Vilka är dina svaga sidor?

Så låter en av frågorna som ofta ställs på anställningsintervjuer. Jag får ibland frågan vad man egentligen ska svara. Det finns naturligtvis inget generellt svar men här får du lite verktyg som kan hjälpa dig att fundera ut ditt svar.

Det viktigaste är som vanligt att vara väl förberedd på både den här och andra frågor. Den som intervjuar ska märka att du har självinsikt och att du är medveten om både dina styrkor, svagheter och din utvecklingspotential.

För många av oss är det lättare att berätta om våra styrkor men betydligt svårare att beskriva det som man behöver förbättra.

Tänk på att det kan vara så att de starka sidorna man besitter i vissa lägen och sammanhang snarare tenderar att ge en motsatt effekt – d v s de kan blir en belastning.

Att vara noggrann är i många lägen positivt. Det material som levereras är alltid välarbetat och det är mycket sällan några fel.

Om noggrannhet är en riktigt stark sida hos en person, kan det bli till en nackdel om många arbetsuppgifter ska lösas på kort tid. Risken finns att personen får svårt att hinna med arbetsuppgifterna på utsatt tid.

Otålighet är ett annat exempel. En otålig person får ofta saker att hända och tar snabba beslut. Fördelen är att saker händer och baksidan kan vara att besluten inte alltid är så genomtänkta eller att jobbet inte håller så hög kvalitet.

Tänk igenom situationer där du känner dig bekväm, men också situationer som gör dig obekväm. Fundera på vad det är som gjort att du trivts bra på vissa arbetsplatser och vad som gjort att du inte trivts på andra. Fundera på vad du skulle vilja lära dig mer inom. Nu börjar du få ihop ett svar.

En svaghet i en situation kan alltså vara en styrka i en annan. Sök jobb med omsorg och tänk på att anställningsintervjun även är till för att du ska känna om jobbet är rätt för dig. På så sätt har du möjlighet att komma till en arbetsplats och en position där du kommer att vara bekväm, där du kommer att trivas och där dina styrkor är just styrkor.

Peter Ahlander
VD – Avanzera Bemanning AB