Augustis tillgängliga konsulter

Behöver ditt företag hyra eller rekrytera en ny medarbetare efter sommaren? Här nedan kan du läsa om 10 av våra konsulter som blir lediga inom kort.
Du kan också kontakta oss och berätta om just dina specifika bemanningsbehov så presenterar vi fler lämpliga kandidater.

Liene – Teamleader, administratör, koordinator

Drygt 5 års erfarenhet av arbete som operativ teamleader för en kundserviceavdelning. I rollen ingick att leda och fördela kundtjänstarbetet samt att upprätthålla och förnya rutiner. God vana av administration såsom hantering av fakturor, reklamationer, registrera/korrigera inkomna order samt administrera medlems- och fordonsregister. Har även haft roller som administratör inom utbildning och kursverksamhet, vilket innefattade sammanställning av kursmaterial, koordinering vid kurser och konferenser. Har även arbetat många år inom flygbranschen i roller som instruktör, supervisor, driftledare samt trafikassistent. Goda kunskaper inom Officepaketet samt diverse interna system. Mycket goda kunskaper i engelska samt lettiska, tal och skrift.
För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Maria – Orderadministratör, säljassistent

Många års erfarenhet i roller som ordermottagare, administratör och försäljningsassistent. Hon har främst arbetat inom branscherna; bygg och läkemedel. Van att sköta orderregistrering, offerthantering, kreditkontroller, utleveranser, returer, tull och reklamationer. Även ansvarat för kontering av fakturor och vidaredebitering till kund, fakturering och kreditering. Som assistent till försäljningsavdelningen har hon deltagit i diverse administrativa projekt, bokat resor och hotell samt arrangerat events och ansvarat för mässor. Goda kunskaper i Officepaketet, Navision samt vissa kunskaper i SAP och Visma Administration. Goda kunskaper i engelska, tal och skrift.
För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Jessica – Office Manager, receptionist

15 års erfarenhet inom servicebranschen bland annat som Office/Facility Manager och receptionist. Jessica har arbetat brett med ansvar för organisering, kontraktsförhandling, finansiell administration, samt rekrytering av personal. Erfarenhet av att implementera datoriserade betalningssystem och operativsystem för telefoner. Även omförhandlat avtal och bidragit till att reducera kostnader för b.la kontorsmaterial. I sin senaste roll som Office Manager på ett marknadsföretag i London, med totalt 280 medarbetare, hade hon också personalansvar för receptionen. Utbildning från Göteborgs hotell- och restaurangskola. Har arbetat i flertalet affärssystem samt god kunskap i Officepaketet. Van vid arbete inom och för internationella företag. Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift.
För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Lena – HR-Specialist/HR Business Partner

Drygt 20 års bred erfarenhet inom HR-området och av att arbeta internationellt. Har bl.a. haft roller som senior rekryteringskonsult, HR-specialist och HR Business Partner, primärt inom läkemedelsindustrin. Strategiskt som operativt HR- arbete med roller som inneburit planering och implementering av processer, affärsutveckling, rekrytering och Employer Branding etc. God erfarenhet av att stötta chefer samt är bra på att driva HR projekt från uppstart till mål, fokuserat och målinriktat. Utbildad beteendevetare från Uppsala Universitet. Har läst flertalet kurser inom ledarskap och internationella relationer, pedagogik och affärsutveckling på Stockholms Universitet samt Lärarhögskolan. Även certifierad inom personlighetsbedömning via bl.a. OPQ32. Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift.
För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Christine – HR-assistent, koordinator, administratör

Arbetat som HR-administratör med kartläggning av sjukskrivningsstatistik, uppföljning av rehabiliteringsärenden samt granskning av processer. Förberedelser av medarbetarundersökningar, behandling av pensions- och sjukförsäkringsärenden, företagshälsovård samt personaladministration. Dessutom kartläggning av rutiner, policys inom hälsa, rehabilitering och psykosocial arbetsmiljö samt förslag på hälsobokslut som personalredovisningsverktyg för mätning av mjuka värden. Under ett arbete som projektledare ingick projektadministration, budgetuppföljning och fakturering. Utbildad inom Hälsa och Rehabilitering i Arbetslivet (180hp). Utbildning HR-assistent. Goda kunskaper i HRM-system Omborddata XO och Agda PS. Fakturasystemet Agresso EFH, Palette och Baltzar samt underhållssystemet BASS. Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift.
För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Tina – Redovisningsansvarig, deltid ca 80%

