En motivationsfaktor i rörelse

Den grundläggande faktorn till att vi överhuvudtaget arbetar stavas motivation. Den stora frågan är hur vi skapar den på våra arbetsplatser. Över tid har vi sett en tydlig förändring i vad det är som motiverar oss, vilket ställer höga krav på arbetsgivaren.

Helena Elvin

Förr i tiden var motivationsfrågan ganska enkel. Man arbetade för att få tak över huvudet och mat på bordet. I takt med att levnadsstandarden blivit högre har också kraven på individen ökat. Främst när det gäller vad som är viktigt på arbetsplatsen. Högre lön, längre semester och fler förmåner har alla varit yttre faktorer som varit viktiga genom åren. Idag ser motivationsfaktorn annorlunda ut.

Möt motivationskraven

De unga som kommer in på arbetsmarknaden idag prioriterar annat jämfört med de äldre generationerna. Nuförtiden premieras de mjuka värdena, feedback och bekräftelse. Att få en guldklocka efter 25 år på arbetsplatsen eller en tjänstebil av senaste modell är inte längre det som får folk att stanna och göra bra ifrån sig. Människan ska sättas i första rummet, allt annat är sekundärt. Detta måste fler arbetsgivare komma till insikt om.

Att sätta människan först kan användas som ett förhållningssätt, men det säger i sig ingenting om hur man löser uppgiften. Varje individ är unik och har således sina egna drivkrafter. Det är chefens uppgift att ta reda på vilka dessa är. Enda sättet att göra detta på är att se, höra, bekräfta och lära känna sina medarbetare.

Arbetsplatsen ska fylla våra behov

Sett till Maslows behovstrappa är dagens arbetsplats involverad i nästan samtliga steg. Detta har följt den generella utvecklingen av vår allmänna levnadsstandard. Det handlar inte längre bara om att tillgodose basala behov utan arbetsplatsen har blivit viktig plats för relationer och på senare år en grogrund för självförverkligande. Vi tillbringar en tredjedel av dygnets timmar på vårt arbete. Det säger sig självt att personlig utveckling då blir en central del för alla arbetsplatser att ha i beaktande för att motivera sina medarbetare.

Det ska sägas att allt handlar om proportioner och balans. Att försöka generalisera motivationsfaktorn kan ge motsatt effekt. Omotiverade ryggdunkar och beröm som utgörs av tomma ord skapar utan tvekan en falsk atmosfär. Med det sagt kan vissa generella åtgärder ändå göras. “Frihet under ansvar” är ledord som vi arbetar aktivt med på Avanzera. Vi tycker att man i största möjliga mån ska jobba när man presterar som bäst, oavsett när eller var det är. Work life balance, helt enkelt. 

Att kunna påverka beslut är också något vi värdesätter högt. Det är en självklarhet för oss – och förmodligen för många andra företag också – att uppmuntra de anställda till att komma med förbättringsförslag. Det är inte svårt. Utmaningen är att vara lyhörd för de tankar som kommer och att omsätta dessa i praktiken samt göra idéer till verklighet.

Motivation är vår mission

Avanzera är så mycket mer än bara vi som jobbar på kontoret. Den största delen av vår kärna utgörs av våra fantastiska konsulter. Tyvärr har vi inte möjlighet att träffa alla varje dag, vilket vi hade gjort i den bästa av världar. Däremot strävar vi alltid efter en nära kontakt för att se hur man mår och hur det går – i den ordningen. Detta verkar också konsulterna uppskatta, vilket vi kan se i de senaste mätningarna från Reco.

Ser man på motivation ur ett framtidsperspektiv tror jag att det kommer röra sig alltmer i den riktning som stakats ut redan nu. Det går inte att blunda för att fler och fler startar eget. Det är friheten som lockar. Man vill kunna styra sin tid, välja sina egna uppdrag och uppfylla sina drömmar. Det ska dock inte vara ett krav att ha ett eget företag för att kunna realisera detta. Det gäller bara att matchas med en arbetsgivare där man kommer till sin rätt utifrån sina värderingar och mål. Att göra dessa matchningar är tveklöst vår största motivationsfaktor.

Helena Elvin Guillemain, chef personaluthyrning och rekrytering, Avanzera