Nu har vi 10 tillgängliga konsulter redo för uppdrag eller rekrytering

Behöver du snabbt fylla på med expertis?

Nedan presenterar vi 10 erfarna och noga utvalda konsulter som är redo för nya uppdrag eller rekrytering inom ekonomi, lön, order, kundtjänst, administration och HR.

Önskar du mer information om någon? Eller är du i behov av annan typ av kompetens? Tveka inte att ringa oss på 08-545 28 300 eller maila till info@avanzera.se

Susanne, Ekonomiansvarig, Controller

Mer än 20 års erfarenhet av självständigt ekonomiarbete varav 15 år som konsult. Arbetat med redovisning och Controlling i både små och stora företag, internationella koncerner, stiftelser och ideella föreningar.

Erfarenhet:
– Arbetat i K2, K3 och IFRS
– Van att skapa arbetsmetoder, processer och rutiner samt effektivisera ekonomifunktioner
– Budget- och prognosarbete, likviditetsplanering, analys och resultatuppföljning
– Rapportering
– Månads- och årsbokslut, årsredovisning
– Löner och personaladministration
– Löpande redovisning, momsdeklarationer
– Management- och styrelserapportering
– Projektredovisning, koncernredovisning

Språk- och IT kunskaper: Flytande i engelska. Visma Administration, Hogia, Navision, Scala, Oracle, Fortnox, Visma Control (fd Xor), Visma Business, UBW (fd Agresso), Hogia skatt- och årsredovisningsprogram. Mycket goda kunskaper i Excel.

Omfattning: Heltid

Charlotte, Redovisningsekonom, redovisningsansvarig, ekonomiansvarig

Bred erfarenhet från små och medelstora bolag, internationella bolag, komplexa och dynamiska koncerner, statliga myndigheter och ideella föreningar.

Erfarenhet:
– Löpande bokföring och redovisning
– Avstämningar
– Moms och skatter
– Koncernmellanhavanden
– Drivit Månads-, kvartals- och årsbokslut
– Årsredovisningar (K2 och K3) och inkomstdeklarationer
– Budget, prognoser, analyser och uppföljningsarbete av utfall
– Sammanställning material till ledningsgrupp och styrelse
– Omfattande rapportering
– Projektredovisning -, budget, avstämningar samt administration
– Projektrapportering till externa finansiärer (statliga och privata)
– Kundreskontra, leverantörsreskontra samt löpande betalningar
– Personalansvar för ekonomiavdelningen
– Ansvar för externa kontakter såsom med revisorer
– Skapa rutiner, arbetsmetoder och processer för ekonomiska arbetsflöden

Språk- och IT kunskaper: Goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift. System; Arbetat i b.la Oracle, Agresso, SAP, JD Edwards, Pyramid, Edison och Visma.

Omfattning: Heltid/ deltid

Anette, Redovisningsekonom

18 års erfarenhet från redovisning i olika typer av bolag och branscher varav senaste 7 åren som konsult. Även arbetat på redovisningsbyrå med eget kundansvar.

Erfarenhet:
– Löpande redovisning
– Lagerredovisning
– Intrastat och ROT
– Kassaredovisning
– Kund- och leverantörsreskontra
– Avstämningar
– Skattedeklarationer
– Rapportering
– Månadsbokslut
– Löner

Språk- och IT kunskaper: Goda kunskaper i engelska i tal och skrift. Visma Administration, Visma Business, Visma eEkonomi, MS Dynamics 365, Twin, Monitor, Pyramid, Björn Lundén, Fortnox, Hogia Ekonomi mfl.

Omfattning: Deltid 50%

Gladys, Redovisningsekonom, bolagsansvarig

Bred erfarenhet av redovisning med bakgrund från branscher inom IT, fastigheter och livsmedel. Van vid självständigt bolagsansvar, ax till limpa. Superuser i i M3 och OpusCapita.

Erfarenhet:
– Projektadministration samt fakturering
– Leverantörsreskontra och utläggsredovisning
– Löpande bokföring, periodiseringar, avskrivningar
– Balansavstämningar samt månadsrapportering till koncern
– Intercompany fakturering
– Resultatanalys, budget- och forecast
– Likviditetsrapportering
– Rapportering till myndighet (moms, periodiska sammanställningar)
– Årsbokslut, skatteberäkningar samt årliga deklarationer
– Nära samarbete med CFO

Språk- och IT kunskaper: Goda kunskaper i engelska i tal och skrift samt mycket goda kunskaper i spanska. Unit4-UBW, FPM, Agresso desktop, Agresso World 7.2, Ocra, SalesForce, Raindance55, Lager2000, Retain24, M3, WM-Card, Milstone, Dicom, ServiceNow “ärendehantering”, FootPrint “ärendehantering”. SAP CRM / R3, Xor Compac, Visma Control, Palasso Res, Easy Invoices och Invoice Manager.

Omfattning: Heltid 100 %

Jeanette, Ekonomiassistent, ansvarig Service Center

Ekonomiassistent med bakgrund som avdelningschef och receptionist med erfarenhet av budgethantering, personalansvar, leverantörsrelationer och operativa arbetsuppgifter.

