såsom utrymning vid brand, säkerhetsutbildning av personal m.m. Ansvarat för egna projekt.

Språk- och IT kunskaper
Flytande i engelska. Mycket goda IT kunskaper.

Omfattning
Heltid


Lena – Office Manager, assistent

Erfarenhet
7 års erfarenhet som konsult med varierande uppdrag inom administration och service. Van vid rollen som kontorets nav med ansvar för reception, växel och det praktiska på kontoret. Har även haft uppdrag som Executive Assistant vid ett börsnoterat företag. Ytterligare 15 års erfarenhet från ett konsultföretag där hon självständigt skött alla förekommande administrativa uppgifter på kontoret.

Kunskap
Bred kunskap inom administration och internservice. Van att göra prioriteringar och hantera problem som snabbt måste lösas. Arrangera luncher och hålla ordning i gemensamma lokaler. Löpande ekonomiarbete samt HR relaterade uppgifter såsom att skriva platsannonser och assistera på personalavdelningen.

Språk- och IT kunskaper
Van att arbeta med engelska som koncernspråk. Mycket goda IT kunskaper.

Omfattning
Hel-/deltid


Karin  – Administratör

Erfarenhet
Lång erfarenhet av roller som projekt- och utbildningsadministratör med fler än 20 slutförda konsultuppdrag. Även erfarenhet som pedagog inom IT och media. Uppdragen har varit vid både små och stora företag, internationella koncerner samt inom kommun, statliga bolag och fackförbund.

Kunskap
Uppbyggnad av administrativa rutiner samt anskaffning av lokaler och utrustning vid nyetablering. Projektadministration, personaladministration, utformning av interna webbsidor och mallar för informationsutbyte, framtagande av informations-/utbildningsmaterial, hålla kurser, utredningsarbete, rapportering m.m. Även dokumenthantering för stora mängder information.

Språk och IT kunskaper
Flytande i engelska i tal och skrift. Platina, EPiServer CMS6, e.Fact, Projectplace, FileNet, Visma Business, Oracle BI Analytics.

Omfattning
Heltid

SÄLJ/MARKNAD

Hanna – Säljassistent, orderadministratör

Erfarenhet
Erfarenhet från företag med starkt säljfokus. Internationellt handelsföretag och svenskt företag inom profilprodukter. Van vid dagliga kontakter med kunder och personal vid företagets fabriker runt om i världen. Även många års erfarenhet från olika servicerelaterade roller inom turism, restaurang och vård.

Kunskaper
Orderhantering, produktinformation, orderbekräftelser, leveransbevakning, beställning gentemot produktion, offertarbete samt att assistera säljarna i deras dagliga arbete.

Språk- och IT kunskaper
Mycket goda kunskaper i engelska, goda kunskaper i finska. Mycket goda IT kunskaper såsom Office paketet, SuperOffice m.fl.

Omfattning
Heltid

HUMAN RESOURCES

Pia  – HR chef

Erfarenhet
Senaste åren som HR chef i internationella bolag med både kollektivanställda och tjänstemän. Tidigare mångårig erfarenhet som chef i både privat och offentlig verksamhet.

Kunskap
Arbetat med de flesta uppgifter inom HR området med tyngdpunkt på arbetsrätt, arbetsmiljö, hälsa och säkerhetsfrågor. Framtagning, implementering och uppföljning av policys, processer och nyckeltal. Kompetens- och verksamhetsutveckling. HR stöd och rådgivning till chefer och medarbetare lokalt och globalt. Lönerevisioner, förmånshantering, förhandlingar. Kontakter med myndigheter och externa parter. Ledningsgrupps- och styrelsearbete.

Språk- och IT kunskaper
Mycket goda kunskaper i engelska. Arbetat i olika HR- och affärssystem t ex SAP.

Omfattning
Heltid


Frida  – HR Generalist, HR koordinator

Erfarenhet
Fil. Kand. examen Personal- och Arbetsvetenskapsprogrammet, Linköpings Universitet 2013. Kommer senast från ett internationellt IT konsultföretag där hon haft rollen som projektledare inom HR. Dessförinnan arbetat som junior HR konsult.

Kunskaper
Planering och genomförande av medarbetarundersökningar samt event inom Employer Branding. Planering och ansvar för introduktionsdagar. Som HR partner stötta chefer genom chefscoaching samt hållit i rehabiliteringsprocesser och fackliga förhandlingar.

Språk- och IT kunskaper
Flytande i engelska i tal och skrift. Mycket goda IT kunskaper.

Omfattning
Heltid

LOGISTIK

Tamara – Orderadministratör, speditör

Erfarenhet
Mångårig erfarenhet inom orderhantering, export, logistik och distribution. Erfarenhet från läkemedelsföretag, rederi och speditionsföretag. Bred erfarenhet inom både land- och sjötransporter. Van vid många internationella kontakter.

Kunskaper
Orderhantering, leveransplanering, koordinering av transporter, exportdokumentation, tullhantering och deklarationer. Kontakter med kunder, leverantörer, rederier, tull, lager, produktionsplanerare, fraktbolag, myndigheter m.fl. Har även hanterat fakturering, tilläggsdebitering samt krediteringar.

Språk- och IT kunskaper
Modersmål estniska. Mycket goda kunskaper i svenska, engelska och ryska. Goda kunskaper i finska. Arbetat i olika affärssystem t ex SAP, JD Edwards m fl.

Omfattning
Heltid


Lena  – Inköpsadministratör, leveranskoordinator

Erfarenhet
Lång erfarenhet som koordinator och orderhandläggare med inriktning kundleveranser inom Telecom. Erfarenhet från internationell koncern. Har ansvarat för hela processen från orderhantering till att varor är levererade till kund. Van vid många kundkontakter och att arbeta i nära samarbete med affärsstöd, projektledare och säljare. Van att arbeta efter LEAN modellen.

Kunskap
Ge service till återförsäljare och slutkunder. Ta emot beställningar från privat- och företagskunder. Bevaka och koordinera leveranser, hantera reklamationer, boka transporter, granska fakturor, offertarbete, inköp. Beställa kampanjer, skriva rutinbeskrivningar samt utbilda.

Språk- och IT kunskaper
Goda kunskaper i engelska. Arbetat i flertalet affärssystem t ex SAP.

Omfattning
Heltid