Nio konsulter som blir tillgängliga inom kort

Är du i behov av att snabbt få ny kompetens på plats? Här nedan introducerar vi dig för nio erfarna konsulter som blir tillgängliga inom kort för nya uppdrag eller rekrytering.

Önskar du mer information om någon? Eller är du i behov av annan typ av kompetens? Tveka inte att kontakta oss.

Madeleine, Senior Business Controller

Civilekonom med magisterexamen och certifierad redovisningsekonom via FAR. Har gedigen erfarenhet av såväl kvalificerade controlleruppgifter som projektledning och redovisning i större internationella företag likväl som i mindre bolag. Uppdragen har bland annat innefattat budgetarbete, prognoser och analyser samt att stötta chefer med beslutsunderlag, rapportering och årsredovisning. Har även haft olika roller som projektledare för ett flertal större projekt, exempelvis implementering och utveckling av system och rutiner. Mycket goda IT-kunskaper, avancerad Excelanvändare inklusive pivot och makron. Erfarenhet av ett flertal större affärs- och BI-system för verksamhetsstyrning, exempelvis SAP, Agresso/Unit4, IFS, Pyramid, Mercur, Cognos och Hyperion. Mycket goda språkkunskaper i engelska, tyska och norska, tal och skrift.

Javed, Ekonomiassistent

Masterexamen i företagsekonomi från högskolan i Gävle. Några års erfarenhet av arbete med hela flödet inom kund- och leverantörsreskontra, senast vid ett stort svenskt IT-företag. Har även kunskaper inom löpande bokföring, fakturahantering, registrering av nya kunder och leverantörer, påminnelser, betalningar, valutauppdatering och rapportering. Tidigare erfarenhet av liknande arbetsuppgifter från ett telekomföretag i Bangladesh. Mycket goda IT-kunskaper och erfarenhet av affärssystem som Visma Business och Palette. Mycket goda kunskaper i svenska, engelska och bengali, tal och skrift.

Marika, Redovisningskonsult/Ekonomiansvarig

Över sju års erfarenhet som redovisningskonsult, senast på ett företag inom dagligvaruhandeln och dessförinnan på en redovisningsbyrå. Huvudsakliga arbetsuppgifter har varit löpande bokföring, avstämningar, kundreskontra, leverantörsreskontra, inbetalningar, momsrapportering och skattedeklarationer. Även erfarenhet av budgetarbete, lagerredovisning, koncernredovisning, intrastatrapportering, bokslutsarbete, administration av löner och att självständigt upprätta årsredovisning. Stort systemintresse och erfarenhet från bland annat Fortnox, SoftOne, Crona Lön, Visma Administration, SAP, Navision och Pyramid. YH-utbildning till redovisningsekonom vid Påhlmans Handelsinstitut. Goda kunskaper i engelska, tal och skrift.

Linda, Ekonomiassistent

Flera års erfarenhet som ekonomiassistent varav de tre senaste åren som konsult. Arbetat med hela flödet inom kund- och leverantörsreskontra i varierande branscher. Kommer närmast från ett längre uppdrag i en större koncern inom fastighetsbranschen. Huvudsakliga arbetsuppgifter har varit påminnelsehantering, inkasso, kreditupplysning, fakturahantering, scanning, att matcha inköpsorder mot fakturor, kontering och periodiseringar. Även van att ta fram underlag och vara behjälplig vid bokslutsarbete. Mycket goda IT-kunskaper, behärskar MS-Office och har arbetat i flertalet affärssystem såsom Visma Administration, Agresso, Apic Collect och Vitec Nova. Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift. 

