Februaris lediga konsulter

Behöver ditt företag hyra eller rekrytera en ny medarbetare? Här nedan kan du läsa om 10 av våra konsulter som blir lediga inom kort.
Du kan också kontakta oss och berätta om just dina specifika bemanningsbehov så presenterar vi fler lämpliga kandidater.

 

Jonna – Redovisningsekonom, redovisningsansvarig

12 års erfarenhet av ekonomiarbete varav de senaste 4 åren i rollen som redovisningsekonom. Kommer senast från ett internationellt konsultbolag där hon arbetat med klientredovisning inom fastighetsbranschen. Dessförinnan haft rollen som kundreskontrachef på ett finansbolag. Gedigen erfarenhet av att arbeta operativt med allt från löpande bokföring till årsredovisning. Bred kunskap inom projektredovisning samt koncernredovisning enl. IFRS och årsbokslut enl. K2 och RFR2. Erfarenhet från att ha arbetat med att utveckla rutiner, arbetsmetoder och system. Analyserat och kvalitetssäkrat rapporter, sammanställt budgetar och prognoser. Även van vid att ha personalansvar samt att rekrytera personal till ekonomiavdelningen. Kontaktperson gentemot bolagens revisorer. Mycket goda IT-kunskaper och arbetat i flertalet affärssystem såsom Raindance, Visma, Agresso, Apic Collect, Vitec Nova m fl. Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Henrik – Controller

Erfaren ekonom med mer än 15 års erfarenhet inom projektledning, affärsanalys och controlling.  Bred erfarenhet av de mest förekommande arbetsuppgifter på en ekonomiavdelning, strategiskt som operativt. Van vid ekonomiarbete i olika branscher samt bolag med verksamhet i Norden. Mycket bred och god kunskap kring processer, budget, redovisning, analyser och utredningar. Har även haft egna ansvarsområden som projektledare för inköp och implementering av nytt affärssystem. Stöttat och utbildat försäljningschefer i vilka parametrar och nyckeltal som genererar bra resultat för koncernen. Har dessutom erfarenhet från redovisningsbyrå vilket inneburit ansvar för redovisning, rapportering, uppföljning/analys och bokslut. Magisterexamen – Stockholms Universitet samt enstakakurser inom juridik och statistik. Mycket goda kunskaper IT-kunskaper; Excel, Visma Control. Hogia m.fl. Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Kina – Redovisningsassistent, lönekonsult

5 års erfarenhet från både stora och mindre bolag i olika branscher såsom investmentbolag, telekombolag, finansbolag och redovisningsbyrå. Van att ansvara för hela flödet inom leverantörsreskontra vilket inneburit kontering, inskanning, registrering och matchning mot bokföringsorder, betalningar, återrapportering, hantering av påminnelser och inkassoärenden, attestflöden och avstämningar. I den löpande bokföringen har det även ingått periodiseringar, momsredovisning och skattedeklarationer samt utläggshantering. Har dessutom erfarenhet av att självständigt hantera löner för både tjänstemän och kollektivanställda. Arbetat i flertalet affärssystem såsom SAP, Agresso, Palette och Pyramid. Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Linda – Löneansvarig, deltid

Auktoriserad lönekonsult via SRF Konsulterna. Mer än 10 års erfarenhet av lönearbete samt 6 års erfarenhet inom HR och ekonomi. Har arbetat i både stora koncerner samt mindre bolag i skiftande branscher som t ex konsultföretag, IT och industri. Ansvarat för upp till 650 löner, både tjänstemän och kollektivanställda. Van vid att arbeta med olika kollektivavtal och fungera som stöd till chefer vid tolkning av avtal rörande arbetsrätt. Gedigen kompetens inom det svenska pensionssystemet samt försäkringar och företagshälsovård. Hanterat företagsbilar, tjänstebilar, systematiskt arbetsmiljöarbete, anställningsavtal, personalhandbok, rapportering inom lön och HR, lönerevision, jämställdhetsplan samt lönekartläggningar. Har även lång erfarenhet av att hålla i utbildningar för personal beträffande lön och affärssystem. Mycket goda IT-kunskaper. Arbetat i flertalet affärs och löneprogram t ex Agda PS, Hogia, Visma Lön. Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Josef – Ekonomiassistent

