Tillgängliga konsulter i ovanliga tider med start omgående!

I dessa speciella tider arbetar vi på Avanzera intensivt med att omsorgsfullt anpassa vårt tjänsteutbud för att hjälp.  Om du behöver hjälp med särskilda projekt i rådande situation – såsom arbetet kring stödpaket, eller stöd inom HR, kommunikation och budgetarbete – eller kanske bara täcka upp med tillfällig personal under sommarledigheter så kan vi hjälpa er med det.

Annika – Redovisningskonsult, bokslutsekonom, 75- 100%

Ekonom med mångårig och gedigen erfarenhet av redovisning samt av att arbeta som konsult. Stor vana vid att självständigt sköta hela ekonomifunktionen på små och medelstora företag samt att strukturera och förbättra rutiner. Van att ansvara för bokföring, avstämningar, skatter, moms, löneadministration, rapportering, bokslut samt upprättande av årsredovisning och deklarationer. Under ett flertal år utfört komplex redovisning i en stor koncern inom vårdsektorn och nu senast på ett företag inom fastighetsförvaltning. Mycket goda datakunskaper i MS Office samt olika bokförings- och löneprogram såsom Agresso, iScala, Pyramid, Hogia, Björn Lundén, Visma Administration samt Fenix. Bokslutsprogram b.la Wolters Kluwer och BL samt Vitec fastighetssystem. Goda kunskaper i engelska, tal och skrift.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Kristina – Ekonomiansvarig, redovisningskonsult, deltid ca 60%

Har de senaste 15 åren arbetat med ekonomi i diverse redovisningsroller. Nu senast med utredningsarbete på ett fastighetsbolag och innan dess som ekonomiansvarig på ett medelstort företag inom rengöring och lokalvård. Haft ansvar för all löpande redovisning så som löpande bokföring, månadsavstämningar, momsrapportering, deklarationer samt månads-och årsbokslut på koncernnivå. Dessförinnan arbetat som redovisningskonsult på en redovisningsbyrå med arbetsuppgifter inom både lön och bokföring. Hanterat uppbördsdeklarationer, avskrivningar och periodiseringar. Har en yrkesinriktad ekonomiutbildning från 2001. Goda kunskaper i Officepaketet samt systemvana från Navision, Jeeves, Briljant, Hogia, Visma Administration Scala och Visma Lön. Goda kunskaper i engelska, tal och skrift.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Draggan – Controller, redovisningschef

Fler än 20 slutförda konsultuppdrag inom en rad olika branscher och företag, nordiska som internationella. Nu senast som redovisningskonsult vid ett elektronikföretag och dessförinnan som Finance Manager på ett fastighetsbolag. Uppdragen har annars i huvudsak varit i roller som Controller, redovisningschef och projektledare. Gedigen kunskap inom redovisning, månads- och årsbokslut, analyser, förstudier och utredningar. Avstämningar av stora siffermängder, avancerad logistikhantering, lagerredovisning och projektledning av administrativa projekt med fokus på förändrings- och förädlingsprocesser. Definierat och skapat rapportsystem med nyckeltal för uppföljning och styrning av verksamheten. MBA vid Lunds Universitet. Arbetat med flertalet affärssystem t ex SAP Business One, Epicor, MS Dynamics NAV och besitter avancerade kunskaper i Excel. Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift samt van att arbeta med de nordiska språken.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Ulrika – Redovisningsekonom, löneadministratör

Har de senaste 15 åren arbetat i olika roller inom ekonomi, redovisning samt lön. Nu senast som redovisningsansvarig på ett stort svenskt fastighetsföretag. Dessförinnan arbetat inom varierande branscher så som hotell och event, spelbolag, media, olja och resor. Har bland annat arbetat med löpande bokföring, avstämningsarbete, månadsbokslut, skattedeklarationer, moms, likviditetsrapporter, årsbokslut, konsolidering, prognos och budget. Har flera års erfarenhet av självständig hantering och utbetalning av löner till ett hundratal anställda. Systemvana från Hogia, Fortnox, Visma Administration, Axapta, Navision, Pyramid, Agda Lönesystem samt Officepaketet. Goda kunskaper i engelska, tal och skrift.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Anna – Ekonomiassistent, ekonom, deltid 75-80 %

Har en lång och gedigen erfarenhet från olika roller inom ekonomi och redovisning. Arbetade senast med att kontrollera och registrera leverantörsfakturor i digitalt fakturahanteringssystem, kontoavstämningar mellan interna bolag samt att sammanställa underlag för förskottsbetalningar. Har dessförinnan arbetat med kundreskontra, boka in- och utbetalningar, skapande av betalningsfiler, påminnelse- och inkassohantering, räntefakturering, kontoavstämning, kassaredovisning och likviditetsrapporter. Har även erfarenhet av tyngre redovisningsarbete så som bokslutsarbete, periodiseringar, rapportering, kostnads- och intäktsanalyser, budgetering samt budgetuppföljning. Har varit aktiv i förbättringsarbete avseende automatisering av fakturahanteringssystem samt vid implementering av SAP. Magisterexamen i företagsekonomi, inriktning redovisning/revision från Mälardalens Högskola. Goda kunskaper i SAP, Visma Business, Movex, Basware samt Officepaketet främst Excel. Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Irene – Ekonomiassistent

