Flera lediga konsulter i februari!

Behöver ditt företag hyra eller rekrytera en ny medarbetare? Här nedan kan du läsa om 9 av våra konsulter som blir lediga inom kort.
Du kan också kontakta oss och berätta om just dina specifika bemanningsbehov så presenterar vi fler lämpliga kandidater.

Josef – Ekonomiassistent

Ett par års erfarenhet i rollen som ekonomiassistent, främst inom leverantörsreskontra och kundreskontra, nu senast i fastighetsbranschen. Ansvarat för inkommande fakturor, skapat och skickat betalningsfiler samt reversering och kundfakturering, internt som externt. Gedigna kunskaper i krav och inkassohantering. Totalansvar för EDI-flödet med testfakturering, uppkoppling av e-faktura samt felsökning. Dessförinnan arbetat med kundreskontra och Backoffice i en koncern bestående av ett antal teknikkonsultföretag. Även erfarenhet från att ha arbetat med kravhandläggning, avtalsansvar samt kundservice i bank och finansbranschen. Ekonomistudier vid Högskolan Dalarna – Handel och Affärsmannaskap. Mycket goda kunskaper i Officepaketet samt systemvana från b.la; Maconomy, Agresso, Baseware, Pagero samt Navision. Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Johan – Redovisningsekonom, finansiell controller         

Redovisningsekonom som på det senaste uppdraget haft huvudansvar för redovisning inom Norden samt månatlig rapportering till huvudkontor i Tyskland. Ansvarsområden har även inkluderat avstämningar för balans- och resultatkonton, moms, skatt, övriga myndighetsrapporteringar samt månatlig intrastatrapportering. Har även ansvarat för leverantörsreskontran för samtliga nordiska länder och för interna vidarefaktureringar mellan bolagen samt diversefakturering. Utöver detta har han fungerat som ett stöd till organisationen gällande inkommande fakturor, påminnelser, inkassohantering och diverse övriga frågor. Gedigen erfarenhet av outsourcingprojekt och implementering av SAP-modul för koncerninterna system. Agerat kontaktperson gällande koncerninterna system/ rutiner gentemot huvudkontoret i München. Utbildad inom Sport Management med inriktning ekonomi på Örebro Universitet. Goda IT-kunskaper inom främst SAP, Fortnox, AS400, Qlikview/Qliksense och Microsoft Office. Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Carina – Redovisningsekonom, ekonomiansvarig

20 års erfarenhet inom ekonomiområdet i blandade roller som redovisningsekonom, ekonomiansvarig, kundreskontraansvarig och löneadministratör. Har erfarenhet från flertalet branscher såsom fastighets-, företagshälsovårds- och fordonsbranschen.  Gedigen erfarenhet av löpande bokföring, upprättande av bokslut, intrastatsrapportering, momsrapportering samt lönehantering för ca 100 medarbetare. Rollerna har utöver detta inneburit diverse rapporteringar till SCB, inkomstdeklarationer samt att ha ett övergripande ekonomiskt ansvar för verksamheten. Har även varit med och implementerat nya affärssystem samt byggt upp ekonomi- och lönerutiner för olika filialer.  Är i grunden utbildad ekonom på IHM Business School och har därefter byggt på med kurser inom bl.a. inkassolagstiftning, krav- och kreditpolicy och ekonomi med internationell inriktning på Företagsuniversitetet. Gedigen systemkunskap inom bl.a. SAP, Microsoft Dynamics Nav, Agresso, Scala, Baan4, Triton, XOR, Visma Business, Kontek Lön, Agda PS, Hogia och MacPac. Goda kunskaper i engelska, tal och skrift.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Anna – Redovisningsekonom, projektredovisning, löner, deltid

10 års yrkeserfarenhet från roller som redovisningsekonom och projektcontroller, både som konsult och som anställd. Har arbetat i stora och små företag inom olika branscher i svenska och internationella företag. Van att arbeta med helhetsansvar för ekonomiflödet; kund- och leverantörsreskontra, momsdeklarationer, avstämningar, fakturering, månadsbokslut etc. Hanterat löpande bokföring i dotterbolag. Ansvarat för resultatrapportering och analys, projektuppföljning, uppföljning av kostnader samt tidrapportering. Vid senaste uppdraget ingick det även att ansvara för lönehanteringen. Arbetat som konsult inom affärssystemet Agresso med specialistområdet elektronisk fakturahantering. Utbildad vi Internationella Handelshögskolan i Jönköping, ekonomiprogrammet. Utlandsstudier i Kanada inom management, finansiering och nationalekonomi. Systemvana med mycket goda kunskaper i Excel och Agresso samt även arbetat i Fortnox, Visma Administration samt SAP- BPC. Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Eva – Ekonomiassistent

