8 tillgängliga konsulter i särskilda tider

I dessa speciella tider arbetar vi på Avanzera intensivt med att omsorgsfullt anpassa vårt tjänsteutbud för att hjälp.  Om du behöver hjälp med särskilda projekt i rådande situation – såsom arbetet kring stödpaket, eller stöd inom HR, kommunikation och budgetarbete – eller kanske bara täcka upp med tillfällig personal under sommarledigheter så kan vi hjälpa er med det.

Clara – Redovisningskonsult, redovisningsansvarig deltid 50%

Arbetar som redovisningskonsult med arbetsuppgifter såsom löpande redovisning, skatte- och momsdeklarationer, administration av löner och pensioner, externa kontakter med t.ex. bank, revisor och myndigheter. Gedigen kunskap i bokslutsprocessen med avstämningsarbete och periodiseringar samt självständigt hanterat årsredovisning och deklaration. Även deltagit i arbete med koncernårsredovisning. Under ett uppdrag som inhyrd ekonomiansvarig, vid en ideell organisation, ingick ansvar för hela det ekonomiska flödet; från löpande redovisning, bokslut, deklaration samt årsredovisning. Erfarenhet av projektredovisning samt av att implementera nya system. Implementerat leverantörsfakturascanning samt kundfakturering med e-faktura. Deltagit i en Due Diligens process. Goda kunskaper i MS Word, Excel, Outlook samt ekonomi och lönesystemen Hogia, Visma, Centsoft samt Fortnox. Goda kunskaper i engelska, tal och skrift samt baskunskaper i tyska.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Annika – Redovisningskonsult, bokslutsekonom, deltid 50 – 100%

Ekonom med mångårig och gedigen erfarenhet av redovisning samt av att arbeta som konsult. Stor vana vid att självständigt sköta hela ekonomifunktionen på små och medelstora företag samt att strukturera och förbättra rutiner. Van att ansvara för bokföring, avstämningar, skatter, moms, löneadministration, rapportering, bokslut samt upprättande av årsredovisning och deklarationer. Under ett flertal år utfört komplex redovisning i en stor koncern inom vårdsektorn och nu senast på ett företag inom fastighetsförvaltning. Mycket goda datakunskaper i MS Office samt olika bokförings- och löneprogram såsom Agresso, iScala, Pyramid, Hogia, Björn Lundén, Visma Administration samt Fenix. Bokslutsprogram b.la Wolters Kluwer och BL samt Vitec fastighetssystem. Goda kunskaper i engelska, tal och skrift.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Camilla – Redovisningskonsult, lön, kund och leverantörsreskontra, deltid 60%

Arbetat i ca 12 år som konsult inom ekonomi och lön. Nu senast på ett IT konsultbolag och där arbetat med leverantör- och kundreskontra, månadsavstämningar, löner, moms, skatt och deklarationer. Tidigare erfarenhet från ett nordiskt läkemedelsföretag där arbetsuppgifterna bland andra innefattade; kundreskontra, fakturering av order, månatliga fakturor och inbetalningar. Även förberett löner, uppdaterat försäkringar och pensioner samt hanterat reseräkningar och företagskort/ drivmedelsförmåner. Van vid rapportering till Skatteverket vad gäller moms, skatt och arbetsgivaravgifter. Stämt av balanskonton och månadsbokslut/kvartalsboklut samt även hanterat anläggningsregister och månatliga avskrivningar. Systemvana från Hogia Ekonomi & Lön och Visma Administration. Goda kunskaper i engelska, tal och skrift.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Christoffer – Ekonomiassistent, kundreskontraspecialist 

Ekonomiassistent med drygt 9 års erfarenhet av arbete inom reskontra med stort fokus på kundreskontran. Har haft uppdrag och anställning på företag i skiftande branscher där majoriteten har varit stora organisationer och bolag. Arbetat med fakturering, kravhantering, kassaadministration, uppföljning av avtal samt bokning och avstämning av bankkonton. Van vid att arbeta med förbättring av befintliga arbetsprocesser. Till det även arbetat med registrering och kontering av leverantörsreskontra, avstämning av lagertransaktioner, lagersaldon samt inventeringar. Gymnasieekonom med goda kunskaper i Excel och vana från flertalet ekonomisystem såsom t.ex Navision, IFS, Windows XP/Vista och Microsoft Office. Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Veronica – Löneadministratör

