Åtta nya konsulter tillgängliga för uppdrag

Nu har vi på Avanzera åtta konsulter tillgängliga för nya uppdrag. Allt från ekonomiassistent till lönespecialist. Läs mer om hur vi Avanzera kan hjälpa dig! 


Malin – Ekonomiassistent, redovisningsekonom

En mångfacetterad ekonom med flertalet års yrkeserfarenhet inom redovisning. Malins breda kompetens har sin grund i en kandidatexamen i Internationell ekonomi som senare utvecklades till en gedigen praktisk erfarenhet genom ett antal konsultuppdrag inom ekonomi. Nu senast i rollen som redovisningsekonom på ett multinationellt amerikanskt företag där det främsta ansvarsområdet var ett kompetensöverföringsprojekt i samband med förflyttning av kundreskontran. Listan på övriga ansvarsområden kan göras lång och innefattade allt från uppföljning, rapportering och fakturering till effektiviseringsarbete och utveckling av automatiserade funktioner. Dessförinnan hade Malin en roll som Credit to Cash Analyst vid en av världens ledande koncerner inom industrigas. Hon ansvarade där för hela den svenska kundreskontrans bokföring, konto- och bokslutsavstämningar samt resultatuppföljningar. Utöver det så innefattade rollen även system- och processutveckling. Malin har även dessförinnan arbetat med leverantörsreskontra vid en av de större revisionsfirmorna. Systemvana från Microsoft Office, Google Apps, SAP, JD Edwards, Oracle, Basware, Bottomline och Visma. Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift.


Åsa – Redovisningsekonom

Erfaren ekonom som nu senast kommer från tjänsten som redovisningsekonom på en välrenommerad fastighetskoncern. Innan det har Åsa bland annat haft en roll som redovisningskonsult på byrå med självständigt ansvar för ett flertal kundföretag. Sammantaget har dessa erfarenheter gett henne en bred kompetens inom löpande redovisning och har innefattat arbetsuppgifter såsom in- och utbetalningar, skattedeklarationer, periodisk sammanställning, avstämningar, kvartals- och årsbokslut, årsredovisningar, inkomstdeklarationer samt rapportering till huvudkontor. Åsa har utöver det kompetens inom områden såsom lön, budget och prognos. KY-utbildning i redovisning vid Frans Schartau. Arbeta i ett flertal ekonomi -och affärssystem; 3L, Cognos, Wolters Kluwer Bokslut, Hogia Skatt, FortNox, Marathon, Edison, Mamut, Oracle, Maconomy, Scala, Navision, Hogia Ekonomi, Palette, Visma Lön, Hogia Lön och Kontek Lön. Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift.


Petra – Redovisningsekonom, projektredovisning, löner, deltid 1 -3 dagar /vecka

Petra har drygt 6 års erfarenhet från roller såsom redovisningsekonom och projektcontroller, både som konsult och som anställd. Har arbetat i stora och små företag inom olika branscher som t ex. fastighet och transport; såväl svenska som internationella företag. Van vid att arbeta med helhetsansvar för ekonomiflödet; kund- och leverantörsreskontra, avstämningar, fakturering, momsdeklarationer, månadsbokslut etc. Även ansvarat för rapportering och analys, projektuppföljning, uppföljning av kostnader samt tidrapportering. Vid senaste uppdraget ansvarade Petra även för lönehanteringen för cirka 30 tjänstemän. Stor erfarenhet av att skapa rutiner och effektivisera. Mycket god systemvana med särskilt goda kunskaper i Excel, SAP, Microsoft Dynamics NAV samt Pyramid. Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift.


Madeleine – Senior Business Controller

Civilekonom med magisterexamen och gedigen erfarenhet av kvalificerade Controlleruppgifter, såväl operativa som strategiska. Madeleine har arbetat med projektledning inom områdena IT och redovisning i större internationella företag likväl som i mindre bolag. Detta har bland annat inneburit budgetarbete, prognoser, analysarbete samt att fungera som stöd till chefer genom att tillhandahålla beslutsunderlag, rapportering, årsredovisning m. m. Madeleine är certifierad redovisningsekonom via FAR och har under många år arbetat brett med balansavstämningar, kvalitetssäkring samt analys av bokslut, framtagande av bokföringsorder, årsbokslut och årsredovisning. Även förtrogen med balans- och resultaträkning. Utöver ovanstående även haft rollen som projektledare för ett flertal större IT-projekt där man t.ex. arbetat med implementering och utveckling av system samt översyn av rutiner. Mycket goda IT-kunskaper samt avancerad Excelanvändare inkl. pivot och makron. Erfarenhet av flera större affärs- och BI-system för verksamhetsstyrning t.ex. SAP, Agresso/Unit4, IFS, Pyramid, Monitor, Mercur, Cognos, Hyperion, Qlik Sense m.fl. Mycket goda språkkunskaper i engelska, tyska och norska, tal och skrift.


