Februaris tillgängliga konsulter

Behöver ditt företag hyra eller rekrytera en ny medarbetare? Här kan du läsa om 9 av våra konsulter som blir lediga inom kort. Du kan också kontakta oss och berätta om dina specifika bemanningsbehov så presenterar vi fler lämpliga kandidater.

Åsa – Redovisningsekonom, Controller

10 års erfarenhet från roller som redovisningsekonom och Controller. Har arbetat i flertalet internationella bolag, men även mindre svenska bolag inom bland annat fastighetsbranschen. Van att arbeta med nordisk redovisning samt erfarenhet av bokslutsarbete, rapportering, kostnadsanalys, kreditbedömningar, deklarationer, budgetarbete, löpande bokföring, avstämningar, kund- och leverantörsreskontra m.m. Bachelor of Business Administration, European University i Bryssel. Mycket goda IT kunskaper; SAP, Pyramid, Navision, Multisoft m.fl. Mycket goda kunskaper i engelska.
För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Maria – Ekonomiansvarig

12 års erfarenhet i roller som ekonomiansvarig och redovisningsekonom. Van att ansvara för rapportering, avstämningar, redovisning, budgetering, analys, likviditetsuppföljning, moms- och skatteredovisning, bokslut, årsredovisningar samt avtalshantering m.m. Arbetat med översyn av rutiner och effektivisering samt ansvarig för administrativa rutiner. Har haft HR – personalansvar och ansvarat för löner och rapportering till myndigheter. Erfarenhet från olika branscher, både små och stora företag samt koncerner. Goda kunskaper i Excel och olika ekonomiprogram t ex Visma Administration samt Hogia. Utbildning i företagsekonomi vid Stockholms universitet. Goda kunskaper i engelska.
För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Jennie – Redovisningsansvarig, redovisningsekonom

Över 7 års erfarenhet av löpande bokföring, nu senast från en koncern i filmbranschen. Arbetade där med hela flödet; alltifrån kund- och leverantörsreskontra, avstämningar av balanskonton, cashflow, skattedeklarationer, månadsbokslut och månadsrapporter. Även erfarenhet av att administrera löner och inkomstdeklarationer. I en tidigare roll hanterade hon redovisningen självständigt för ett norskt bolag samt deltog i revision och årsbokslut. Kandidatexamen i ekonomi från Södertörns högskola. Erfarenhet från ett flertal ekonomisystem såsom Visma Administration, Pyramid, SAP samt Agresso. Goda kunskaper i engelska och tyska.
För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Karin – Ekonomiassistent

Arbetat som ekonomiassistent i bolag inom IT branschen samt i dagligvaruhandeln. Konterat leverantörsfakturor, assisterat vid bokslut, avstämning av konton, fakturering, bokföring av kassarapporter, in och utbetalningar. Även varit inblandad i lönehantering och rapportering till myndigheter och assisterat personalchef med diverse HR arbete. Involverad i budget och kostnadskalkyler. Utbildning i företagsekonomi och till löneekonom vid Påhlmans Handelsinstitut. God systemvana från flera system; Microsoft Dynamics NAV, Pyramid, Visma Administration, Readsoft, WinServ samt iScala. Goda kunskaper i engelska.
För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Iliana – Supply Chain and Sales Coordinator, logistikansvarig

Har under de senaste 11 åren haft ansvarsroller inom logistik i olika branscher, nu senast från miljö och återvinning samt tidigare från livsmedel och transport. Arbetat nordiskt och även haft kontakt med leverantörer runt om i Europa. Har haft det yttersta ansvaret för försäljnings- och inköpsorder samt månatlig hantering av avtal och fakturering. Planerat transporter och leveranser samt stämt av lager. Arbetet har också bestått av prisförhandlingar och till viss del ren försäljning. Förutom MS Office och Lotus Notes, systemerfarenhet från M3, Medius, Visma Administration samt Visma Business. Engelska som andra språk och goda kunskaper i franska samt viss kunskap i danska.
För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Therese – Koordinator, Administratör

Kommer närmast från en stor global koncern i rollen som Nordisk säljsupport specialist. Rollen innebar att stötta säljare i deras arbete genom att ta fram offerter och ansvara för de nordiska upphandlingarna. Uppdragen dessförinnan har varit roller som koordinator inom försäljning och marknad men även Office Management och projektledning. Erfarenhet av arbetsuppgifter som offentliga upphandlingar, framtagning av offerter, avtalshantering, redovisning, administration av div system. Stor erfarenhet av att driva frågor samt kommunikation på olika nivåer. Kunskap inom CRM, MS Office, SAP, Lotus Notes. Mycket goda kunskaper i engelska.
För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Helen – Global Service Coordinator, support och ordermottagare

Flera års erfarenhet av orderhantering samt supportroller inom IT branschen, både som anställd och som konsult. Breda kunskaper i system och – behörighetsadministration, kundregistervård och även haft ansvaret för olika affärssystem. Övervakning av leveranser och framtagande av underlag samt statistik. Arbetat i ett flertal olika ärendehanteringssystem och hanterat lager samt fakturerat. Skapat användarguider och instruktioner samt utbildat personal och supporterat tekniker. Erfarenhet inom Service Now, Windows/Office, Navision, SharePoint 2003, EPI server, Active Directory, HTML samt ITIL certifierad. Mycket goda kunskaper i engelska.
För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Karolina – Receptionist, Office Manager

Arbetat flertalet år med receptions- och administrationsansvar på en större advokatbyrå, dessförinnan 10 år inom hotellbranschen. Bred erfarenhet från olika serviceroller och administration, koordinering, rutiner och kundrelationer. Lång erfarenhet av att arrangera olika event och konferenser. Ansvarat för rekrytering till resurspool, avtalsskrivning samt säkerhetsrutiner. Genomfört upphandlingar av t.ex. telefoni samt löpande inköp av förbrukningsvaror och kontorsmaterial. Erfarenhet från ett flertal affärs- och kundhanteringssystem. Mycket goda kunskaper i engelska.
För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Moran – HR-konsult, deltid

Flera års erfarenhet av HR-arbete inom bank, telekom, rederi samt resebranschen. Support och rådgivning samt metod- och processutveckling, rekrytering, headhunting samt svensk arbetsrätt. Arbetat som personalchef under 4 år med budgetansvar, representant i fackförhandlingar, ansvarat för rekrytering samt utbildning för de anställda. Även kompetens inom HR management, Employer Branding, Compensation & Benefits, ledarskap, kvalitetsutveckling, jämställdhet och mångfald. Goda kunskaper i Windows/Office, Hogia, Axapta och XOR, HR Manager. Goda kunskaper i svenska och engelska både i tal och skrift. Hebreiska som modersmål.
För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se