Gedigen erfarenhet av ekonomi- och administrativt arbete i både små och stora företag inom branscher såsom produktion, sjukvård, fastigheter, IT och teknik. Primärt arbetat som ekonomiassistent men även med lönehantering. Haft ansvar för leverantörsreskontra innebärande allt från ankomstregistrering, kontering, till betalning och kontoavstämningar. Även ansvarat för kundreskontra gällande inbetalningar, fakturering och krav avseende svenska samt nordiska kunder. Tidigare arbetat som hyresekonom med bland annat hyresaviseringar, hyresregleringar, kravhantering, fakturering, månadsavstämningar och kundsupport. Dessförinnan på en kreditavdelning med bevakning, kundfordringar och kreditkontroller. Stor vana vid kundkontakter. Mycket goda datakunskaper i MS-Office samt flertalet ekonomiprogram såsom SAP R/3, IFS, Visma Administration, Visma Redovisning, FAST 2 och Kontek Lön m.fl. Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Jenny – Lönekonsult

Auktoriserad lönekonsult från Stockholms Internationella Handelsskola med gedigen erfarenhet av hela löneprocessen inklusive personaladministration av försäkringar, pensioner och arbetsgivarintyg. Har arbetat på både små och stora företag, inom likväl svenska som internationella koncerner. Ansvarat för lönehanteringen för uppemot 650 medarbetare.  Även erfarenhet av rapportering till myndigheter, registrering av utbetalningar på banken, bokföring, kontoavstämningar, hantering av nettolöneavtal för anställda i Sverige och expatriater. I rollen har det vidare ingått att vara delaktig i interna projekt med fokus på uppgraderingar av affärssystem samt införande av nytt HR-system. Detta för att underlätta migrering av personaldata och uppsättning av grunddata i lönesystemet samt diverse effektiviseringsprocesser inom organisationen. Den personaladministrativa erfarenheten består ytterligare av bl.a. semesterlöneskuld, statistikunderlag, lönetillägg, bonusar med mera. Goda systemkunskaper inom Agda PS, PA-system, Hogia Lön, Flex HRM, IFS, HR-plus web, ELFA samt SLA-avtal.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Sara – Personal-/lönehandläggare

Universitetsutbildad inom kommunikation-, lärande och IT och som under de senaste åren arbetat med personal- och lönefrågor för ca 100 anställda. Arbetet har inneburit ansvar för allt inom HR-relaterade frågor så som t.ex. avtal, löner samt rekryteringsprocesser. Har tidigare i sin karriär även haft en central roll inom kundsupport och som ekonomiassistent, inom både leverantörs- och kundreskontra. Van vid att agera kontaktperson för externa likväl som interna parter, både i systemtekniska frågor samt personalrelaterade ärenden. Goda systemkunskaper i Primula, Ladok, Google Analytics, WordPress, Adobe Photoshop, InDesign sam Office-paketet. Goda kunskaper i engelska, både tal och skrift samt grundläggande kunskaper i arabiska och spanska.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Ingela – Office Manager, Excecutive Assistant

Arbetat med service, koordinering och administration i över 15 år. Rollerna har sträckt sig över flera områden såsom; ansvar för kunddatabaser, ansvar för kontorslokal, kontorsinköp, larm, arbetsmiljö, att anordna events och andra sammankomster på företaget, flyttprojekt samt personalansvar för receptionist. Stöttat chefer och ledningsgrupp. Nu senast i rollen som Office Supervisor på ett internationellt bolag inom snabbrörliga konsumentvaror ingick det även stöttning av chefer och ledningsgrupp med diverse administrativa uppgifter och bokningar. I tidigare konsultuppdrag inom administration har det också förekommit ekonomirelaterade uppgifter såsom leverantörsreskontra, fakturering, hantering av reseräkningar samt viss lönehantering. Stor erfarenhet av Officepaketet samt ett flertal affärssystem som t. ex SAP – ERP Production System. Goda kunskaper i engelska, tal och skrift.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Rebecca – HR-generalist

6 års arbetslivserfarenhet efter avslutade studier vid Stockholms Universitet, PAO programmet – personal, arbete och organisation med inriktning psykologi. Van att arbeta som konsult och har haft 2 långa uppdrag under de senaste 4 åren. Arbetat brett inom HR i en global organisation med många internationella kontakter. Senast hos ett läkemedelsföretag i rollen som Senior HR Representative och dessförinnan som HR-konsult vid ett institut inom forskning och utveckling. Även arbetat vid ett internationellt säkerhetsföretag som HR-generalist. Löpande kontakt med ”payrollteamet” angående löner och förmåner, personalhandbok, upprättande av avtal, systematiskt miljöarbete samt HR-relaterad internkommunikation. Support till medarbetare och chefer gällande hantering av olika HR-system samt andra HR-relaterade frågor. Startat upp, slutfört och följt upp ett antal HR-relaterade projekt ex. sammanställning av en personalhandbok, uppdatering av personalpolicy, jämställdhetsplan, krisplan, medarbetarundersökningar etc. Goda IT-kunskaper såsom; Office-paketet, Visma Control, Lotus Notes, Outlook, Peoplesoft, Workday. Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se