Digitaliseringsexperten om framtidens ekonomiavdelningar

Docent Johan Magnusson reder ut begreppen. Ska vi tro på domedagsprofetiorna om att AI kommer ta våra jobb?

Johan Magnusson

Digitaliseringens vindar blåser starkare än någonsin. Behovet av att veta hur det påverkar framtidens arbetsmarknad likaså. Hur ser framtidens arbetsmarknad ut? Vad behöver man som ekonom tänka på? Kommer robotarna ta våra jobb? Vi har tidigare djupdykt i de globala trenderna i frågan, men en del frågor kvarstår. För att få svar på dem vände jag mig till Johan Magnusson, docent vid Göteborgs Universitet som forskat på innovation och digitalisering.

Hur kan man som bolag förbereda sig för den digitala transformationen?

Det handlar om att veta vad i ens verksamhet som är exponerat mot digitaliseringen. Rannsaka er själva, se till vilka förutsättningar ni har. Det många gör fel är att de tror sig lösa digitaliseringsfrågan genom att implementera vissa system i det interna arbetet. Problemet ligger snarare externt. Vad erbjuder ni för tjänst till omvärlden, är den anpassad efter kraven? Innovation är den viktiga frågan, att kunna ta fram helt nya tjänster.

Vad ska man tänka på som ekonom i den här nya tidseran?

Nuförtiden är kompetenser inom excel, bokföringsprogram och affärssystem ett grundläggande krav för att man ska få anställning. Så var kanske inte fallet för tio, femton år sedan. Idag handlar det mer om att kunna omsätta företagsstyrningen i praktiken. 

Här blir det tydligt att de största förändringarna finns, Johan sätter fingret på något viktigt. Det som förut sågs som specialistkompetens är idag ett hygienkrav. Vad man förväntas kunna har växt i takt med digitaliseringen, vilket även Johan bekräftar.

– Den moderna ekonomen förväntas vara mer innovativt lagd och se proaktiva lösningar istället för att agera reaktivt. Här ser man också en skillnad mellan nyutexade och seniora ekonomer. De mer juniora ser saker med nya ögon och vågar ifrågasätta befintliga rutiner. Seniora ekonomer måste fortbilda sig, fortsätta sig lära saker. Samtidigt är deras kompetens ovärderlig för företagen då de förstår deras DNA på ett annat sätt. Juniora och seniora ekonomer fyller olika luckor, där den ena inte klarar sig utan den andra.

Vad skulle du säga är den största faran för dagens ekonomer?

– Att inte våga se saker på nya sätt. Digitaliseringen har dragit upp förändringstakten enormt mycket de senaste åren. Trots detta förhåller sig många till samma nyckeltal, samma styrning och samma strategier som innan digitaliseringen verkligen började göra avtryck. Det håller inte längre.

Ett stort ansvar läggs med andra ord på företagsledningen. Faran ligger till mångt och mycket i bekvämlighet och en falsk tillit till att allt kommer fortsätta se ut som det alltid har gjort. Nyckeln ligger i att uppmuntra de anställda till att vidga sina vyer och lära sig nya saker. Se till att erbjuda relevanta kurser till de anställda. Ge dem möjlighet att vidareutbilda sig och surfa med på digitaliseringsvågen. Om ni inte uppdaterar er kompetens internt kommer det påverka er leverans externt.

Hur ser framtiden ut för morgondagens ekonomiavdelningar?

– Det råder ingen tvekan om att AI kommer påverka framtiden. Däremot inte till den dystopiska grad som många målar upp. AI är ett verktyg som vi ska lära oss att arbeta tillsammans med. Det vinklar om och förstärker jobb. Vissa tjänster inom löpande bokföring kommer förmodligen att fasas ut, men endast till förmån för nya typer av tjänster. Ekonomer kommer att arbeta mer med så kallade wicked problems.

Vad är wicked problems?

– Wicked problems är problem som inte är klart avgränsade. Ekonomer är duktiga på det. Ingenjörer har generellt sett lite svårare för detta. De kräver i regel en mer inramad problemformulering än vad ekonomer gör. Detta talar för att ekonomer kommer vara otroligt värdefulla även i framtiden.

Efter samtalet med Johan står det klart för mig att framtidens ekonomiavdelningar kommer förändras i grunden – men inte på ett negativt sätt. Känslan är att dagliga uppgifter och rutinbaserade funktioner kommer automatiseras och tas över av AI. Men det handlar inte om att vi kommer börja konkurrera med AI om jobben. Det handlar snarare om att lära oss arbeta tillsammans med den nya tekniken för att optimera vår egen prestation.

Det kommer öppnas upp nya möjligheter för ekonomen. Större fokus kommer läggas på analys och bearbetning av de underlag och data som robotarna tar fram åt oss. Den mänskliga faktorn kommer inte längre ses som en risk utan istället som en tillgång när det blir allt viktigare med proaktivitet och kreativitet i arbetet. Jag tror många kommer känna sig mer stimulerade i takt med att man växer med ansvaret och uppgiften. På sikt kan det förmodligen leda till effektivare affärsutveckling och ökad lönsamhet för många företag. En win win-situation för både arbetsgivare och personal!

Peter Ahlander, vd, Avanzera