Aprils tillgängliga konsulter

Behöver ditt företag hyra eller rekrytera en ny medarbetare? Här kan du läsa om 10 av våra konsulter som blir lediga inom kort.
Du kan också kontakta oss och berätta om dina specifika bemanningsbehov så presenterar vi fler lämpliga kandidater.

Iliana – Supply Chain och Sales Coordinator, logistikansvarig

Har under de senaste 11 åren haft ansvarsroller inom logistik i olika branscher, nu senast från miljö och återvinning samt tidigare från livsmedel och transport. Arbetat nordiskt och även haft kontakt med leverantörer runt om i Europa. Har haft det yttersta ansvaret för försäljnings- och inköpsorder samt månatlig hantering av avtal och fakturering. Planerat transporter och leveranser samt stämt av lager. Arbetet har också bestått av prisförhandlingar och till viss del ren försäljning. Förutom kunskaper MS Office och Lotus Notes, har hon systemerfarenhet från M3, Medius, Visma Administration samt Visma Business. Engelska som andraspråk och goda kunskaper i franska samt viss kunskap i danska och tyska.
För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Cecilia – Orderadministratör, Sales Support, inköp

Ca 9 års erfarenhet av arbete i Norge inom order och logistik. Nu senast i ett läkemedlesföretag med ansvar för varuförsörjning, lageropptimering samt löpande ärendehantering. Tidigare haft roller med fokus på inköpsplanering, orderhantering, transport, lagerhantering och tull. Även upparbetning av prognoser och uppföljning av prisavtal både mot kunder och leverantörer samt diverse administrativt arbete. Under två år har hon även arbetat i ett transportföretag och ansvarat för transportbokningar, registrering av importsändningar, ankomstmeddelanden och diverse andra importdokument. Utbildning och kurser i e-Logistik och e-Business samt produktionslogistik. Systemvana från Qlickview, PeopleSoft, Navision, mfl. Mycket goda kunskaper i engelska och norska samt grudläggande kunskaper i spanska.
För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Jakob – Kundservicemedarbetare, Backoffice

Ett par års erfarenhet från kundsupport inom en internationell koncern för snabbrörliga konsumentprodukter samt för en svensk butikskedja. Van att administrera och hantera inkommande samtal från butik till slutkund. Samtalen bestod av att ge information gällande fakturor, avtal, beställningar m.m. Har framställt statistik för respektive land i Norden samt haft regelbunden kontakt med säljarna i varje land. Har även arbetat med diverse administration samt besvarat inkommande mail. Även arbetat med mötesbokning, butiksförsäljning, marknadsundersökningar m.m. Erfarenhet från ett flertal affärssystem som t.ex Axapta, SAP, Salesforce. Goda kunskaper i Officepaketet samt i engelska.
För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Lena – Assistent, Office Manager

8 års erfarenhet som konsult med varierande uppdrag inom administration och service. Van vid helhetsansvar för reception, växel och det praktiska på kontoret. Har även haft uppdrag som Executive Assistant vid ett börsnoterat företag. Ytterligare 15 års erfarenhet från ett konsultföretag där hon självständigt skött alla förekommande administrativa uppgifter på kontoret. Bred kunskap inom administration och internservice. Van att göra prioriteringar och hantera problem som snabbt måste lösas. Arrangera luncher och hålla ordning i gemensamma lokaler. HR relaterade uppgifter såsom att skriva platsannonser och assistera på personalavdelningen. Van att arbeta med engelska som koncernspråk. Mycket goda IT kunskaper.
För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Jennifer – HR generalist, deltid/heltid

Bred erfarenhet från operativt och strategiskt HR-arbete under ca 10 år. Vana vid att tolka olika kollektivavtal, däribland Handels, HRF, Teknikavtalet samt SRAT. Under lång tid agerat chefstöd till regionchefer samt i lönerevisioner, onboarding, avtalstolkningar m.m. Under de senaste 4 åren har hon innehaft en roll som Education Manager. Även arbetat med ledarskapsutveckling, hälso- och arbetsmiljöarbete, rekrytering, konflikthantering samt fackliga förhandlingar. Haft personalansvar för upp till 70 anställda inklusive medarbetar- och lönesamtal. Utbildning i Personaladministration från Företagsekonomiska Institutet och UGL Ledarskapsutveckling samt även själv utbildat i arbetsrätt. Goda kunskaper i Officepaketet, Hogia, Visma, Clickview, Harvest och Quinyx. Mycket goda kunskaper i engelska.
För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Sofia – Ekonomiansvarig, redovisningsekonom, löneadministratör

