8 tillgängliga konsulter

Behöver ditt företag hyra eller rekrytera en ny medarbetare? Här nedan kan du läsa om 8 av våra konsulter som blir lediga inom kort.
Du kan också kontakta oss och berätta om just dina specifika bemanningsbehov så presenterar vi fler lämpliga kandidater.

Annika- Redovisningskonsult, bokslutsekonom, deltid 50 -100%

Mycket erfaren ekonom med mångårig och gedigen erfarenhet av redovisning samt av att arbeta som konsult inom området. Stor vana vid att självständigt sköta hela ekonomifunktionen på små och medelstora företag samt att strukturera och förbättra rutiner. Van att ansvara för bokföring, avstämningar, skatter, moms, löneadministration, rapportering, bokslut samt upprättande av årsredovisning och deklarationer. Under ett flertal år utfört komplex redovisning i en stor koncern inom vårdsektorn och nu senast på ett företag inom fastighetsförvaltning. Mycket goda datakunskaper i MS Office samt olika bokförings- och löneprogram såsom Agresso, iScala, Pyramid, Hogia, Björn Lundén, Visma Administration samt Fenix. Bokslutsprogram b.la Wolters Kluwer och BL samt Vitec fastighetssystem. Goda kunskaper i engelska, tal och skrift.

Ingela- Redovisningsekonom 75 %

Mångårig erfarenhet av arbete i ett internationellt företag där arbetsuppgifterna bestått av löpande bokföring inkluderat kund- och leverantörsreskontra, månads- och årsbokslut inklusive avstämningar och rapportering. Har även arbetat med bokning av löner, utbetalningar och valutakurshantering samt framtagande av arbetsrutiner för implementering av elektroniskt fakturahanteringssystem. Magisterexamen i ekonomi med inriktning redovisning. Bred erfarenhet av flertalet olika affärssystem såsom; Visma, SAP, Hogia och Fortnox. Goda kunskaper i MS Office. Mycket goda språkkunskaper i förutom svenska, även engelska och tyska.

 

Kristina- Ekonomiansvarig, redovisningskonsult ca 70 %

Har de senaste 15 åren arbetat med ekonomi i diverse redovisningsroller. Nu senast som ekonomiansvarig på ett medelstort företag inom rengöring och lokalvård. Haft ansvar för all löpande redovisning såsom löpande bokföring, månadsavstämningar, momsrapportering, deklarationer samt månads-och årsbokslut på koncernnivå. Dessförinnan arbetat som redovisningskonsult på en redovisningsbyrå med arbetsuppgifter inom både lön och bokföring. Hanterat uppbördsdeklarationer, avskrivningar och periodiseringar. Har en yrkesinriktad ekonomiutbildning från 2001. Goda kunskaper i Officepaketet samt systemvana från Navision, Jeeves, Briljant, Hogia, Visma Administration, iScala och Visma Lön. Goda kunskaper i engelska, tal och skrift.

 

Anna – Redovisningsekonom

Har de senaste 5 åren arbetat brett inom redovisning. Erfarenhet från internationellt IT-företag, grossistföretag inom detaljhandeln, fack- och yrkesförbund m fl. Van att arbeta i stora flöden med många transaktioner och olika legala enheter. Arbetsuppgifterna har b. la bestått av kund- och leverantörsreskontra, fakturering, konto och -bankavstämningar, registrering av fakturor, hantering av nya kunder och leverantörer, in- och utbetalningar, likviditetsprognoser, uppbokningar samt månads- och årsbokslut. Har god erfarenhet av rapportering i samband med bokslut och budgetplanering, löneberäkning samt hantering av reseräkningar. Har även arbetat med omvalutering samt kortlånberäkning/ Treasury. Erfarenhet av ett flertal affärssystem såsom; SAP (R/3, Hansa, 740), MS Dynamics Navision, Super Office, Visma Admin, Visma Lön, Kontek, TEM, ESKER, ProFinance, EINS Netting, ECS Reporting system samt ADRA Match. Förutom svenska, mycket goda språkkunskaper i polska, tyska, engelska, samtliga i tal och skrift.

 

Armand- Ekonomiassistent

Över 7 års erfarenhet som ekonomiassistent och redovisningsassistent i både små och stora organisationer, nu senast inom ett företag i läkemedelsbranschen. Stor vana av att arbeta med hela flödet inom; kund- och leverantörsreskontra, avstämningar, löpande bokföring, in- och utbetalningar, Intercompany samt reseräkningar. Arbetat självständigt med reskontran för ett flertal nordiska bolag samt varit delaktig i implementeringsprojekt av nya system. Har även arbetat med digital kommunikation i sociala medier. Kandidat i företagsekonomi vid Högskolan Dalarna. Goda systemkunskaper; Visma Business, Visma Administration, SAP, iScala samt Navision. Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift.

 

Jana- Löneadministratör

Ca 2 års erfarenhet som löneadministratör där eget ansvar ingick för 500 löner varje månad och hanterades från ax till limpa. Övriga arbetsuppgifter bestod av diverse supportfrågor, kollektivavtalsfrågor, rapportering till myndigheter samt reseräkningar. Hanterat både tjänstemanslöner och arbetarlöner. Även tagit fram statistik, hanterat schemaläggning samt övrig personaladministration som att lägga upp nyanställda, skriva intyg mm. Branscherfarenhet från Retail samt från redovisningsbyrå. Utbildning: Kvalificerad Lönekonsult på Påhlmans Handelsinstitut. System: Hogia Lön +, SAP, Agda, Timeplan, MS Office, Oneflow, Hogia Time, Qbis samt Fortnox. Goda kunskaper i engelska, tal och skrift.

 

Trine- Order och logistik, kundsupport

Arbetat under ca 6 år som anställd och som konsult med ansvar för hela order- och logistikflödet. Företagen har varit i varierande branscher såsom transport och logistik, högteknologi samt IT.  Inkommande order har kommit via EDI, telefon och mail, dels från kunder direkt, dels från företagens säljkår. Även bokat frakt och gjort direktleveransbeställningar hos europeiska leverantörer. Matchat och stämt av leverantörsfakturor mot inköpsorder. Fakturerat lager och direktleveransorder, i vissa fall med valutaköp och tilldelning av valuta. Stöttat kunder med fakturafrågor och även kontrollerat kreditlimit för kunder. Skrivit offerter, svarat på produkt- och prisfrågor. Även hanterat lättare personaladministration såsom reseräkningar och semesterplanering samt sammanställning av närvarorapporter. Operativsystemsvana från t.ex. Concorde, IFS, SAP och Navision. Goda kunskaper i engelska, tal och skrift.

 

Cecilia- Chefsassistent, administratör, deltid

Mångårig erfarenhet och gedigen kunskap från servicerelaterade roller där prioritering, planering, bokning och bevakning ingått i arbetsuppgifterna. Senaste 4 åren som konsult i roller som VD- och chefsassistent vid ett försäkringsbolag, energiföretag samt statlig myndighet. Bred kompetens inom administration såsom kalenderbokningar, rese- och mötesplanering/bokning, mailhantering samt övriga sedvanliga assistentuppgifter. Även hanterat fakturor, inköpsorder samt undersökt företags betalningsförmåga. Van användare av Office paketet och självständigt framtagande av Power Point presentationer. Mycket goda IT-kunskaper, MS Office, Agresso, Basware, Oracle PSA, SAP m.fl. Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift, även affärsengelska och spanska.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se