Har de senaste 10 åren arbetat inom ekonomi med främst kund- och leverantörsreskontrahantering i både stora som små bolag. Ankomstregistrerat fakturor, konterat och sänt ut för attest, matchat orderfakturor mot serviceordrar och skapat betalningsfiler till bank. Fakturerat till både svenska som utländska kunder och ansvarat för inbetalningar, påminnelser samt krav och avbetalningsplaner. Även erfarenhet av redovisningsarbete såsom manuella bokföringsordrar, kontoavstämningar, periodiseringar, lagerjusteringar samt varit behjälplig vid bokslut. Har även arbetat som utbildningsadministratör med allt från ansökningsprocesser, beställning av kurslitteratur, bokning av lokal/konferenslokal, uppläggning av ny kurs och termin samt stöttat elever och lärare med övrig administration. Utbildad ekonomiassistent och löneadministratör via Påhlmans Handelsinstitut. Goda kunskaper i affärssystemen; SAP, Navision, Visma Business, Hogia, Fortnox, Xor och Hansa. Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Sissi – Administratör, koordinator

Flerårig och bred erfarenhet av såväl administrativa arbetsuppgifter som professionell kundhantering och projektledning på global nivå. Har arbetat med kundfrågor inom finans per telefon och e-post, utfört ärendehantering så som förlängning av befintliga lån, omräkning av leasingavgifter vid förändringar, posthantering samt hanterat intern support och support gentemot återförsäljare. Har även arbetat med säljadministration, fakturafrågor, kreditbedömningar och försäkringsadministration så som registrering av inkommande offertförfrågningar till färdiga försäkringar, utskrift av försäkringsbrev samt skadehantering. Van projektledare och samordnare av leveransprojekt mot kund. Systemvana från MS Office, Salesforce, Lime samt Officepaketet. Goda kunskaper i engelska, tal och skrift.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Carlos – Logistik- och inköpsadministratör

Mer än 10 års erfarenhet av arbete inom Supply Chain med bl.a. orderhantering och leveransbevakning. Gedigen kunskap av inköp och avrop för den globala telekommarknaden. Har även erfarenhet av detaljhandeln, då i roller som speditionsplanerare samt ordermottagare med ansvar för bl.a. transitering av inkommande gods. Till det, även erfarenhet av förbättringsarbete gällande processer och arbetsflöden, kontraktshantering, ordertransaktioner samt fakturering. Har aktivt deltagit i olika projekt i syfte att datorisera och effektivisera hanteringen av kundorder, produktion samt inköp. God systemvana i SAP, Kusk, Visma Administration, MS Office etc. Goda kunskaper i engelska och spanska, både i tal och skrift.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Carina – Lönekonsult

Över 20 års erfarenhet som lönekonsult från ett flertal branscher med en gedigen erfarenhet av hela löneprocessen inklusive personaladministration, pensioner och arbetsgivarintyg samt behjälplig inom HR. Självständigt ansvarat för lönehanteringen för uppemot 400 medarbetare. Erfarenhet av rapportering till myndigheter, registrering av utbetalningar på banken, bokföring, kontoavstämningar samt hantering av löneavtal för anställda. Deltagit i projekt där bolaget valt att outsourca sina löner. Den personaladministrativa erfarenheten består ytterligare av bl.a. beräkning av semesterlöneskuld, statistikunderlag, lönetillägg, bonusar med mera. Systemvana från Agda PS, Hogia, Personec. Goda kunskaper i svenska och engelska.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Marianne – HR-chef, HR-konsult, projektledare, deltid

Över 20 års erfarenhet som HR-chef och HR-direktör vid företag i olika branscher, både stora internationella koncerner likväl som mindre bolag. Drivit både operativt och strategiskt HR-arbete. Väl förtrogen med arbetsrätten samt van vid att samverka och förhandla med de fackliga parterna. Har arbetat med olika kollektivavtal, både för tjänstemän och kollektivanställda. Lett flera HR-avdelningar med ansvar för upp till 15 medarbetare. Van förändringsledare och har under flera år arbetat som projektledare för olika projekt, t ex inom utveckling av organisation och ledarskap, avveckling eller omstrukturering av verksamheter, likväl som ansvarig för implementation av bolagets strategi. Byggt upp HR-funktioner från grunden, definierat processer och arbetssätt samt tagit fram utbildningspaket och verktyg. Genomfört projekt rörande byte av lönesystem samt implementerat nytt modernt molnbaserat HR-system. Utvecklat organisationer, ledare och medarbetare samt tagit fram och genomfört ledarutvecklingsprogram och coachat chefer och ledningsgrupper i deras vardagliga utmaningar. Van chefsutbildare, speciellt inom arbetsrätt, arbetsmiljö och ledarskap. Kandidatexamen, Linjen för Personal- och arbetslivsfrågor vid Örebro Högskola. Goda kunskaper i engelska, tal och skrift.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se