Pia – Löneadministratör

Bred kunskap inom löneadministration och personaladministration efter 7 år i yrket. Pia har arbetat helt självständigt med löneadministration för upp till 150 st löner samt delat ansvar för ca 1200 st löner i myndighet tillsammans med en kollega. Även arbetat som lönekonsult med outsourcade löner samt konsultlöner, vilket då även inneburit kontroll av tidrapporter. Arbetsuppgifterna har utöver det bestått av reseräkningsadministration, semesterskuldberäkningar, kontakter med myndigheter och försäkringsbolag rörande pensioner, försäkringar, anmälan/avanmälan till förtagshälsvård etc. Pia har sedan tidigare också erfarenhet av att arbeta som ekonomiassistent vilket då innebar ansvar för leverantörsreskontra för svenska och utländska bolag. Lönespecialistutbildning vid Iterum. Har arbetat med ett flertal olika kollektivavtal och lönesystemen Hogia och Agresso samt leverantörsreskontra i Scala och SAP. Goda kunskaper i engelska, tal och skrift.

Anna (Lindström) – Koordinator, administratör, kundservice

Arbetat inom kundservice och administration i över 15 års tid. Bland annat erfarenhet från ett globalt internationellt bolag inom resebranschen. Arbetsuppgifterna har sträckt sig över flera områden såsom; administration, resebokningar, profiluppdateringar, fakturering, reklamationer samt rapportering. Väl bekant med att agera internsupport men även vid att ge stöd externt genom att t.ex guida kunderna online. I övrigt så har Anna bred erfarenhet av kundbemötande och bekväm med att möta nationella och internationella kunder från både privata och statliga företag. Hanterat flera arbetsuppgifter samtidigt och är van vid att leverera med en mycket hög servicenivå. Anna erhöll vid senaste arbetsplats en global och unik ”Pacesetter- utmärkelse”. Studier vid Frans Schartau, KY-utbildning TRAC. Goda kunskaper i Officepaketet samt Sharepointz, Amadeus, Linkonline, Cytric, Concur och NEO. Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift samt goda kunskaper i spanska.

Miika – Ordermottagare, administratör, Backoffice

Miika har drygt 8 års erfarenhet av orderadministration och Backoffice från branscher inom elektronik och detaljhandel. Förutom orderhantering har arbetsuppgifterna även inkluderat; fakturering, projektuppläggning, avläsning av avtalspriser samt upprättande av kontrollistor. Arrangerat internutbildningar både på plats och via Teams, skapat användarmanualer och hanterat Masterdata. I supportfunktionen har det även ingått att stötta kundtjänst och säljkår gällande kunddata och prisjusteringar. Delaktig i implementering av affärssystemet Navision. Förutom goda kunskaper i Word och Excel, erfarenhet från affärssystemen IFS, Navision och SAP. Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift samt kunskaper i finska.

Ella – Assistent, administratör, receptionist

Ella kommer närmast från rollen som VD-assistent där uppgifterna bestod av styrelseutskick, mötesbokningar, resebokningar, interna event, kalenderhantering, korrekturläsning samt reseräkningar. Ella har även arbetat som administratör/receptionist där fokus varit på klientmottagning, ärendehantering, tolkbokningar, reser-och event, inköp och att bemanna receptionen. Har dessförinnan en bakgrund som säljansvarig där uppdraget gick ut på att erbjuda grupparrangemang som utbildnings-och ledningsresor. Till det även haft en projektledarroll internationellt samt bott och arbetat i London. Breda kunskaper i Officepaketet, Opera, hotellbokningssystem, KLEOS, Platina m.m. Mycket goda kunskaper i engelska samt även grundkunskaper i franska, spanska och italienska.