Ett par års erfarenhet i rollen som ekonomiassistent, främst inom leverantörsreskontra och kundreskontra, nu senast i fastighetsbranschen. Ansvarat för inkomna fakturor, skapat och skickat betalningsfiler samt reversering och kundfakturering, internt som externt. Gedigna kunskaper i krav och inkassohantering. Totalansvar för EDI-flödet med testfakturering, uppkoppling av e-faktura samt felsökning. Dessförinnan arbetat med kundreskontra och Backoffice- i en koncern bestående av ett antal teknikkonsultföretag. Även erfarenhet från att ha arbetat med kravhandläggning, avtalsansvar samt kundservice i bank och finansbranschen. Ekonomistudier vid Högskolan Dalarna – Handel och Affärsmannaskap. Mycket goda kunskaper i Officepaketet samt systemvana från b.la; Maconomy, Agresso, Baseware, Pagero samt Navision. Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift. 

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Fredrika – Order – och löneadministratör

Över 12 års erfarenhet av arbete inom ekonomi, lön och customer service. Nu senast i en roll som löneadministratör på ett företag inom installation och service. Hanterat tidrapportering och lönehantering för 6 bolag inom koncernen samt traktamenten och reseersättning för dryga 200 medarbetare. Tidigare i rollen som storkundansvarig vilket innebar dagligt arbete gällande prognoser, leveranser och orderhantering samt löpande avlastning för inköpsavdelning med hantering av kund och leverantörsfakturor. Har även lång erfarenhet i rollen som receptionist där arbetsuppgifterna förutom att ta emot besökare även innefattade orderadministration, växel, beställning av kontorsmaterial, posthantering, hotell-, taxi-, & konferensbokningar samt närvaro, -frånvarorapportering i tidredovisningssystem. Systemvana från SAP, Agresso samt Agda PS. Goda kunskaper i engelska samt grundläggande kunskaper i norska och tyska.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Elin – Assistent, kundtjänst

Mer än 15 års erfarenhet från olika administrativa roller vilka inneburit många kontakter internt och externt med kunder, kollegor och myndigheter. Arbetat inom olika branscher såsom finans, utbildning, inredning samt byggbranschen. Erfarenhet från internationella koncerner samt mindre och medelstora företag. Van vid att arbeta självständigt med egna projekt, i assistentroller samt med och i kundtjänst. Har ansvarat för att utveckla och uppdatera företagets webbsidor, upprätta undervisningsmaterial i Power Point, koordinerat agendor, kallelser, myndighetsrapportering, underhåll av register m.m. Har även erfarenhet av löpande ekonomiarbete. Ekonomi Kandidatexamen med inriktning företagsekonomi år 2002. Mycket goda IT-kunskaper. Van att arbeta i MS Frontpage samt MS Office. Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Moran – HR-konsult

Flera års erfarenhet av HR-arbete inom bank, telekom, rederi samt resebranschen. Nu senast på ett konsultuppdrag som HR Controller. De främsta arbetsuppgifterna under uppdraget bestod av intern-nyckeltalsrapportering, lönekartläggning, förmåner samt kontroll och korrigering av löner. Även arbetat med support och rådgivning samt metod- och processutveckling. Gedigen erfarenhet av att arbeta med rekrytering, headhunting samt svensk arbetsrätt. Under 4 år haft rollen som personalchef där hon förutom att ha budgetansvar även fungerat som representant i fackförhandlingar samt ansvarat för rekrytering och utbildning av de anställda. Även kompetent inom HR management, Employer Branding, Compensation & Benefits, ledarskap, kvalitetsutveckling, jämställdhet och mångfald. Stor projektvana från HR-relaterade projekt. Goda kunskaper i Windows/Office, Hogia, Axapta och XOR, HR Manager. Goda kunskaper i svenska och engelska både i tal och skrift. Hebreiska som modersmål.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se