Erfarna konsulter och sommarvikarier

Är du i behov av att snabbt få kompetens på plats? Här nedan introducerar vi dig för nio erfarna konsulter som finns tillgängliga inom kort för nya uppdrag eller rekrytering. Behöver du förstärkning i sommar har vi dessutom ett antal arbetssugna och duktiga studenter som kan jobba antingen delar av eller hela sommaren.

Vad behöver ditt företag hjälp med? Tveka inte att kontakta oss.

Här kan du se omdömen från våra kunder och konsulter: Reco.se

Khosro, Redovisningsekonom/redovisningskonsult, deltid 50%

Stor vana av att självständigt sköta ekonomifunktionen, ofta i rollen som konsult. Erfarenhet av att hantera många mindre bolag parallellt. Arbetat brett inom såväl mindre bolag som internationella koncerner med allt från löpande bokföring till bokslut och årsredovisning. Van att självständigt arbeta med avstämningar, betalningar, fakturering, periodiseringar, kund- och leverantörsreskontra. Även analysarbete, budget, rapportering, likviditetsplanering, lön- och personaladministration, utveckling av processer och rutiner samt upprättande av skatt- och momsdeklarationer. Mycket goda IT-kunskaper. Behärskar system som Fortnox, Navision, Kontek lön, SAP, Trintech, Visma, Hogia och Edison lön. Förutom svenska även mycket goda kunskaper i persiska och engelska, tal och skrift.

Lovisa, Ekonomiassistent, kundreskontra

Sju års erfarenhet som ekonomiassistent med fokus på kundreskontra. Hanterat löpande bokningar av inbetalningar för svenska och utländska kunder. Andra arbetsuppgifter har varit; fakturering, vidarefakturering, kreditering, påminnelsehantering, inkassohantering, registrering av nya kunder, avstämning av balanskonton samt visst kundtjänstarbete. Van att samarbeta med andra avdelningar. Studerat civilekonomprogrammet, inriktning redovisning vid Högskolan i Gävle. Systemvana från Navision/MS Dynamics, Visma Administration samt Officepaketet. Goda kunskaper i engelska, tal och skrift.

Martina, Redovisningsekonom/ekonomiansvarig

Bred erfarenhet av ekonomiarbete, varav cirka tio år som konsult i både mindre företag och större koncerner. Har arbetat med övergripande ekonomiarbete såsom att hantera det dagliga med allt från löpande bokföring till årsbokslut. Som redovisningskonsult har arbetsuppgifterna varit varierande och inom de mindre bolagen inneburit ensamt ansvar för ekonomi samt lön och personaladministration. Även varit delaktig i att bygga upp ekonomifunktioner från grunden. Upprättat årsredovisningar, kvartals- och månadsrapporter, deklarationer, resultatuppföljningar och statistikrapporter. Systemvana från Visma Control, Hogia, Agresso, Navision, SAP Oracle, iScala, Fortnox och ett flertal skatte- och årsredovisningsprogram. Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift.

Lena, Ekonomiansvarig/controller/redovisningsansvarig

Gedigen erfarenhet av att hantera det dagliga flödet på en ekonomiavdelning, både strategiskt och operativt. Erfarenhet från såväl mindre bolag som internationella koncerner, exempelvis logistik och transportbolag, tjänsteföretag, läkemedelsföretag, industriföretag och byggbolag. Van att arbeta med de nordiska ländernas redovisning. Haft helhetsansvar för redovisning inklusive månadsbokslut och årsredovisning på koncernnivå. Arbetat med resultatuppföljning, rapportering, analyser och administrativt stöd för personalrelaterade frågor och lönehantering. Även varit delaktig i att utveckla och förbättra rutiner och processer. Mycket goda IT-kunskaper, behärskar MS Office (framförallt Excel) samt olika affärssystem såsom Oracle, Hyperion, Visma Business, Agresso, Pyramid och Crona. Goda kunskaper i engelska och ryska, tal och skrift.

Marlene, Lönekonsult/lönespecialist, deltid 50%

Mångårig erfarenhet av lönehantering inom olika branscher och företag i skiftande storlek, allt från medelstora företag till internationella koncerner. Hanterat hela löneflödet, förbättrat rutiner och processer samt implementerat nya lönesystem. Hanterat anställningsavtal, intyg, rapportering i lönesystem, filöverföring, rättningar, avstämningar samt rapportering till bank och myndighet. Även administrerat reseräkningar, tjänstebilar och pensioner. Arbetat med ett flertal olika kollektivavtal. Mycket goda IT-kunskaper, arbetat i flertalet affärs- och HR-system såsom HR+6, Medvind, Workday, Servicenow, Flex HRM, Hogia och Agda. Goda kunskaper i engelska, tal och skrift.

Nina, Order och logistik

Bred erfarenhet inom order och logistik, bland annat från ett internationellt mjukvaruföretag. I huvudsak ansvarat för att inkommande order processas korrekt och i tid. Även ansvarat för att processa beställningar från företagets leverantörer. Erfarenhet från handläggning av returer och krediteringar internt och externt samt uppdatering av prislistor. Arbetat i nära samarbete med återförsäljare vilket inneburit veckovisa möten för att kvalitetssäkra rutiner, följa upp kampanjer och gemensamma mål samt föra statistik. Stor erfarenhet av CRM-system och diverse andra affärssystem som varit uppkopplade mot kundernas system för orderläggning och leveransuppföljning. Tidigare erfarenhet från en roll som Office Manager vilket inneburit ansvar för allt det praktiska på kontoret. Mycket goda IT-kunskaper i MS Office, SAP och FDT. Mycket goda språkkunskaper i engelska, norska och danska, tal och skrift.

Per, Projektledare/inköpare/order/logistik

Gedigen erfarenhet av logistik och inköp från både medelstora företag och internationella koncerner inom energi, tillverkning, läkemedel, spedition, utbildning och telekom. Erfarenhet av projektledning inom exempelvis infrastruktur vilket inneburit att svara för bemanning till projekt, inköp, leveransuppföljning, koordinering av leveranser, budgetuppföljning samt framställning av underlag för fakturering. Ansvarat för inköp av råvara, förpackningsmaterial och handelsvaror samt för transporter till kunder i Sverige, Norge och Litauen. Har arbetat med utveckling av inköpsprocesser, kvalitetssäkring av leverantörer och artikelsortiment samt prisuppdateringar. Även varit delaktig i att utveckla processer för fakturahantering och tagit fram utbildningsmaterial för detta samt hållit extern utbildning. Har även arbetat med internrevisioner med fokus på ISO 14001. Mycket goda IT-kunskaper i MS Office samt flera affärssystem såsom Microsoft Dynamics Axapta, EAM och IFS. Goda kunskaper i engelska, tal och skrift.

Emilia, Kontorsassistent/ekonomiassistent/löneadministratör, deltid 50%

Sju års arbetslivserfarenhet varav de senaste åren för ett byggföretag i en bred roll som inneburit både administration och ekonomiarbete. Arbetat med kundreskontra, löpande bokföring, lönekörningar, hantering av skattefrågor, sammanställning av statistik, utbetalningar och fakturering. Bred erfarenhet från administration och van att ha kundkontakt gällande offerter och information om företagets olika tjänster. Även arbetat som finansiell rådgivare inom försäkringssektorn och studerar för närvarande löneadministration på deltid. Mycket goda IT-kunskaper i MS Office. Mycket goda språkkunskaper i engelska, tyska och rumänska, tal och skrift.

Rosa, Account Manager/utbildningsadministratör/rekrytering

Flera års erfarenhet av arbete med kundsupport, Fleet kontrakthantering och leasingavtal. Account Manager med fokus på betallösningar mot den nordiska marknaden, främst Finland. Kommer senast från en roll som utbildningsadministratör på ett större utbildningsföretag. Arbetsuppgifterna bestod framförallt av administration och samordning av utbildningar. Även tidigare erfarenhet av rekrytering; kandidaturval, intervjuer och kandidatpresentationer. Utbildad personalvetare med påbyggnad rekrytering, certifierad i test MPA. Systemvana från Microsoft Office, Opto, Agresso, Strålfors BER, ED, SchoolSoft, Ladok och CSN. Mycket goda språkkunskaper i engelska, finska och tyska, tal och skrift.