5 anledningar att arbeta med ett auktoriserat bemanningsföretag

Om er organisation är i behov av att hyra in personal och funderar på att ta hjälp av ett bemanningsföretag, rekommenderar vi självfallet att ni tar hjälp av en auktoriserad part. I denna artikel tänkte vi därför dela med oss av 5 anledningar att arbeta med ett auktoriserat bemanningsföretag! 

Innehåll 

– Vad krävs för att bli ett auktoriserad?

– Fördelar med ett auktoriserat bemanningsföretag

– Ta hjälp av Avanzera

 

Vad krävs för att bli ett auktoriserad? 

Innan vi berättar mer om varför ni endast bör arbeta med auktoriserade bemanningsföretag, tänkte vi börja med att berätta mer om vad som egentligen krävs för att bli auktoriserad från första början, samt vem det är som genomför den.

Samtliga auktorisationer inom vår bransch sker via Kompetensföretagen, vilket är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag som är verksamma inom rekrytering, omställning och uthyrning av personal. De ingår även i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.

auktorisation

Leta efter denna symbol för att försäkra dig om att du anlitar ett auktoriserat bemanningsföretag!

För att kunna erhålla en auktorisering från Kompetensföretagen ställs det höga krav inom en mängd olika områden som spänner sig över hela verksamheten. När det kommer till kraven för att bli auktoriserad inom bemanning innefattar de bland annat att man måste följa etiska regler, att man tecknat kollektivavtal, att man tillämpar allmänna leveransvillkor, att man tecknat ansvarsförsäkring, att man har en jämställdhetsplan, att man är ett aktiebolag, samt att man bedrivit sin verksamhet i minst ett år.

 

Etiska regler

När det kommer till de etiska reglerna är det även väldigt tydligt vad de innefattar. Det innebär bland annat att man som bemanningsföretag endast får bedöma individer efter dess kompetens, kunskap och färdigheter, samt att man måste besitta kännedom om rådande lagar och regler på arbetsmarknaden.

De etiska reglerna innefattar även att hela personalstyrkan har tystnadsplikt gentemot förhållandena hos kund, samt att de har skriftliga anställningskontrakt. För att kunna säkerställa att både de etiska och övriga reglerna efterföljs av bemanningsföretaget, sker även nya prövningar årligen!

 

Fördelar med ett auktoriserat bemanningsföretag 

Nu när du har bättre koll på de hårda krav som ställs för att kunna bli auktoriserad av Kompetensföretagen, tänkte vi berätta mer om fördelarna med att anlita ett auktoriserat bemanningsföretag:

– Er organisation kan vara säker på att företaget uppfyller de höga krav som ställs av såväl branschen som näringslivet.

– Er organisation kan vara säker på att ni samarbetar med en seriös part som även är väl införstådd med rådande lagar och regler på arbetsmarknaden.

– Er organisation kan vara säker på att ni erhåller kompetent personal som besitter rätt kunskap och färdigheter.

– Er organisation kan vara säker på att den personal ni kommer i besittning av har schyssta arbetsvillkor och en marknadsmässig lön.

– Er organisation kan vara säker på att bemanningsföretaget innehar en ansvarsförsäkring om någon skada skulle uppstå.

 

Ta hjälp av Avanzera

Vi på Avanzera var ett av de första bemanningsföretagen att bli auktoriserade i Sverige, vilket skedde under slutet av oktober 2004. När er organisation väljer att ta hjälp av oss kan ni därför känna er säkra på att ni får ta del av alla fördelar med ett auktoriserat bemanningsföretag!

bemanningsföretag stockholm

Avanzera grundades 1998 och erbjuder rekrytering och konsultlösningar inom Ekonomi, Administration, Sälj/Marknad, Logistik/Inköp och HR. Vi har ca 120 anställda konsulter och bland våra kunder hittar du allt från mindre företag till globala koncerner i de flesta branscher.