Erfarna konsulter tillgängliga för nya uppdrag

Är du i behov av att snabbt få kompetens på plats? Här nedan introducerar vi dig för 8 erfarna kandidater som finns tillgängliga inom kort för nya uppdrag eller rekrytering. Behöver du förstärkning i sommar har vi dessutom ett antal arbetssugna och duktiga studenter som kan jobba antingen delar av eller hela sommaren. 

Vad behöver ditt företag hjälp med? Tveka inte att ringa oss på 08-545 28 300 eller maila till info@avanzera.se 

Här kan du se omdömen från våra kunder och konsulter: Reco.se

Anna-Karin
Redovisningskonsult

Erfarenhet av att självständigt sköta hela ekonomifunktionen med allt från löpande redovisning till månadsbokslut och rapportering, budgetering, likviditetsuppföljning, valutahantering samt projektredovisning. Har även ansvarat för HR- och IT-frågor. Erfarenhet från flera olika företag, både mindre och medelstora samt internationella företag med verksamhet i Europa. Senaste uppdraget var som redovisningsansvarig vid en fastighetskoncern vilket innebar ett helhetsansvar för samtliga 6 bolagen i koncernen. Arbetat i flertalet affärssystem såsom Visma Administration 2000, Navision, Hogia, Björn Lundén, Edison, SAP, Oracle, Visma Lön m.fl. Mycket goda kunskaper i engelska , tal och skrift.Van att förbättra och effektivisera rutiner och processer. Mycket goda IT- kunskaper, arbetat i flera affärssystem såsom Pyramid, Navision, Hansa, Hogia, Visma Global, Visma Administration, Visma lön, Jeeves, Agresso och Hogia Plus lön. Goda kunskaper i engelska, tal och skrift. 

Susanne
Redovisningsekonom, ekonomiansvarig (inkl. löner)

Bred erfarenhet av ekonomiarbete, varav cirka 10 år som konsult i både mindre företag och större koncerner. Har arbetat med övergripande ekonomiarbete såsom att hantera det dagliga med allt från löpande bokföring till årsbokslut. Som redovisningskonsult har arbetsuppgifterna varit varierande och inom de mindre bolagen inneburit ensamt ansvar för ekonomi samt lön och personaladministration. Även varit delaktig i att bygga upp ekonomifunktioner från grunden. Upprättat årsredovisningar, kvartals- och månadsrapporter, deklarationer, resultatuppföljningar och statistikrapporter. Systemvana från Visma Control, Hogia, Agresso, Navision, SAP Oracle, iScala, Fortnox och ett flertal skatte- och årsredovisningsprogram. Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift.

Annelie 
Ekonomiassistent, leverantörsreskontra 

Mer än 10 års erfarenhet från att arbeta i rollen som ekonomiassistent, främst vid en ledande grossist inom dagligvaruhandeln och även i rollen som konsult med uppdrag på företag i varierande storlek och branscher. Arbetat brett inom redovisning och har gedigen erfarenhet av leverantörsreskontra. Van att ansvara för kontering, löpande bokföring, bokföring av utlägg, in- och utbetalningar via fil och manuellt. Även fakturering, avstämning av konton samt att vara behjälplig vid månads- och årsbokslut, inrapportering till SCB och hantering av Masterdata. Mycket goda IT kunskaper, arbetat i flertalet affärssystem såsom Dynamic Navision 365 ERP, Agresso, ExFlow/Readsoft 365, Genero Solutions CRM-system. Goda kunskaper i engelska, tal och skrift. 

