Åtta tillgängliga konsulter

Behöver ni stärka upp er ekonomiavdelning eller HR-avdelning? Här nedan presenterar vi åtta erfarna konsulter som finns tillgängliga för nya uppdrag omgående. 

Önskar du mer information om någon? Tveka inte att kontakta oss.

Michelle, Ekonomiassistent deltid 80%

Över fem års erfarenhet som ekonomiassistent inom bland annat energibranschen och mediebranschen. Huvudsakliga arbetsuppgifter har varit leverantörsreskontra, kundreskontra och kassabokföring. Ansvarsområdet har innefattat skapande av fakturor, registrering av leverantörsfakturor, påminnelsehantering, betalningsförslag, bokföring av in- och utbetalningar, avskrivningar och skattedeklarationer. Även erfarenhet av deltagande i upprättande av månadsbokslut med tillhörande avstämningar. Blivit vald till Superuser för Microsoft Dynamics D366/Exflow. Övrig systemkunskap inom IBS Enterprise/IBS Attest, Medius, Microsoft Dynamics AX/Invoice Workflow, Visma Administration, Visma Business, Salesforce, MS Office och Outlook. Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift samt grundläggande kunskaper i spanska och italienska.

Marie, Redovisningsansvarig med HR- ansvar/Löneadministratör

Bred erfarenhet från redovisning och HR inom såväl små som stora företag i olika branscher. Van att förbättra och effektivisera rutiner och processer. Har de senaste åren arbetat som redovisningsansvarig och HR-ansvarig men har även erfarenhet av löneadministration för både kollektivanställda och tjänstemän. Jobbat med det mesta inom HR såsom att tolka kollektivavtal, upprätta personalhandbok och stötta chefer i HR- relaterade frågor. Upprättar månads- och årsbokslut självständigt. Gedigna kunskaper i normalt förekommande arbetsuppgifter inom redovisning såsom löpande bokföring, kort/kassaredovisning, avstämningar, periodiseringar, moms och skatter, importmoms och tull, inventering/lagerredovisning, fakturering, kreditprövning, rapportering och analyser. Mycket goda IT- kunskaper, arbetat i flera affärssystem såsom Pyramid, Navision, Hansa, Hogia, Visma Global, Visma Administration, Visma lön, Jeeves, Agresso och Hogia Plus lön. Goda kunskaper i engelska, tal och skrift. 

Khosro, Redovisningsekonom/Redovisningskonsult

Stor vana av att självständigt sköta ekonomifunktionen, ofta i konsultrollen. Erfarenhet av att hantera många mindre bolag parallellt. Arbetat brett i såväl mindre som internationella koncerner med allt från löpande bokföring till bokslut och årsredovisning. Van att självständigt arbeta med avstämningar, betalningar, fakturering, periodiseringar, kund- och leverantörsreskontra. Även budget, rapportering, likviditetsplanering, lön- och personaladministration, utveckling av processer och rutiner samt upprättande av skatt- och momsdeklarationer. Mycket goda IT- kunskaper. Behärskar system som Fortnox, Navision, Kontek lön, SAP, Trintech, Visma, Hogia och Edison lön. Mycket goda kunskaper i persiska och engelska, tal och skrift.

David, Redovisningskonsult/Controller

Stort IT- intresse och bred erfarenhet från såväl enskilda näringsidkare som större aktiebolag och koncerner. Arbetat nära CFO och ansvarat för månadsbokslut och att kvalitetssäkra all redovisning, konsoliderat bolagens ekonomi, upprättat bokslut och rapporterat till finansinspektionen. Även ansvarat för rapportering till koncernmoder, valutaredovisning, kassaflödesanalys, avstämning av företagens balansräkningar och upprättande av inkomstdeklarationer. Har i samarbete med seniora redovisningsekonomer och auktoriserade revisorer upprättat bokslut och sammanställning av årsredovisning på koncernnivå. Arbetat självständigt med löpande bokföring, matchning och avstämningar, kund- och leverantörsreskontra samt momsrapporter/deklarationer. Även erfarenhet av att effektivisera och utveckla rutiner. SuperUser i Dynamics D365 och Dynamics Navision. Även erfarenhet från Visma NET, Visma Administration och Lön, Visma Compact, Aaro och Oracle HFM samt Fortnox. Van användare av Officepaketet samt kunskaper i K2 och K3. Goda kunskaper i engelska, tal och skrift.

