Bra arbetsplats = bra kollegor

I en rapport från YouGov framgår det att bra kollegor är det viktigaste på arbetsplatsen. Men vad innebär det för företagen och hur bör man arbeta för att uppnå det?

Bra kollegor

Nyligen läste jag en rapport från YouGov om vad vi värdesätter mest på arbetsplatsen. Bland toppresultaten fanns varken möjligheter till befordran, krav på höga löner eller liknande förmåner. Istället var det bra kollegor som toppade listan, tätt följt av bra chefer.

Vad är bra kollegor?

För de flesta av oss innebär bra kollegor att man trivs ihop och har kul på arbetsplatsen. För att nå detta behövs en kultur som bygger på förtroende, kreativitet och förmågan att utmana varandra att hela tiden bli bättre.

Nyckeln till att bygga ett engagerat och framgångsrikt team är att hitta personer som kompletterar varandra. Det är viktigt att vi inte sätter ihop ett team bestående av personer som är allt för lika i tron om att detta leder till att personalen känner att de har bra kollegor. För så enkelt är det inte…

Individens välmående är kollektivets framgång

Vi kan jämföra arbetsplatsen med ett fotbollslag. På fotbollsplanen behövs målgörare men också stabila backar, en vass målvakt och snabba mittfältare för att nå framgång. Samma sak gäller såklart på jobbet. I ett framgångsrikt team krävs personer som fyller olika funktioner och är bra på olika arbetsuppgifter.

Det finns två ben som ett framgångsrikt lagbygge står på. Tydlighet och tillit. Utförliga rollbeskrivningar behövs för att undvika oklarheter om vem som ska göra vad. Det förhindrar viktiga saker från att falla mellan stolarna och minimerar risken för interna meningsskiljaktigheter. Där har vi också en av grunderna till ökad tillit. Utan god stämning på arbetsplatsen finns ingen större lust hos medarbetarna att lära känna varandra, vilket i sin tur skapar spridda individualister snarare än ett sammanhållet lag.

En av människans starkaste drivkrafter är känslan av gemenskap. Stark gemenskap bygger förstås på stark kommunikation. Du som ledare och chef behöver vara lyhörd både för vad som händer i gruppen och på ”spelplanen”. Fundera på var du kan möta dina medarbetare för att de ska må ännu lite bättre på jobbet. Kanske handlar det om att vara med och sätta sina egna mål eller att få större frihet kring att bestämma hur man ska lägga upp sitt arbete. Ledarens uppgift ligger i att ge varje individ de bästa tänkbara förutsättningarna för att kunna göra ett bra jobb. Då ökar chansen för kollektiv framgång. Jag skrev en krönika om motivationsfaktorer för ett tag sedan. Den är väl värd att läsa om man vill vidga sina perspektiv på ämnet ännu mer.

Sammanfattning

Konkurrensen om medarbetare med rätt bakgrund är ofta stor. Uppfyller vi inte det som arbetstagarna värderar högst – bra kollegor och bra chefer, kommer vi inte kunna behålla medarbetarna vilket långsiktigt är negativt och kostsamt för företaget. Därför är det idag viktigare än någonsin att arbeta med hållbart ledarskap.

Hur gör ni på ditt företag för att vara en bra arbetsplats?

Helena Elvin Guillemain, chef personaluthyrning och rekrytering, Avanzera