I ca 7 år arbetat som HR och löneadministratör med självständigt ansvar för hela löneprocessen på ett flertal företag i olika branscher. Nu senast i en roll där man hanterade lön för ca 200 anställda, fördelade på 3 olika kollektivavtal med både månads-och timavlönade. Ansvarat för utfärdande av anställningsavtal samt i nära samarbete med HR-chef årligen genomfört lönekartläggning och lönerevision för samtliga bolag i en koncern inom Retail. Även arbetat med outsourcade löner på en av de större byråerna. Tidigare erfarenhet från arbete som ekonomiassistent samt som kundreskontraansvarig och därigenom hanterat fakturering, bokföring, avstämningar och intäktsrapportering. Viss erfarenhet av leverantörsreskontra. Mycket goda kunskaper i Agda PS samt även erfarenhet från Visma Administration och Hogia. Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Marianne – HR-chef, HR konsult, projektledare, deltid

Över 20 års erfarenhet som HR-chef och HR-direktör vid företag i olika branscher, både stora internationella koncerner likväl som mindre bolag. Drivit både operativt och strategiskt HR-arbete. Väl förtrogen med arbetsrätten samt van vid att samverka och förhandla med de fackliga parterna. Har arbetat med olika kollektivavtal, både för tjänstemän och kollektivanställda. Lett flera HR-avdelningar med ansvar för upp till 15 medarbetare. Van förändringsledare och har under flera år arbetat som projektledare för olika projekt, t ex inom utveckling av organisation och ledarskap, avveckling eller omstrukturering av verksamheter, likväl som ansvarig för implementation av bolagets strategi. Byggt upp HR-funktioner från grunden, definierat processer och arbetssätt samt tagit fram utbildningspaket och verktyg. Genomfört projekt rörande byte av lönesystem samt implementerat nytt modernt molnbaserat HR-system. Utvecklat organisationer, ledare och medarbetare samt tagit fram och genomfört ledarutvecklingsprogram och coachat chefer och ledningsgrupper i deras vardagliga utmaningar. Van chefsutbildare, speciellt inom arbetsrätt, arbetsmiljö och ledarskap. Kandidatexamen, Linjen för Personal- och arbetslivsfrågor vid Örebro Högskola. Goda kunskaper i engelska, tal och skrift.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Miika – Ordermottagare, administratör, Backoffice

17 års erfarenhet av orderadministration och Backoffice från branscher inom elektronik och detaljhandeln. Förutom orderhantering har arbetsuppgifterna även inkluderat; fakturering, projektuppläggning, avläsning av avtalspriser samt upprättande av kontrollistor. Hållit i internutbildningar både på plats och via Netmeeting, skapat användarmanualer och hanterat Masterdata. I supportfunktionen har det även ingått att stötta kundtjänst och säljkår gällande kunddata och prisjusteringar. Delaktig i implementering av affärssystemet Movex. Förutom goda kunskaper i Word och Excel, erfarenhet från affärssystemen IFS, Movex och SAP. Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift samt kunskaper i finska.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Richard – Office manager, koordinator, IT-support

Arbetat med service i över 10 år och gedigen kunskap inom administration, IT och kontorsansvar. Erfarenhet från olika branscher såsom advokatbyrå, Eventbyrå, dagligvaruhandel samt grossist inom konfektion m fl. Rollerna har sträckt sig över flera områden t ex IT-support vilket inneburit installation av nya telefoner, Ipads och datorer samt att vara behjälplig vid teknisk problemlösning. Uppdatering av hemsida, aktivering och underhåll av personalens digitala nycklar och larm. Ansvar för kontorsinköp och leverantörsavtal samt viss projektledning vid renoveringar och ombyggnationer. Delaktig i planering och utförande av evenemang för kunder och interna aktiviteter. Även assisterat VD i det dagliga arbetet. Mycket goda IT-kunskaper: Microsoft Office, Visma Administration, Worksite, Workshare m.fl. Goda kunskaper i engelska, tal och skrift.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Vi har även ett flertal studenter inom ekonomi och administration som gärna arbetar heltid under sommaren och vid behov deltid/extra med omgående start.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se