Susanne, Administration/Kundservice/Ekonomi

Flera års erfarenhet av att arbeta med service i såväl butik som på kontor. Stor vana från kundtjänst vilket inneburit rådgivning via telefon och mail, administration kring fakturering, registrering av nya kunder, orderhantering, uppföljning och leveransbevakning. Även erfarenhet av att ansvara för medlemsregister vilket inneburit hantering av stora mängder data, registrering av nya medlemmar, utträden, insamling av uppgifter såsom autogiro, uppdatering av kontaktuppgifter och hantering av returpost. Har även erfarenhet av ekonomiarbete såsom hantering av inkommande fakturor, scanning, uppdatering av leverantörsregister och registrering av underlag för löner. Goda IT-kunskaper och van användare av bland annat MS-Office, Hogia och olika CRM-system. Goda kunskaper i engelska, tal och skrift.

Sanne, Säljsupport/Orderadministratör

Fem års erfarenhet från administrativt arbete, service och försäljning. Har de senaste tre åren arbetat som säljsupport/administratör inom ett energibolag och dessförinnan som butikssäljare och teamledare inom detaljhandeln. Van att agera länk mellan kund, säljare, lager och fabrik. Har erfarenhet av orderadministration, spedition, frakthantering, inköp, fakturering, kreditering, reklamationer och returer. Även arbetat med kund- och leverantörsreskontra samt enklare avstämningar. Är utbildad gymnasieekonom med påbyggnadsutbildningar inom bland annat lönsamt arbetsmiljöarbete. Systemkunskaper i SAP, Sales Force och Officepaketet. Goda kunskaper i engelska och finska, tal och skrift.

Trine, Orderadministratör/Kundtjänst

Cirka åtta års erfarenhet från roller inom orderhantering och kundtjänst. Har arbetat inom såväl kosmetikbranschen som IT- och telekombranschen i svenska och internationella verksamheter, vilket inneburit ett tätt samarbete med kollegor i övriga nordiska länder. Har arbetat brett inom orderhantering och hanterat hela flödet från mottagande av order till slutleverans. Exempel på arbetsuppgifter har varit mottagande av inköpsordrar, orderregistrering, hantering av orderbekräftelser, leveransbevakning, tullfakturor, returer och rapportering av statistik. Van att arbeta brett med administration och att korrekturläsa material på engelska. Arbetat i ett flertal affärssystem såsom MS Dynamics, Sharepoint, Fortnox, PP7 och MS Office. Även kunskaper i Adobe Premier och Adobe Photoshop. Mycket goda språkkunskaper i svenska, engelska och norska, tal och skrift.

Richard, Office manager/Koordinator/IT-support

Över tio års erfarenhet av arbete med service inom olika branscher och gedigen kunskap inom administration, IT och kontorsansvar. Rollerna har sträckt sig över flera områden, exempelvis IT-support vilket innefattat installation av nya telefoner, Ipads och datorer samt att vara behjälplig vid teknisk problemlösning. Arbetsuppgifter har även inkluderat uppdatering av hemsida, aktivering och underhåll av digitala nycklar och larm, ansvar för kontorsinköp och leverantörsavtal samt viss projektledning vid renoveringar och ombyggnationer. Varit delaktig i planering och utförande av evenemang för kunder och interna aktiviteter samt assisterat VD i det dagliga arbetet. Mycket goda IT-kunskaper. Behärskar Microsoft Office, Visma Administration, Worksite och Workshare. Goda kunskaper i engelska, tal och skrift.

Ellie, HR-generalist/HR-koordinator

Fem års arbetslivserfarenhet inom HR, varav två år som konsult. Erfarenhet från konsultverksamhet, läkemedelsföretag, hotell samt bygg- och anläggningsföretag. Van att arbeta brett inom HR med fokus på personaladministration och att vara kontaktperson för chefer och övriga anställda i HR-relaterade frågor. Erfarenhet av rekrytering, kompetensutveckling, fackliga förhandlingar och andra arbetsrättsliga frågor. Uppdaterat personalhandbok, utformat policys och dokumenterat processer. Deltagit i budgetarbete och haft hand om företagshälsovård. Även varit delaktig i lönerevision och medarbetarundersökningar. Goda kunskaper i engelska, tal och skrift.