Majs tillgängliga konsulter (och sommarjobbare)

Behöver ditt företag hyra eller rekrytera en ny medarbetare? Här kan du läsa om 10 av våra konsulter som blir lediga inom kort.
Du kan också kontakta oss och berätta om dina specifika bemanningsbehov så presenterar vi fler lämpliga kandidater.

 

Bitte – Inköp- och produktionsansvarig

Över 10 års erfarenhet från textilbranschen som inköpare, produktionsansvarig och projektledare. Har i huvudsak arbetat på små och medelstora företag i många varierande roller inom import/export, speditionsärenden, tullhantering, logistik, kalkylering och prissättning, kvalitets- och produktkontroll samt kemikaliearbete/REACH. Har även erfarenhet av att prisförhandla och avsyna produktion. Trivs bäst i roller som kräver kompetens inom projektledning, planering, samordning och kvalitetstänk. Van av att arbeta mot Asien och Europa. Van vid att kommunicera på affärsengelska, både i tal och skrift.
För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Åsa – Inköps – och orderansvarig, kundsupport

20 års erfarenhet från kundservicerelaterade roller inom bl. a elektronik och tillverkningsindustrin, läkemedelsindustri samt försäkringsmäkleri. Van att administrera order, hantera logistikfrågor, fakturering, offerter, kreditering och reklamationer. Kommunicerat och assisterat både svenska och utländska kunder/leverantörer. Även deltagit i kundbesök. Mycket goda kunskaper i SAP, Second – tidkortssystem, CRM och affärsystemvana från t. ex CSS, PAS, Movex, Sales Tool, Baan, Oracle samt CAD-ritprogram. Mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift.
För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Trasama – Kundtjänstmedarbetare

Drygt 4 års erfarenhet av arbete i kundtjänst främst inom telekombranschen. Har dels tagit mot samtal från konsumenter som vill avsluta abonnemang då med fokus på att behålla dem som kunder, men även arbetat mot företagskunder. Utöver telefonkontakten med kund har arbetet inneburit mycket administration såsom felsökning i nätet, uppläggning av nya abonnemang m.m. Har även varit teamledare för totalt 15 personer med ansvar för att övervaka telefonköer, coacha teammedlemmar, sköta rapportering och föra statistik samt göra scheman. Mycket goda kunskaper i Officepaketet samt diverse interna system. Modersmål svenska, flytande i engelska samt thailändska i tal och skrift.
För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Monica – Office Manager, reception/telefoni

Bred erfarenhet inom kundtjänst, reception/telefoni och mer avancerad ordermottagning. Dee senaste 8 åren som Office Manager på ett mindre försäkringsbolag. Ansvarade för larm, växel, posthantering, fakturering, inköp av allt kontorsmaterial samt annat förekommande för driften. Huvudansvar för kontakten med hyresvärd samt lokalvårdare. Skötseln av företagets gemensamma utrymmen, såsom kök och konferensrum. Även administrativt stöd till företagets underwriters. Erfarenhet från ett flertal olika växelsystem, goda kunskaper i Office paketet. Goda kunskaper i engelska både i tal och skrift.
För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Jenny – HR-Specialist/HR Business Partner

Har de senaste fem åren arbetat i rollen som både HR Business Partner och specialist inom Compensation and Benefits på ett företag som tillhandahåller telekommunikationsutrustning. Hon har ansvarat för allt ifrån lönerevisioner, lönestrukturer, projektledning, pension och försäkringar samt coachning av chefer och ledare internt. Har tidigare arbetat som bland annat revisor för ett mediehus. Jenny har en kandidatexamen inom marknad och ekonomi från Södertörns Högskola samt är diplomerad HR-assistent via Företagsuniversitetet. Systemkunskaper inom Officepaketet, Monitor, Hogia, Cornerstone, Visma Administration m.m. Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift.
För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Marie – Koncernredovisningsekonom, redovisningsansvarig