10 års erfarenhet av redovisningsarbete i roller som redovisningsekonom och redovisningsansvarig. Förutom redovisning i ett flertal branscher såsom dagligvaruhandel, byggbranschen, även ansvarat för rapportering, analys, moms, skattehantering samt att upprätta månads- och årsbokslut. Stor vana av att implementera och starta upp nya affärssystem. Bred erfarenhet av förbättringsarbete, såsom att upprätta nya rutiner och effektivisera det dagliga arbetet. Även arbetat med personal- och lönehantering för både tjänstemän och arbetare. Goda kunskaper i Visma Administration, Björn Lundén, Hantverksdata- Entré, Agresso, Scala och Excel. Goda kunskaper i engelska, tal och skrift.
För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Anna-Karin – Redovisningskonsult, deltid ca 40% 

Erfarenhet av att självständigt hantera hela ekonomifunktionen med allt från löpande redovisning till månadsbokslut och rapportering, budgetering, likviditetsuppföljning, valutahantering och projektredovisning samt löner. Har även ansvarat för HR- och IT-frågor. Erfarenhet från flera olika branscher t.ex. teknik, bygg och nu senast hälsa och sjukvård. Arbetat i både mindre och medelstora bolag, även internationella företag med verksamhet i Europa. Arbetat i flertalet affärssystem såsom Visma Administration 2000, Navision, Hogia, Björn Lundén, Edison, SAP, Oracle, Visma Lön m.fl. Goda kunskaper i engelska.
För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Caroline – Redovisningsekonom

De senaste fem åren har hon i huvudsak arbetat med löpande bokföring och upprättande av månads- och årsbokslut. Även erfarenhet av att säkerställa balans – och resultaträkning samt att deklarera till olika myndigheter och rapportering till SCB. Har regelbundet utvecklat och effektiviserat olika typer av processer och rutiner. Började som ekonomiassistent på kundreskontra efter sin utbildning på Handelshögskolan i Göteborg, Bachelor of Science in Business Administration med inriktning företagsekonomi. Arbetat i både mindre och medelstora bolag inom vård och detaljvaruhandel. Affärs – och ekonomisystemvana från främst Navision, IFS samt Visma Administration. Mycket goda kunskaper i engelska samt baskunskaper i franska.
För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Kaisa – Ekonomiassistent, kundreskontra

Har haft brett ansvar för främst kundreskontra i de nordiska länderna; Sverige, Norge, Danmark och Finland på ett flertal företag. Detta har inneburit arbete med hela flödet, från fakturering, kreditbedömning, påminnelser, inkasso fram till avstämningar av kundförluster. Även månadsvis hanterat kvitto- och frånvarorapportering för personal och sammanställt tidrapporter. Har ansvarat för att räkna och stämma av kassarapporter på ekonomiavdelningen vid en restaurangkedja. Under en tid även arbetat som säljassistent och därmed tagit fram veckostatistik och listor till säljarna samt till uppdragsgivarna från företagets CRM-system. Även orderhantering och allmänna administrativa uppgifter har ingått under åren som ekonomiassistent. Systemvana från Hogia, Axapta, Fortnox, Upsales och Excel. Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift.
För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Pia – Ekonomiassistent, leverantörsreskontra

Gedigen erfarenhet av leverantörsreskontra i svenska och internationella bolag med allt från registrering, kontering till bokföring av fakturor. Nu under de senaste åren som konsult men även direktanställd i många år på ett IT- bolag där hon också var delaktig i månadsboksluten. Hanterat utläggsredovisning, bokning av kundinbetalningar, påminnelser, inkassoärenden samt avstämning av balanskonton. I tidigare roller även ansvarat för företagens inköp av kontorsvaror samt även viss personaladministration såsom registrering av nyanställda och förändringar till Collectum samt arbetsgivarintyg. KY -utbildning inom ekonomi och förutom vana av Officepaketet. Erfarenhet från b.la Pyramid, Oracle samt Navision.
För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se