Anna, Chefsassistent/Office Manager/Koordinator

Bred och djup kompetens i att assistera ledningsgrupper och team inom exempelvis internationellt rekryteringsföretag, börsnoterat medieföretag, internationellt resebolag, hotell och advokatbyrå. Arbetat både i Sverige och Schweiz. Van att arbeta med såväl interna som externa kontakter och att hantera många arbetsuppgifter parallellt. Löpande arbetsuppgifter har i huvudsak bestått av att assistera chefer i det administrativa arbetet. Exempelvis genom att planera och samordna ledningsgruppens möten i olika länder, förbereda mötesmaterial, fullmakter och röstlistor inför bolagsstämma, föra protokoll, organisera events, utforma externt informationsmaterial och upprätta kontrakt. Har även några års erfarenhet av rollen som Office Manager vilket inneburit övergripande ansvar för den dagliga driften på de två kontoren. Arbetsuppgifterna har, förutom traditionella assistentuppgifter, bestått av allt från att säkerställa att det praktiska på kontoret fungerar och agera kontaktperson gentemot leverantörer till att hålla i introduktion för nyanställda, koordinera utbildningar, planera och genomföra interna och externa möten samt events. Mycket goda IT-kunskaper, van användare av Officepaketet samt bokningsystemen Opera, HotSoft och Spectra. Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift. Grundläggande kunskaper i spanska.

Eva, Projektassistent/Administratör/Webbassistent

Erfarenhet från eventbranschen och mediebolag. Brinner för att ge service, både internt och externt. Många års erfarenhet av administration. Hanterat all administration inför och efter events, koordinerat annonsmaterial för print och webb samt ekonomisk uppföljning och administration kring avtalshantering inom betallösningar. Har de senaste åren även regelbundet arbetat med hemsidor och sociala medier och har därmed stor vana av bildhantering, att skapa inlägg, lägga upp banners, publicera tidningar samt redigera och publicera texter. Även erfarenhet av korrekturläsning och att förse tryckeri och packningsföretag med underlag för tryck och distribution av cirka sextio tidningar. Mycket goda kunskaper i Word och Excel samt flera olika databasverktyg och grafik- och layoutprogram som FileMaker, Photoshop, PageMaker, HTML och DreamWeaver. Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift samt baskunskaper i tyska, franska och italienska.

Miika, Ordermottagare/Administratör/Backoffice

Flera års erfarenhet av orderadministration och backoffice inom elektronik och detaljhandel. Förutom orderhantering har arbetsuppgifterna inkluderat fakturering, projektuppläggning, avläsning av avtalspriser och upprättande av kontrollistor. Hållit i internutbildningar (både fysiskt på plats och via Netmeeting), skapat användarmanualer och hanterat Masterdata. Även stöttat kundtjänst och säljkår gällande kunddata, prisjusteringar och leveransbevakningar. Ansvarat för tullhantering, kreditering, reklamationer och returer. Varit delaktig i implementering av affärssystemet Movex. Mycket goda kunskaper i Word och Excel samt erfarenhet av affärssystemen IFS, Movex, Pyramid och SAP. Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift samt goda kunskaper i finska.

Lina, HR- generalist 

Fyra års arbetslivserfarenhet efter avslutade studier vid Stockholms Universitet – Personal, arbete och organisation med inriktning psykologi. Arbetat brett inom HR i en global organisation med många internationella kontakter. Senast i rollen som Senior HR Representative och dessförinnan som konsult vid ett internationellt läkemedelsföretag i rollen som HR- generalist. Löpande kontakt med payrollteamet angående löner och förmåner, personalhandbok, upprättande av avtal, systematiskt miljöarbete samt HR- relaterad internkommunikation. Support till medarbetare och chefer gällande hantering av olika HR- system samt andra HR- relaterade frågor. Startat upp, genomfört och följt upp ett antal HR- relaterade projekt, exempelvis sammanställning av en personalhandbok, uppdatering av peronalpolicy, jämställdhetsplan, krisplan och medarbetarundersökningar. Goda IT- kunskaper, van att arbeta i Officepaketet, Cornerstone, Personec P och Workday. Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift.