Mars tillgängliga konsulter

Behöver ditt företag hyra eller rekrytera en ny medarbetare? Här kan du läsa om 13 av våra konsulter som blir lediga inom kort. Du kan också kontakta oss och berätta om dina specifika bemanningsbehov så presenterar vi fler lämpliga kandidater.

PálínaInköps och orderansvarig, kundservicemedarbetare

16 års erfarenhet från kundservicerelaterade roller inom tillverkningsindustrin, telekomföretag samt bank/finans. Van att administrera order, hantera logistikfrågor, sköta fakturering och kreditering m.m. Har även ansvarat för statistik, prislistor, materialutskick och kreditvärdering. Avslutar i dagarna en tjänst som operativ inköpare med internationella kontakter. Bred erfarenhet från internationella nordiska bolag och har t.ex. arbetat på Island och i Danmark samt de senaste åren i Sverige. Har även administrativ utbildning från Island och Danmark. Mycket goda kunskaper i SAP, Salesforce samt andra CRM-system. Goda kunskaper i engelska, danska, samt modersmålet isländska.
För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Mia – Teamledare, projektledare

God erfarenhet från projektledning och har bl.a. arbetat i ett större elbolag under flertalet år och då innehaft olika roller såsom teknisk kundservice, teamledning samt specialist inom delprocesser. Vidare har hon varit med och byggt upp en webbplattform för en av Europas största flyttportal, i 4 olika länder. Nu senast har hon haft en anställning som teamledare/kundrådgivare och drivit kvalitetsförbättrande åtgärder från planering till slutförande och uppföljning. Deltagit i ett flertal kurser b.la projektkurser inom Props, Powergrid och certifierad inom Green Belt Six. Mycket goda kunskaper i engelska och finska.
För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Beatrice – Order och logistik, kundsupport

Under flera år har Beatrice haft ansvar för hela order och logistikflödet på flertalet bolag. Tagit emot inkommande order från kunder och från säljkåren via EDI, telefon, mail och fax. Bokat frakt och gjort direktleveransbeställningar hos leverantörer. Matchat och stämt av leverantörsfakturor mot inköpsorder. Fakturerat lager och direktleveransorder, i vissa fall med valutaköp och tilldelning av valuta. Hjälpt kunder med fakturafrågor och även kontrollerat kreditlimit för kunder. Hanterat lättare personaladministration såsom reseräkningar och semesterplanering samt sammanställning av närvarorapporter. Operativsystem van från t.ex. Concorde, IFS, SAP och Navision. Goda kunskaper i engelska.
För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Christina – Administratör, kundtjänst, reception

Kommer närmast från rollen som VD-assistent där uppgifterna bestod av styrelseutskick, mötesbokningar, resebokningar, interna event, kalenderhantering, korrekturläsning samt reseräkningar. Tidigare roller har varit som administratör/receptionist där fokus varit på klientmottagning, ärendehantering, tolkbokningar, reser-och event, inköp och att bemanna receptionen. Har även en bakgrund som säljansvarig där uppdraget gick ut på att sälja in grupparrangemang som utbildnings-och ledningsresor. Arbetat som projektledare internationellt samt bott och arbetat i London. Breda kunskaper i Officepaketet, Opera hotellbokningssystem, KLEOS, Platina m.m. Mycket goda kunskaper i engelska samt även grundkunskaper i franska, spanska och italienska.
För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Erik – Supply Chain and Sales Coordinator, logistikansvarig

Under de senaste tre åren har han arbetat inom Life Science som Service Coordinator. Uppdraget innebar att vara länken mellan sälj och serviceteknikerna. I rollen ingick ansvar att ta emot inkommande samtal från kunder gällande teknisk support, ta in information och fördela arbetet mellan teknikerna. Administrera, planera och följa upp servicekontrakt samt ha rollen som backup för kollegor som arbetade mot övriga Norden. Dessförinnan har han arbetat som kundtjänstmedarbetare med fokus på att assistera säljarna. Registrera och bevaka order. Flera års erfarenhet av SAP, M/S Dynamics AX och mycket goda kunskaper i hela Officepaketet med tyngd på Excel. Modersmål svenska och även danska. Mycket goda kunskaper i engelska.
För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Mia – Kundtjänst, administratör, receptionist heltid

Flera års erfarenhet av kundtjänstarbete främst inom bank- och finansbranschen. Ansvarat för mottagande av inkommande samtal och hanterat komplexa frågor, merförsäljning, fakturering samt beställningar. Hanterat administration, kontoansökningar, autogiro, kreditförfrågningar samt inkassoärenden som t.ex. betalplaner och ränteavdrag. Hon har dessutom erfarenhet av att arbeta i reception, ta emot besökare och att ansvara för de allmänna utrymmena. Goda kunskaper i Officepaketet och allmän god datavana. Goda kunskaper engelska.
För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Madeleine – Kontorsassistent, receptionist

