Januaris tillgängliga konsulter

Behöver ditt företag hyra eller rekrytera en ny medarbetare? Här kan du läsa om 10 av våra konsulter som blir lediga inom kort. Du kan också kontakta oss och berätta om dina specifika bemanningsbehov så presenterar vi fler lämpliga kandidater.

Tina – Redovisningsansvarig, redovisningsekonom, deltid/heltid

10 års erfarenhet av redovisningsarbete i roller som redovisningsekonom och redovisningsansvarig. Förutom redovisning i ett flertal branscher såsom dagligvaruhandel, byggbranschen, även ansvarat för rapportering, analys, moms, skattehantering samt att upprätta månads- och årsbokslut. Stor vana av att implementera och starta upp nya affärssystem. Bred erfarenhet av förbättringsarbete, såsom att upprätta nya rutiner och effektivisera det dagliga arbetet. Även arbetat med personal- och lönehantering för både tjänstemän och arbetare. Goda kunskaper i Visma Administration, Björn Lundén, Hantverksdata- Entré, Agresso, Scala och Excel. Flytande i engelska, tal och skrift.
För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Anna-Karin – Redovisningskonsult, deltid

Erfarenhet av att självständigt sköta hela ekonomifunktionen med allt från löpande redovisning till månadsbokslut och rapportering, budgetering, likviditetsuppföljning, valutahantering och projektredovisning. Har även ansvarat för HR- och IT-frågor. Erfarenhet från flera olika branscher t.ex. teknik, bygg och nu senast hälsa och sjukvård. Varit aktiv i både mindre och medelstora bolag, även internationella företag med verksamhet i Europa. Arbetat i flertalet affärssystem såsom Visma Administration 2000, Navision, Hogia, Björn Lundén, Edison, SAP, Oracle, Visma Lön m.fl. Goda kunskaper i engelska, tal och skrift.
För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Nina – Redovisningsekonom

8 års erfarenhet av roller som redovisningsekonom och bolagsansvarig i både svenska och internationella bolag. Van att självständigt sköta kund- och leverantörsreskontra, in- och utbetalningar, moms, skatt, avstämningar, månadsbokslut och rapportering. Även bokfört löner, reseräkningar samt ansvarat för kassarapporter. Tidigare arbetat på företag som verkat inom b.la. logistik, IT/Management och media. Erfarenhet från ett flertal affärssystem såsom Navision, Agresso, SAP, Hogia och Cognos. Goda kunskaper inom Office-paketet samt flytande i både engelska och finska, tal och skrift.
För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Tiina – Ekonomiassistent

Många års erfarenhet som ekonomiassistent och redovisningsassistent i både små och stora organisationer. Stor vana av att arbeta med hela flödet inom bland annat kund- och leverantörsreskontra, avstämningar, löpande bokföring, in- och utbetalningar, intercompany samt reseräkningar. Arbetat självständigt med redovisningen för ett flertal nordiska bolag samt varit delaktig i implementeringsprojekt av nya system. Goda kunskaper i Visma Buisness, Visma Administration, Visma Opera, Axapta, Navision, VBA och Maconomy. Flytande i både engelska och finska, tal och skrift.
För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Emily – Business Controller, projektcontrollerassistent

Senast huvudansvar för finansiell rapportering, planering och analys för den norska delen i ett bolag inom mediebranschen. Deltagit i framtagande av budget och prognos samt analys av faktiska resultat. Underhåll av interna planeringsverktyg och ERP-system. Arbetat med internationell projektredovisning, försäljningsmarginaler, kassa och valutaflöden. Haft nära samarbete med försäljningschef, marknadschef samt nära kontakter med externa parter såsom agenter, banker etc. Civilekonomexamen från Linnéuniversitet i Växjö. Erfarenhet från affärssystem såsom SAP, Essbase Oracle, BW, BAAN, Raindance, IFS, Bridge, m.fl. Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift.
För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Ulrika – Försäljning och marknadsassistent, innesäljare

Mångårig erfarenhet från säljbolag och myndigheter. Van att arbeta i bolag med verksamhet i Europa. Stor erfarenhet av inköp, leveransbevakning, orderhantering, support till kunder/säljare, teknisk rådgivning, offertarbete reklamationshantering och marknadsanalyser. Även erfarenhet av att leda egna säljprojekt samt planering, förberedelser och deltagande vid mässor och seminarier i hela Norden. Ansvarat för uppdatering och optimering av hemsida. Mycket goda IT kunskaper, Microsoft Dynamics AX och CRM systemet LIME PRO. Goda kunskaper i engelska, tal och skrift.
För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Pálína – Inköps och orderansvarig, kundservicemedarbetare

16 års erfarenhet från kundservicerelaterade roller inom tillverkningsindustrin, telekomföretag samt bank/finans. Van att administrera order, hantera logistikfrågor, sköta fakturering och kreditering m.m. Har även ansvarat för statistik, prislistor, materialutskick och kreditvärdering. Avslutar i dagarna en tjänst som operativ inköpare med internationella kontakter. Bred erfarenhet från internationella nordiska bolag och har t.ex. arbetat på Island och i Danmark samt de senaste åren i Sverige. Har även administrativ utbildning från Island och Danmark. Mycket goda kunskaper i SAP, Salesforce samt andra CRM-system. Flytande i engelska, danska, svenska samt modersmålet isländska.
För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

MariaOrderadministratör, säljassistent

Många års erfarenhet i roller som ordermottagare, administratör och försäljningsassistent. Maria har främst arbetat inom branscherna; bygg och läkemedel. Van att sköta orderregistrering, offerthantering, kreditkontroller, utleveranser, returer, tull och reklamationer. Även ansvarat för kontering av fakturor och vidaredebitering till kund, fakturering och kreditering. Som assistent till försäljningsavdelningen har hon även bokat resor och hotell samt arrangerat events och ansvarat för mässor. Goda kunskaper i Officepaketet, Navision samt vissa kunskaper i SAP och Visma Administration. Goda kunskaper i engelska, tal och skrift.
För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Paula – Office Manager, assistent, receptionist

Många års erfarenhet av administrativa roller såsom VD/ Chefsassistent, projektledare inom event, receptionsansvarig samt utbildningsadministratör m.m. Har arbetat inom flertalet branscher såsom utbildning, finans, distribution och försäkring. Van att ansvara för interna arrangemang som t.ex. fester, möten och konferenser. Dessutom erfarenhet av att hantera telefonpassning, post, avtalsadministration, arkivering, leverantörskontakter, vissa inköp samt fakturering. Goda kunskaper i Officepaketet, OnBase, Chrome River, BRP, Mamut m fl. Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift samt van att arbeta med engelska som koncernspråk.
För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Jennifer – HR generalist, rekryteringsansvarig

Ansvarat för hela rekryteringsprocessen, från annonsering till slutintervju. Stöttat chefer i både rekrytering och övriga personalrelaterade frågor. Tagit fram anställningsavtal, koordinerat medarbetarundersökningar samt uppdaterat policys och ansvarat för introduktion av nyanställda. Arbetat nära HR-chef i frågor såsom Talent Management, HR processer och personalsystem. Självständigt ansvarat för kommunikationen, samordningen samt utskick av nyhetsbrev. Kandidat från Uppsala Universitet i ekonomi med inriktning mot personal. Goda kunskaper i Officepaketet samt erfarenhet från ReachMee, Agda, Heartpace m.fl. Engelska flytande i tal och skrift.
För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se