Har under ca 17 år skaffat sig en genuin erfarenhet inom redovisning i roller som redovisningsansvarig, ekonomiansvarig, redovisningsekonom, löneadministratör m.fl. Har genom åren arbetat med kund- och leverantörsreskontra, rapportering, avstämningar, redovisning, prognostisering, budgetering samt skatteredovisning för moms, arbetsgivaravgifter, årsdeklarationer m.m. Har även arbetat med löner och är självständig i månadsbokslut samt framtagande av underlag till årsbokslut. Van att arbeta i nordisk miljö samt i internationella koncerner med engelska som koncernspråk. Goda kunskaper i Officepaketet, Hogia, Visma Administration och lön, SAP, Agresso, Pyramid, Edison Ekonomi, SoftOne m.fl. Goda kunskaper i engelska samt tyska.
För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Jennie – Redovisningsansvarig, redovisningsekonom

Över 7 års erfarenhet av löpande bokföring, nu senast från en koncern i filmbranschen. Arbetade där med hela flödet; alltifrån kund- och leverantörsreskontra, avstämningar av balanskonton, cashflow, skattedeklarationer, månadsbokslut och månadsrapporter. Även erfarenhet av att administrera löner och inkomstdeklarationer. I en tidigare roll hanterade hon redovisningen självständigt för ett norskt bolag samt deltog i revision och årsbokslut. Kandidatexamen i ekonomi från Södertörns högskola. Erfarenhet från ett flertal ekonomisystem såsom Visma Administration, Pyramid, SAP samt Agresso. Goda kunskaper i engelska och tyska.
För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Anna-Karin – Redovisningskonsult, deltid

Erfarenhet av att självständigt hantera hela ekonomifunktionen med allt från löpande redovisning till månadsbokslut och rapportering, budgetering, likviditetsuppföljning, valutahantering och projektredovisning samt löner. Har även ansvarat för HR- och IT-frågor. Erfarenhet från flera olika branscher t.ex. teknik, bygg och nu senast hälsa och sjukvård. Arbetat i både mindre och medelstora bolag, även internationella företag med verksamhet i Europa. Arbetat i flertalet affärssystem såsom Visma Administration 2000, Navision, Hogia, Björn Lundén, Edison, SAP, Oracle, Visma Lön m.fl. Goda kunskaper i engelska.
För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Josefine – Redovisningsassistent

Har under ca 15 år arbetat inom redovisning nu senast i rollen som senior redovisningsassistent. Förutom löpande bokföring har hon haft ansvar för leverantörsreskontra och lagerredovisning. I arbetet har det även ingått bokslutsarbete inkl. kontoavstämningar samt implementering av ett nytt affärssystem. Van att arbeta med arbetsprocesser i enlighet med SOX-reglerna. Erfarenhet av både amerikanska koncerner samt koncerner med huvudkontor i Europa, därmed kunskaper i utländsk moms och införselmoms. Förutom bred erfarenhet av leverantörsreskontra och kundreskontra, har hon även hanterat utläggsredovisning och tagit fram försäljningsrapporter. Systemkunskaper i SAP, Monitor, ReadSoft, J.D Edwards, Visma Administration samt Excel (Pivot, V-lookup m.m) samt Outlook och Lotus Notes. Goda kunskaper i engelska.
För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Sandra – Ekonomiassistent

5 års erfarenhet från ekonomiarbete samt ca 15 års erfarenhet från att arbeta brett inom administration och marknadsföring. Erfarenhet från många olika företag i skiftande storlek och branscher såsom media, bank samt online-försäljning. Bred erfarenhet av kund- och leverantörsreskontra, löpande bokföring, konto- och kassaavstämningar, inbetalningar både via fil och manuella, utbetalningar samt godkännande av utlägg/reseräkningar. Har även hanterat bilförsäkringar, pensions- och sjukförsäkringar. Varit delaktig i bokslutsarbete. Van att driva egna projekt. Erfarenhet från flertalet affärssystem; Raindance, Axapta, iScala, Pyramid, Visma administration samt olika interna affärssystem och Officepaketet. Goda kunskaper i engelska.
För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se