Erfarna konsulter tillgängliga omgående

Vi vet att många befinner sig under högt tryck just nu och behöver stärka upp teamet snarast möjligt. Vi har många konsulter i vårt nätverk som är sugna på nya uppdrag!

Här nedan kan du läsa om åtta erfarna konsulter som finns tillgängliga nu. Önskar du mer information om någon? Tveka inte att kontakta oss.

Susanne, Redovisningsansvarig/Controller

Tjugo års erfarenhet av redovisning och analysarbete, varav de senaste åtta åren som redovisningskonsult. Erfarenhet av olika branscher och såväl små som stora bolag, främst tjänsteföretag men även import- och exportföretag, fackförbund och myndighet. Kommer närmast från ett uppdrag som redovisningsansvarig inom en koncern bestående av sju bolag. Arbetsuppgifterna har inkluderat projektredovisning, analys, uppföljningar, utredning och upprensning av differenser på balanskonton samt upprättande av bokslut och årsredovisning. I de flesta uppdragen har förbättringsåtgärder, översyn av processer och effektivisering av flöden ingått. Väl insatt i IFRS, SOX, koncernredovisning, konsolidering, rapportering, budget och prognos. Bred erfarenhet av system såsom Agresso, Visma Business, SAP, Cognos, Hyperion och Ocra med flera. Mycket god engelska i tal och skrift.

Gustaf, Redovisningsekonom

Nio års erfarenhet av att driva och utveckla ekonomiarbete för projekt inom samhällsplanering, bank- och finans. Agerat länk mellan projektgrupp och organisationens ekonomifunktion gällande ekonomistyrning. Ansvarat för den löpande redovisningen inklusive kontoavstämningar, periodiseringar, momsdeklarationer och månadsbokslut. I projekten har framtagande av nyckeltal och ekonomiska rapporter, analyser av lönsamhet och upprättande av företags konsolidering ingått. Goda kunskaper i MS Office och affärssystem som Agresso, Visma Administration 1000, Briljant, Marathon, Hogia, VPC-system, Finess samt AS400. Goda kunskaper i engelska, tal och skrift samt grundläggande kunskaper i tyska och spanska.

Michelle, Ekonomiassistent deltid 80%

Över fem års erfarenhet som ekonomiassistent inom bland annat energibranschen och mediebranschen. Arbetsuppgifterna har i huvudsak varit leverantörsreskontra, kundreskontra och kassabokföring. Ansvarsområdet har innefattat skapande av fakturor, registrering av leverantörsfakturor, påminnelsehantering, betalningsförslag, bokföring av in- och utbetalningar, avskrivningar och skattedeklarationer. Även erfarenhet av deltagande i upprättande av månadsbokslut med tillhörande avstämningar. Blivit vald till Superuser för Microsoft Dynamics D366/Exflow. Övrig systemkunskap inom IBS Enterprise/IBS Attest, Medius, Microsoft Dynamics AX/Invoice Workflow, Visma Administration, Visma Business, Salesforce, MS Office och Outlook. Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift samt grundläggande kunskaper i spanska och italienska.

Fadhi, Orderadministratör

Sex års erfarenhet av helhetsansvar för order- och logistikflödet inom olika branscher. Haft huvudansvar för de baltiska länderna, Sverige och Island. Tagit emot inkommande ordrar från kunder och säljkåren via EDI, telefon och mail. Bokat frakt och beställt direktleverans hos leverantörer, matchat och stämt av leveransfakturor mot inköpsorder, fakturerat lager och direktleveransorder, i vissa fall med valutaköp och tilldelning av valuta. Hjälpt kunder med fakturafrågor och kontrollerat kreditgränser. Erfarenhet av lättare personaladministration såsom reseräkningar, semesterplanering och samanställning av närvarorapporter. Vana av operativsystem som Concorde, IFS, SAP och Navision. Förutom svenska mycket goda kunskaper i engelska och finska, tal och skrift.

Yasmine, Chefsassistent & Office Manager

Åtta års erfarenhet som konsult med varierade uppdrag inom administration och service, ofta med övergripande ansvar för den dagliga driften av kontoren. Arbetsuppgifterna har inkluderat planering och koordinering av interna och externa möten och event, rese- och hotellbokningar, organisering av företagsluncher, konferenser samt månatliga personalmöten. Tidigare erfarenhet av rollen som Exceutive Assistant vid ett börsnoterat företag där hantering av kalendrar, utlägg- och reseräkningar, distribution av styrelsematerial och upphandling av leverantörer ingick. Även agerat administrativ resurs för ledningsgrupp och ansvarat för planering av introduktion och välkomnande för nyanställda. Mycket goda IT-kunskaper, behärskar MS Office, Visma, Basware, Oracle PSA och Flex. Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift samt god affärsengelska och grundläggande kunskaper i spanska.

Elina, Marknadskoordinator

Över fyra års erfarenhet som marknadskoordinator, senast i ett internationellt företag inom elektronikbranschen. Deltagit i ett flertal projekt för strategiska B2B-partners och kampanjer mot konsument. Ansvarat för B2C och B2B-kampanjer gällande varumärkesutveckling i Finland och Baltikum. Kommunicerat kampanjmål, tidslinjer och resultat till säljteam och hållit projektgenomgång gentemot externa myndigheter. Ansvarat för tryckt kommunikationsmaterial för samtliga nordiska länder, planerat mässor och kundbesök i samverkan med personal på huvudkontoret och följt upp marknadsföringsbudgeten. Mycket goda kunskaper i engelska och grekiska samt goda kunskaper i svenska, tal och skrift.

Frida, Löneadministratör

Sju års erfarenhet av löneadministration. Har arbetat i personalintensiva miljöer med många anställda, tjänstemän och kollektivanslutna inom sjukvårdsföretag, försäkringsbolag, facility management och statlig myndighet. Arbetat över hela löneområdet inklusive bokföring av löner, avstämningar och rapporter till Skatteverket. Ansvarat för försäkringar, reseräkningar, skatteberäkning, förmåner och statistik. Van att tolka lagar och avtal samt att agera stöd till chefer gällande personalfrågor. Erfarenhet av systemen Hogia Lön Plus, LS-lön, Visma Lön 600, Agda PS, Movex Lön, POL Svensk Lön, Personec HR, Navision och Visma Administration 2000. Goda kunskaper i engelska, tal och skrift.

Jennie, HR Business Partner

Arbetat som HR Business Partner de senaste fem åren och stöttat ledningsgrupp i strategiska frågor. Exempelvis gällande Talent Management, successionsplanering, kompensations- och organisationsutveckling, omorganisationer, individuell coachning, medarbetarundersökningar och fackliga förhandlingar. Ingått i projektgrupp som drivit förändringsarbete och säkerställt att chefer och HR-funktionen erhållit nödvändig information samt utbildning. Även haft strategiska konsultuppdrag som kretsat kring ledarförsörjning, kompetensutveckling, processer för utvecklingssamtal, ledarinventeringar, rekryteringsstrategier och kompetensanalyser. Systemvana från Workdat och HR +. Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift.