Sju erfarna konsulter som blir tillgängliga inom kort 

Är du i behov av att snabbt få ny kompetens på plats? Här nedan introducerar vi dig för sju erfarna konsulter som blir tillgängliga inom kort för nya uppdrag eller rekrytering.

Faisal, Ekonomiassistent

Drygt 2 års erfarenhet efter avslutade studier inom redovisning vid TUC Sweden Yrkeshögskola. Bredast erfarenhet samt fokus på arbetsuppgifter har varit inom området kund- och leverantörsreskontra. Haft ansvar för fakturering, ankomstregistrering, påminnelsehantering, kreditkontroll och inkasso. Hanterat den dagliga likvidbokföringen med in-och utbetalningar samt kontoavstämningar. Har dessutom arbetat med viss löneadministration och rapporterat avvikelser samt månadsvis även upprättat momsdeklarationer. Mycket goda IT-kunskaper, i b.la. MS Office samt i affärssystemen Raindance, Visma-Proceedo, Fortnox och IVARD. Förutom svenska, även goda kunskaper arabiska och engelska, tal och skrift.

Khosro, Redovisningsekonom/Redovisningskonsult 

Stor vana av att självständigt sköta ekonomifunktionen, ofta i rollen som konsult. Erfarenhet av att hantera många mindre bolag parallellt. Arbetat brett i såväl mindre som internationella koncerner med allt från löpande bokföring till bokslut och årsredovisning. Van att självständigt arbeta med avstämningar, betalningar, fakturering, periodiseringar, kund- och leverantörsreskontra. Även analysarbete, budget, rapportering, likviditetsplanering, lön- och personaladministration, utveckling av processer och rutiner samt upprättande av skatt- och momsdeklarationer. Mycket goda IT- kunskaper. Behärskar system som Fortnox, Navision, Kontek lön, SAP, Trintech, Visma, Hogia och Edison lön. Förutom svenska, även mycket goda kunskaper i persiska och engelska, tal och skrift.

Shahil, Controller 

Mer än 10 års erfarenhet från att arbeta som Controller inom bank och finans, spel/bettingbolag samt telekombranschen. Van att arbeta i internationell miljö med engelska som koncernspråk och har även arbetat utomlands. Hanterat kreditförfrågningar, kreditbedömning och utfärdat krediter samt upprättat kreditvillkor. Har även sammanställt rapporter och olika utlåtanden till revisorer. Flera års erfarenhet av Controlling i projekt, vilket inneburit planering, utveckling samt budget- och prognosarbete. Ekonomie kandidatexamen från Stockholms Universitet. Mycket goda IT-kunskaper, avancerad  användare av MS Office. Förutom svenska, goda kunskaper i bengali och engelska, tal och skrift.

Caroline, Projektledare/Koordinator 

Flera års erfarenhet från rollen som projektledare för såväl interna som externa projekt. Erfarenhet från utbildningsbranschen samt konferens – och eventbranschen. Har projektlett interna projekt inom förändringsarbete samt infört olika typer av projektmodeller. De externa projekten har t.ex. varit utvecklingsprojekt såsom att implementera en informationsplattform för företagets kunder. Van att arbeta med kund- och budgetansvar och även haft personalansvar. Omfattande erfarenhet av att samordna och organisera, planera, kommunicera, följa upp och ansvara för att nå resultat. Van att planera och genomföra externa konferenser och webbpublicering av projektledda konferenser. Mycket goda IT kunskaper, MS Office och Iwork. Förutom svenska, mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift.

Lena, Redovisningsekonom med lönekunskaper 

Väl förtrogen i de flesta förekommande arbetsuppgifterna på en ekonomiavdelning, både som anställd och i rollen som konsult. Arbetat i flertalet branscher och företag med skiftande storlek. Van att sköta kund- och leverantörsreskontra, löpande bokföring, omvänd moms, reseräkningar, avstämningar, skattedeklarationer samt månadsbokslut. Har även breda  kunskaper i löpande lönehantering, löneberedning samt löneadministration, både kollektivanställda och tjänstemän samt är van att arbeta med kollektivavtal. Hantering av bilförmånsvärden, försäkringar, anställningsavtal och pensioner. Förutom ekonomisk linje på gymnasiet även Bokföring I och II vid Företagsekonomiska institutet. Mycket goda IT kunskaper, MS Office samt flertalet affärssystem t ex Agresso, Microsoft Dynamics, Entré, Visma Administration, Palette, SAP, Pyramid. Förutom svenska, goda kunskaper i engelska och persiska, tal och skrift.

Bereket, Administratör/Kundtjänst

Har erfarenhet från servicerelaterade yrken med fokus på kundkontakt och kundrelationer. Har t.ex. arbetat som kundtjänstmedarbetare och kundtjänstadministratör. Agerat första kontaktperson mot kund, tagit emot order, koordinerat leveranser, supporterat säljarna, hanterat fakturor och betalningar, uppdaterat webben och annan löpande information samt skapat kundpresentationer. Även viss erfarenhet att arbeta som rekryteringsassistent samt coachning av nyanställda. Studerat på Norges teologiska högskola inriktning samhällsvetenskap, studerat på St. Andrews, Cambridge – Business Foundation Course samt vid London Metropolitan University – internationella relationer och politik. God vana av att arbeta i MS Office, SAP, MS Teams och CRM. Förutom svenska, modersmål norska samt mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift.

Lina, Office Manager/Executive Assistant 

Arbetat med service, koordinering och administration i över 10 år. Rollerna har sträckt sig över flera områden såsom att: ansvara för kunddatabaser, ansvara för kontorslokal, kontorsinköp, larm, arbetsmiljö samt att anordna events och andra sammankomster på företaget. Även haft huvudansvar för ett flyttprojekt samt personalansvar för receptionist.
Stöttat chefer och ledningsgrupp med diverse administration. Nu senast i rollen som Office Supervisor på ett internationellt bolag inom snabbrörliga konsumentvaror. I tidigare konsultuppdrag inom administration ingick det även ekonomirelaterade uppgifter såsom leverantörsreskontra, fakturering, hantering av reseräkningar samt viss lönehantering. Mycket goda kunskaper i Officepaketet samt Flex reseräkningssystem och Visma faktureringssystem. Förutom svenska, goda kunskaper i engelska, tal och skrift.