Stabil efterfrågan på bemanningstjänster

Trots det osäkra ekonomiska läget visar statistik från Bemanningsföretagens medlemsföretag en tillväxt med 5 procent i hela landet under 2014 jämfört med föregående år. Stockholm visar en ökning med 7 procent under motsvarande period vilket pekar på en fortsatt stabil utveckling för 2015.

FB_statistik_v11

Vi på Avanzera kan se att oberoende av om konjunkturen går upp eller ner så är efterfrågan på våra bemanningstjänster stadig. Något som vi också sett i branschen i stort de senaste fyra åren.

Bemanningsbranschen ger företag och offentlig verksamhet effektiva möjligheter att hantera sina olika personalbehov vid konjunktursvängningar. Bemanningsbranschen i Sverige sätter årligen hela 172 000 personer i arbete genom personaluthyrning, rekrytering och omställningsuppdrag. Trots detta är det endast 1,5 procent av arbetskraften som jobbar inom bemanning i Sverige medan andelen i Europa i snitt är dubbelt så mycket.

Klicka här för att läsa hela Bemanningsföretagens rapport.

Peter Ahlander
VD – Avanzera Bemanning AB