Erfarna konsulter redo för nya uppdrag

Är du i behov av att snabbt få kompetens på plats? Här nedan introducerar vi dig för 8 erfarna kandidater som finns tillgängliga inom kort för nya uppdrag.

Anna 

Controller, redovisningsansvarig 

Mer än 20 års erfarenhet av ekonomiarbete, varav 8 år i konsultrollen.  Arbetat brett med redovisning och Controlling, i både små och stora företag samt internationella koncerner. Har haft varierande roller såsom; projektcontroller vid ett av Stockholms största byggprojekt, Financial Controller vid en internationell koncern, redovisningsansvarig i en koncern med ansvar för samtliga nordiska bolag. Senaste åren arbetat enligt K3-regelverket och IAS/IFRS. Van vid att arbeta självständigt, bygga upp processer samt att utveckla och effektivisera. Ansvarat för rapportering, branschspecifik nyckeltalsredovisning, projektredovisning samt miljörapportering. Superuser i SAP och genom det även ansvarat för implementering och utbildning av personal. Civilekonomexamen vid Uppsala universitet. Mycket goda IT kunskaper; SAP, MS Dynamics, Agresso, Visma Business samt Cognos. Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift. 

Susanne 

Redovisningsekonom, ekonomiansvarig (inkl. löner)

Bred erfarenhet av ekonomiarbete, varav cirka tio år som konsult i både mindre företag och större koncerner. Har arbetat med övergripande ekonomiarbete såsom att hantera det dagliga med allt från löpande bokföring till årsbokslut. Som redovisningskonsult har arbetsuppgifterna varit varierande och inom de mindre bolagen inneburit ensamt ansvar för ekonomi samt lön och personaladministration. Även varit delaktig i att bygga upp ekonomifunktioner från grunden. Upprättat årsredovisningar, kvartals- och månadsrapporter, deklarationer, resultatuppföljningar och statistikrapporter. Systemvana från Visma Control, Hogia, Agresso, Navision, SAP Oracle, iScala, Fortnox och ett flertal skatte- och årsredovisningsprogram. Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift.

Shida

Redovisningsekonom, löneadministratör, deltid

Flerårig erfarenhet av redovisning i branscher såsom resebyrå, partihandel och medlemsorganisation. Van att arbeta självständigt med löpande redovisning, in- och utbetalningar, leverantörsreskontra, kassaredovisning, avstämningar, löneadministration, skattedeklarationer, bokslutsarbete etc. Utbildning till redovisningsekonom vid Lernia, en treårig grundläggande utbildning i allt från affärsjuridik till IT för ekonomer, revision och löpande bokföring. Mycket goda IT-kunskaper, har arbetat i Hogia Lön och Ekonomi, Visma 2000, Briljant, Fortnox, P:e. Goda kunskaper i engelska och persiska, tal och skrift. 

Cia

Ekonomiassistent

Arbetat i ca 7 år som ekonomiassistent i företag inom varierande branscher såsom teknik, IT och Media. En av tjänsterna innebar helhetsansvar för leverantörsreskontran, hantering av avtal samt anläggningstillgångar, bankavstämningar, arbete inför bokslut, månad och årsvis. Har även haft en bredare tjänst med ansvar för både kund-och leverantörsreskontra, löpande bokföring, utläggshantering, in-och utbetalningar till banken samt bankavstämningar. Också haft rollen som löneassistent och tagit fram underlag inför löneutbetalningarna på ett mindre företag. Utbildning; Certifierad ekonomiassistent. Mycket goda systemkunskaper i Visma Administration, IFS, SAP, MS Dynamics samt Fortnox. Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift.

Carina

Ekonomiassistent, deltid

Mångårig erfarenhet av att arbeta med service i olika roller och har senaste 10 åren arbetat med reskontra och redovisning. Har haft delade roller som har inneburit redovisningsarbete kontorsansvar parallellt. Mycket goda systemkunskaper då hon har deltagit i flertalet systembyten och implementeringar av nya system. Van att ansvara för hela processen för kund- och leverantörsreskontra. Även arbetat med skattedeklarationer, löneadministration och varit delaktig i bokslutsarbete samt skapat rutiner och instruktioner för effektivisering.  Bred erfarenhet av administration, reception, kundkontakter och att ha många kontakter internt samt att driva egna projekt. Mycket goda IT kunskaper. Arbetat i flertalet affärssystem såsom Hogia, Visma SPCS, Solomon, Oracle, Netsuite, Fortnox, Timewave, Hogia Lön 600 m.fl. Goda kunskaper i engelska, tal och skrift.

Mia

Projektledare, koordinator

Efter drygt 10 år inom projektledning arbetade Mia ett par år som lärare för barn i grundskolan inom SO, NO, matematik och språk men vill nu tillbaka till en projektledarroll. En av de tidigare rollerna hon haft är som verksamhetskoordinator för en fallskärmsklubb, vilket inneburit kommunikationsansvar, arbete med sociala medier, implementering samt effektivisering av nya processer samt framtagning av interimslösningar och riskanalyser och även varit eventsamordnare och kursansvarig. På sin fritid är hon nationell domare för Svenska Fallskärmsförbundet. Arbetade inom byggbranschen med projekt inom olika områden, allt ifrån IT frågor, hantering av offerter, TV-inspelningar, Events, intervjuer, riskanalyser samt hantering av sociala medier. Studier inom Facility Management vid Plushögskolan år 2020. Mycket goda IT-kunskaper, MS-Office. Goda kunskaper i engelska, tal och skrift. 

Agnetha

Administratör, assistent, kundsupport, Eventkoordinator

Mångårig erfarenhet från läkemedelsföretag och nu senast från ett industriföretag inom förpackningsbranschen. Har arbetat brett med koordinering och service inom kund-, marknads- och ledningsgruppssupport. Stor vana av att planera och att genomföra olika marknadsevents i Norden. Ansvarat för digitala projekt såsom att sätta upp Webcasts för att boka in föreläsare för läkare. Koordinerat tekniker för service av t ex dialysmaskiner och löpnade skött beställningar av reservdelar. Hanterat avtal vilket inneburit kontroll av signering i olika dotterbolag för att sedan vidarebefordra till Notarius Publicus för apostille eller legalisering. Filosofie kandidatexamen från 1997. Vidareutbildning inom IT, Kommunikation & Media, grafisk design, digital videoredigering, sociala medier, grafisk formgivning, elektronisk publicering m.fl. Systemvana från MS-Office, EndNote, Primula, SAP/R3. Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift. 

Patrik 

Shipping Manager, Export & Importansvarig, Logistiker

Karriären inom transportbranschen började redan år 1994. Efter senaste 8 åren som Shipping Manager i ett maskinbolag är det dags för nya utmaningar. Förutom shipping, även gedigen erfarenhet av flygfrakt med kontakter i hela världen. I rollen som Shipping Manager har det bland annat inneburit att ansvara för export, orderplanering, spedition och transport. Att handha export/utförsel och fakturering av företagets produkter. Upphandling av transportlösningar och avtal. Förbättringsarbeten gällande logistik, utlastning och transportlösningar. Även stora kunskaper inom all administration såsom remburser, importdeklarationer, tullklareringar etc. Mycket goda IT-kunskaper, MS-Office, Jeeves, SSA/Baan, Guda affärssystem, AX4, PI, KSD, Agda Lön och samtliga speditörers plattformar såsom MySchenker M.fl. Goda kunskaper i engelska, tal och skrift samt grundläggande kunskaper i tyska och spanska.