Erfarenhet:
– Ansvar för leverantörs- och kundreskontra
– Inkasso och påminnelsehantering
– Kontering och bokföring
– Bankavstämning och in/utbetalningar
– Administrativt stöd vid lönehantering och löneadministration
– Assisterat vid månadsbokslut
– Uppdatering av rapporter
– Ansvar för tidrapportering
– Driftsansvar för kontoret med mera

Språk- och IT kunskaper: Goda kunskaper i engelska och spanska, tal och skrift. MS Office, Lotus Notes, Sharepoint, Teams, Superoffice (CRM), SAP, WordPress, Doc Viewer, Visma, Pengvin, Navision Dynamics 4ps, Maximo, M3, Jeeves, Eye Share, Eye Share capture, Rillion, Qbis, Softone, Flex, MOM-arkiv, E-arkisto, Deem, Intelliplan, Handyman, Entra/Predator, Vision (systemansvarig), Card Presso (systemansvarig).

Omfattning: 75-100%

Anna, Lönespecialist

Lönespecialist med gedigen erfarenhet av att hantera löner i många olika företag i olika branscher och skiftande storlek. Stor erfarenhet av löneadministration i olika länder.

Erfarenhet:
– Operativt hanterat löner för upp till 2 500 personer i en grupp om 4 personer
– Förbättrat och digitaliserat löneprocesser och flöden
– Förändringsprojekt inom lönehantering för bolag i 14 länder
– Lett och fördelat arbete vid outsourcade löner
– Kartlagt löneprocesser inför byte av system, implementerat nya system
– Hanterat löneprocesser vid företagsförvärv
– Utbildat nyanställd personal
– Tidredovisning, pensioner, förmåner
– Skapat inhousefunktion och strukturerat löneprocesser i 8 länder

Språk- och IT kunskaper: Engelska, mycket goda kunskaper i tal och skrift. Visma, Hogia, Kontek, Quinyx tidssystem, AGDA, WORKDAY, Aditro People, Aditro Lön, PROMARK, FLEX Applications Time & Travel, Bamboo HR, Fortnox m fl.

Omfattning: 50-100%

Annika, Löneadministratör, redovisningsekonom

Lång erfarenhet från de flesta förekommande arbetsuppgifterna på en ekonomiavdelning inklusive löneadministration. Arbetat både i mindre och medelstora företag i olika branscher. Van vid att självständigt sköta alla arbetsuppgifter fram till bokslut.

Erfarenhet:
– Löner från ax till limpa inklusive personaladministration, intyg m.m.
– Tyda kollektivavtal
– Traktamenten, reseersättning och förmåner
– Skattedeklarationer och rapportering FORA, Collectum, SCB, Kronofogden m.m.
– Löpande redovisning
– Kund- och leverantörsreskontra
– Avstämning vid månads- och årsbokslut
– IT- ansvar samt medverkat vid byte av affärs- och lönesystem

Språk- och IT kunskaper: Flytande i engelska i tal och skrift. Goda kunskaper i spanska och franska. Arbetat i flertalet affärsprogram såsom Hogia, Norstedts Juridik, Agresso, Visma, Edison, Fortnox. Super user i Hogia Lön Plus.

Omfattning: 75-100%

Christina, Senior Executive Assistant, Office Manager

Gedigen erfarenhet av att stötta chefer med administrativt arbete samt av att se till att allt det praktiska på kontoret fungerar. Lång erfarenhet av att arbeta i internationell miljö.

Erfarenhet:
– Kalenderhantering åt chefer
– Boka resor, hotell och konferenser
– Mötesplanering, kallelser, protokoll
– Arbeta som sammanhållande länk i företaget
– Projektleda små som stora projekt med budgetansvar
– Ansvarat för säkerhetsfrågor, riskanalys och krishantering
– Kontakt samarbetspartners gällande kontorsservice, inköp

Språk- och IT kunskaper: Flytande i engelska i tal och skrift. Microsoft Office 365, Google Workspace, Zoom, Slack, SharePoint, Agresso, NetSuite, Jira, TeamEngine m.fl.

Omfattning: Heltid

Rawand, Kundtjänst, administration, orderhantering

Stor erfarenhet från olika roller inom service, teknisk support och administration i ett flertal branscher såsom t.ex drivmedel och telekom. Ekonomiprogrammet 180 HP vid Gävle Högskola.

Erfarenhet:
– Kundtjänst mot företagskunder gällande korthantering och felavhjälpning
– Fakturafrågor
– Teknisk support samt merförsäljning av betalterminaler
– Teknisk telefonsupport och problemlösning inom området hemelektronik
– Administration av order och ärendehantering
– Upplärning av nyanställda

Språk- och IT kunskaper: Förutom svenska både engelska och kurdiska – flytande i tal och skrift. MS Office, Active Directory, Microsoft 365, ServiceNow, Freshdesk, Salesforce, DACSA.

Omfattning: Heltid

Vivian, Försäljnings- och marknadsadministratör, ekonomiassistent

Mer än 20 års erfarenhet av att arbeta med försäljningsadministration inom t ex fordonsbranschen samt medicin- och kemikaliebranschen. Även erfarenhet av att arbeta med kund- och leverantörsreskontra.

Erfarenhet:
– Samordning och koordinering av kundaktiviteter och möten
– Administration kring deltagande vid kundmöten
– Framtagande av inköpsorder, avtal och kontrakt
– Fakturering samt kund- och leverantörsreskontra
– Koordinering olika projekt
– Registrering och uppdatering av leverantörsuppgifter
– Offertarbete

Språk- och IT kunskaper: Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift. SAP, SalesForce, Oracle, Basware, Citrix, Kobra, MS Office.

Omfattning: Heltid