Flera års erfarenhet i serviceroller i olika branscher såsom bokförlag och myndigheter. Arbetat som receptionist, internservicemedarbetare samt som assistent. Hanterat post, paket och bud, ansvarat för konferensrum, beställt kontorsmaterial samt varit administrativt stöd till personalen. Receptionsarbetet innebar att ta emot besökare samt hantera inkommande mejl och samtal. Även assisterat vid en kontorsflytt och arbetat i butik. Förutom Officepaketet har hon arbetat i ett flertal ärendehanteringssystem. Har läst kurser i folkhälsa och media-och kommunikation. Mycket goda kunskaper i engelska.
För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Susanne – Redovisningskonsult

Bred erfarenhet av ekonomiarbete, varav senaste 13 åren som konsult, i både mindre företag och större koncerner. Har arbetat med såväl övergripande ekonomiarbete som att hantera det dagliga med allt från löpande bokföring till bokslut. Som ekonomikonsult har hon haft varierande arbetsuppgifter och på de mindre bolagen ensam ansvarat för ekonomi och personalfunktion. Även medverkat i att bygga upp ekonomifunktioner från grunden. Varit ekonomiansvarig hos ett flertal kunder på längre uppdrag och upprättat årsredovisningar, kvartals- och månadsrapporter, deklarationer, resultatuppföljningar, statistikrapporter och även administrerat löner. Systemvana från b.la. Visma Administration, Hogia, Navision, Scala, Oracle, Fortnox samt skatte- och årsredovisningsprogram. Mycket god kunskaper i engelska
För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Jonas – Ekonomiansvarig, Controller, deltid

17 års erfarenhet främst i roller som ekonomi – och redovisningsansvarig men även som Controller. Senaste 12 åren som konsult. Allt från stora till medelstora och små ägarledda bolag inom många olika branscher. Främst tjänsteföretag men även import- och exportföretag. Van att självständigt hantera hela ekonomifunktionen. Stor erfarenhet av att skapa rutiner och effektivisera. Löpande bokföring, löner, månads- och årsbokslut, deklarationer, rapporter, budgetarbete, likviditetsrapporter, avstämning mellan utländska dotterbolag, kassaavstämning samt reseräkningar. Arbetat i flertalet affärssystem; iScala, Visma Administration, Hogia Ekonomi samt Hogia Lön m.fl. Mycket goda kunskaper i engelska.
För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Camilla – Ekonomiassistent, kundreskontraansvarig

Över 20 års erfaranhet som ekonomiassistent, varav 11 år som konsult på olika uppdrag. Senast ansvarat för kundreskontran i de fyra nordiska länderna, med alltifrån kreditkontroll, lägga upp nya kunder, boka inbetalningar, räntefakturering, påminnelser samt inkassoärenden. Har även stämt av balanskonton och gjort avskrivningar. Varit med om ett flertal systembyten, nu senast implementering av affärssystemet SAP. Tidigare år ansvarat för registervård i reskontran och levererat projektstatusrapporter till projektansvariga samt bokfört utlägg, körjournaler m.m. Förutom lång erfarenhet i SAP har hon b.la. arbetat i Visma Administration, Agresso, Navison, MS Market samt Baltzar för elektronisk hantering av leverantörsfakturor. Mycket goda kunskaper i engelska.
För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Maja – Ekonomiassistent

Arbetat som ekonomiassistent i bolag inom IT branschen samt i dagligvaruhandeln. Konterat leverantörsfakturor, assisterat vid bokslut, avstämning av konton, fakturering, bokföring av kassarapporter samt in- och utbetalningar. Även varit inblandad i lönehantering och rapportering till myndigheter och assisterat personalchef med diverse HR-arbete. Involverad i budget och kostnadskalkyler. Utbildning i företagsekonomi och till löneekonom vid Påhlmans Handelsinstitut. God systemvana från ett flertal system; Microsoft Dynamics NAV, Pyramid, Visma Administration, Readsoft, WinServ samt iScala. Goda kunskaper i engelska.
För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Kristine – Ekonomiassistent, nationalekonom, deltid

Erfarenhet från både offentlig och privat sektor. Arbetat som ekonomiassistent inom leverantörsreskontra, forskningsassistent vid universitet, skadereglerare på försäkringsbolag m.m. Stor vana av fakturahantering. Praktiserat på en av Sveriges utlandsmyndigheter där fokus låg på analyser och prognoser. Arbetat extra som konsult under studier som Office Administrator i ett internationellt bolag. Kandidatexamen med inriktning hälsoekonomi. Systemvana från b.la. Oracle, Apollo, MS Office och Clan. Mycket goda kunskaper i engelska samt goda kunskaper i lettiska och spanska.
För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Åsa – Projektcontroller, ekonom, administratör

Arbetat i bredare roller ofta i kombination som administratör/VD-assistent. Leverantörsreskontra, kundreskontra, fakturering, HR med viss lönehantering, anbud till upphandlingar, budget, resultatuppföljning, projektredovisning och kostnadsanalys. Arrangerar gärna kund- och personalevent. Branscherfarenhet inom restaurang, privat sjukvård, forskningsinstitut och byggentreprenad. Har senast arbetat i Pyramid och Axapta/Dynamics. Har tidigare arbetat i Hogia och iScala. Magisterexamen i ekonomi 2002 från Uppsala Universitet. Goda kunskaper i engelska samt baskunskaper i tyska.
För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se