Nu senaste två åren i en roll som helhetsansvarig för bolagets koncernredovisning, både legal och operativ. Redovisning och rapportering för moderbolaget innefattande månads – och årsbokslut samt skatteberäkning och deklaration. Framtagande av material till koncernledning och styrelse. Kontaktperson gentemot ett av koncernens utländska bolag.. Även arbetat med effektivisering och förbättring av ekonomiavdelningens processer. Ansvarat för att likvidera, fusionera och starta upp bolag samt genomföra flera inkråmsöverlåtelser. Deltagit vid byte av affärssystem; från Raindance till MR3 samt varit Superuser i M3 och ansvarig för ekonomifunktionens delar, vid uppgradering av M3. Övrig erfarenhet av system; Medius, Hogia skatt, och IFS. Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift. Baskunskaper i tyska.
För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Jonas – Ekonomiansvarig, Controller, deltid

17 års erfarenhet främst i roller som ekonomi – och redovisningsansvarig men även som Controller. De senaste 12 åren som konsult. Allt från stora till medelstora och små ägarledda bolag inom många olika branscher. Främst tjänsteföretag men även import- och exportföretag. Van att självständigt hantera hela ekonomifunktionen. Stor erfarenhet av att skapa rutiner och effektivisera. Löpande bokföring, löner, månads- och årsbokslut, deklarationer, rapporter, budgetarbete, likviditetsrapporter, avstämning mellan utländska dotterbolag, kassaavstämning samt reseräkningar. Arbetat i flertalet affärssystem; iScala, Visma Administration, Hogia Ekonomi samt Hogia Lön m.fl. Mycket goda kunskaper i engelska.
För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Camilla – Ekonomiassistent, kundreskontraansvarig

Över 20 års erfarenhet som ekonomiassistent, varav 11 år som konsult på olika uppdrag. Senast ansvarat för kundreskontran i de fyra nordiska länderna, med alltifrån kreditkontroll, lägga upp nya kunder, boka inbetalningar, räntefakturering, påminnelser samt inkassoärenden. Har även stämt av balanskonton och gjort avskrivningar. Varit med om ett flertal systembyten, nu senast implementering av affärssystemet SAP. Tidigare år ansvarat för registervård i reskontran och levererat projektstatusrapporter till projektansvariga samt bokfört utlägg, körjournaler m.m. Förutom lång erfarenhet i SAP har hon b.la. arbetat i Visma Administration, Agresso, Navison, MS Market samt Baltzar för elektronisk hantering av leverantörsfakturor. Mycket goda kunskaper i engelska.
För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Gunhild – Ekonomiassistent, leverantörsreskontra, deltid

Gedigen erfarenhet av leverantörsreskontra, men även kundreskontra, Intrastatredovisning, bokföring, kontoavstämningar, momshantering, utbetalningar, krav och rutiner. Startat upp elektronisk inscanning och ansvarat för uppgradering av affärssystem. Övriga arbetsuppgifter har varit administration kring lagerinventering. Arbetat som konsult i ett flertal branscher som media, finans, industri samt transport. Förutom Superuser i Raindance, systemerfarenhet från Readsoft, Visma Administration, JD Edwards, Navision, Axapta samt IFS. Goda kunskaper i engelska, tal och skrift.
För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Ulrika – Administratör, lön, HR- och ekonomiassistent

Lång erfarenhet inom flera branscher, såsom bank och finans, inredning/butik, drivit eget företag med lön- och ekonomiansvar. Arbetade senast med snabbrörliga konsumentvaror där hon ansvarat för att koordinera den svenska säljkåren med material och produkter. Har haft ett övergripande ansvar för både orderhantering och orderadministration, ansvarade för att följa upp processer, tog fram rapporter och hade även ett ekonomiskt ansvar för ovan nämnda arbetsuppgifter. Inom kort färdig med vidareutbildning till löneadministratör inkl. HR-frågor. Datakunskaper inom Officepaketet, Finess (Wizer), AbaSec, VPC, Visma Administration Hogia, SAP. Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift.
För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Vi har även ett flertal studenter inom ekonomi och juridik
som gärna arbetar under sommaren såsom t ex;

Johanna – erfarenhet från ekonomiadministration samt kassaarbete.

Hannah – erfarenhet från order, kundfakturering och frågor kring detta.

Elin – erfarenhet från kassaarbete, posthantering samt förtroendevald till utbildningsnämnd.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se