Carina
Ekonomiassistent 80% – 100%

Mångårig erfarenhet av att arbeta med service i olika roller och har senaste 10 åren arbetat med redovisning. Har gärna delade roller som t ex kan innebära redovisning och Office Manager parallellt. Mycket goda systemkunskaper, har deltagit i flertalet systembyten och implementeringar av nya system. Van att ansvara för hela processen för kund- och leverantörsreskontra. Även arbetat med skattedeklarationer, löneadministration och varit delaktig i bokslutsarbete samt skapat rutiner och instruktioner för effektivisering. Även stor erfarenhet av administration, reception, kundkontakter och att ha många kontakter internt samt att driva egna projekt. Mycket goda IT kunskaper. Arbetat i flertalet affärssystem såsom Hogia, Visma SPCS, Solomon, Oracle, Netsuite, Fortnox, Timewave, Hogia Lön 600 m.fl. Goda kunskaper i engelska, tal och skrift.

Daniel 
Order, logistik, lager 

Gedigen erfarenhet av administration, logistik och försäljning, framför allt inom möbel och köksindustrin. Haft roller som lager- och reklamationsansvarig samt som orderhandläggare. Van att ansvara för helheten på en ordermottagning inklusive leveransuppföljning, transportbokningar, inleveranser av gods, reklamationer, inventering av lager, inköp m.m. Rollerna har inneburit täta kontakter och långsiktiga relationer med leverantörer, kunder, fraktbolag m.fl. YH -utbildning vid Påhlmans Handelsinstitut, ekonomiassistent och löneadministratör. Mycket goda IT kunskaper, MS Office, Pyramid, Portalen, Navision, Movex samt Visma Administration. Mycket goda kunskaper i svenska, engelska samt arabiska, tal och skrift.

Sofia
Office Manager, Executive Assistant 

Arbetat med service, koordinering och administration i över 5 år. Rollerna har sträckt sig över flera områden såsom; ansvar för kunddatabaser, ansvar för kontorslokal, kontorsinköp, larm, arbetsmiljö, att anordna events och andra sammankomster på företaget, flyttprojekt samt personalansvar för receptionist. Nu senast i ett internationellt bolag inom snabbrörliga konsumentvaror. Det har även ingått ekonomirelaterade uppgifter såsom leverantörsreskontra, fakturering, hantering av reseräkningar samt viss lönehantering. Stöttat chefer och ledningsgrupp med diverse administrativa uppgifter och bokningar. Breda kunskaper i Officepaketet samt ett flertal affärssystem som t. ex Oracle, SAP – ERP Production System. Goda kunskaper i engelska, tal och skrift och baskunskaper i franska.

Suzanne 
Sales support, Supply chain 

Mångårig erfarenhet av arbete inom kundsupport och orderhantering, främst i livsmedelsbranschen. Förutom all logistik kring en order har supportrollen även inneburit tekniskt support samt stöd gällande svenska och internationella lagar och regelverk kring produkterna. Andra arbetsuppgifter har varit att tillhandahålla dokumentproduktion såsom intyg, produktspecifikation och produktsäkerhetsblad samt att ansvara för kontakten med livsmedelsinspektörer. Tidigare erfarenhet av inköp och försäljning samt ansvar för utbildning av företagets distributörer. Deltagit i projekt kring ISO certifiering. Kurser inom livsmedelssäkerhet, infektionsbiologi, Bioinformatics, epidemiologi, molekylärekologi, biologi. Systemvana i MS Office, Supply chain lagerkoll, Fortnox orderhantering, CRM Pipedrive, projektledning Trello. Goda kunskaper i engelska, tal och skrift.

Madeleine
HRBP, HR-konsult 

Arbetat som HR-konsult under drygt 8 år med erfarenhet från internationella koncerner, börsnoterade företag samt företag med verksamhet i norden och Europa. Erfarenhet av strategiska HR frågor såsom kompetens- och ledarskapsutveckling, jämställdhets- och mångfaldsplan, förändringsarbete, Talent Management, Employment Branding m.m. Tagit fram och implementerat policies och processer inom HR området. Ansvarat för lönerevisioner, lönestrukturer, pension och försäkringar. Samverkat och förhandlat med fackliga organisationer. Van vid ledningsgruppsarbete. P-linjen, fil.kand. vid Stockholms Universitet. Systemkunskaper inom Officepaketet, Monitor, Hogia, Cornerstone, Visma Administration m.m. Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift.