Det personliga brevet – behövs det fortfarande? 

En stor diskussion pågår i rekryteringsbranschen gällande det personliga brevets vara eller icke vara. Vissa menar att det är ett bra sätt att få en bild av en kandidats egenskaper och förmågor, medan andra säger att det idag finns bättre sätt att rekrytera utan att låta fördomar komma i vägen. I den här artikeln går vi in närmare på fördelarna och nackdelarna med det personliga brevet – och delar med oss av våra bästa tips för när du ändå måste skriva ett.

säljrekrytering

Vi lever i en tid där allt fler processer digitaliseras, effektiviseras och utvecklas. Traditionella former av kommunikation ersätts allt mer av digitala alternativ och rekryteringsprocessen blir mer och mer automatiserad – en utveckling som drivs på ännu mer efter AI:s intåg. Med det menar många att det personliga brevet, som sedan tidernas begynnelse varit en självklar del av varje rekrytering, förlorat sin relevans. 

Relevansen idag

En nackdel som ofta lyfts i debatten är att det personliga brevet endast leder till att rekryteraren tar beslut baserat på fördomar om kön, ålder och etnicitet. Andra säger att brevet endast belyser vilka som är bra på att formulera sig i skrift snarare än vem som skulle passa bäst för rollen. Istället förespråkar många en kompetensbaserad rekryteringsprocess, där man strävar efter att jämföra kandidatens matchning mot kravprofilen snarare än att efterfråga personlig information. Med dagens digitala verktyg finns det många sätt att rekrytera på ett strukturerat och fördomsfritt sätt – utan att be om ett personligt brev.

Kan ge en tydligare bild

Syftet med det personliga brevet är att finnas som komplement till det mindre personliga CV:et. I brevet har kandidaten möjlighet att berätta om sina erfarenheter och skapa en personlig koppling till arbetsgivaren. Genom att dela med sig av färdigheter, motivation och mål kan kandidaten ge arbetsgivaren en större inblick i hur väl de passar in i rollbeskrivningen. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att det finns både fördelar och nackdelar med det personliga brevet, och huruvida det passar sig eller inte skiljer sig mellan olika situationer och olika typer av rekryteringar.

Ska du skriva ett personligt brev? Här kommer våra 10 bästa tips:

1. Se till att brevet är relevant för arbetsgivaren hela tiden. Vad efterfrågas i annonsen och hur möter du de kraven? Låt det framgå i ditt personliga brev.

2. Det personliga brevet ska vara ett komplement till ditt cv. Försök att inte upprepa för mycket utan lyft istället det som inte ryms där.

3. Ingen orkar läsa ett personligt brev som är för långt, oavsett hur välskrivet det är. Håll dig under en A4-sida – men gör det inte heller för kort.

4. Läs på om företaget du söker jobb hos och visa att du har förstått vad de är ute efter. Koppla an till företagets värderingar och berätta om varför de är viktiga även för dig.

5. Att bara kopiera det personliga brevet och endast byta ut företagsnamnet rekommenderas inte. En erfaren rekryterare kan direkt se om brevet är personligt på riktigt eller inte.

6. Undvik klyschor. Beskriv istället med egna ord på vilket sätt dina positiva egenskaper uttrycker sig.

7. Förklara hur dina förmågor möter tjänstens krav, även om du på papperet inte har alla kvalifikationer. På det sättet ger det personliga brevet mer än en kompetensbaserad ansökan hade gjort.

8. Berätta också vad du har för tankar framåt i din karriär, det kan ge arbetsgivaren en tydligare bild av hur du kommer att passa in i rollen långsiktigt.

9. Läs igenom ditt personliga brev noggrant innan du skickar in det – och läs sedan igenom det igen. Slarvfel, stavfel och grammatiska missar hör inte hemma i en jobbansökan.

10. Återigen: låt brevet vara relevant hela vägen. Fritidsintressen som på något sätt är kopplade till tjänsten eller dina personliga egenskaper kan lyftas men en rekryterare ska inte lägga någon värdering i dina familjeförhållanden eller privata detaljer.