Konsulter tillgängliga inom kort, på heltid alt. deltid!

Behöver ditt företag hyra eller rekrytera en ny medarbetare? Här nedan kan du läsa om 9 av våra konsulter som blir lediga inom kort.
Du kan också kontakta oss och berätta om just dina specifika bemanningsbehov så presenterar vi fler lämpliga kandidater.

Oana – Orderadministratör, kundtjänst

Drygt 10 års erfarenhet från roller inom orderhantering och kundtjänst i såväl kosmetik-, IT- och telekombranschen. Har arbetat i både svenska och internationella verksamheter och har erfarenhet av samarbete med kollegor i övriga nordiska länderna, men också Frankrike, Nederländerna och Belgien. Har arbetat brett med arbetsuppgifter inom orderhantering såsom; att ta emot inköpsorders, orderregistrering, hantering av orderbekräftelser, leveransbevakning, tullfakturor, returer samt rapportering av statistik. Har således hanterat hela flödet från mottagande av order fram till slutleverans. Van att arbeta brett med administration samt att korrekturläsa material på engelska. Arbetat i ett flertal affärssystem såsom SAP, Monitor, Visma Administration m.fl. Även kunskaper i Adobe Premier och Adobe Photoshop. Mycket goda språkkunskaper i svenska, engelska, franska samt kunskaper i holländska och spanska.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Erik – Office Manager, ekonomiassistent

Drygt 3 års erfarenhet av att arbeta med service och kundkontakt. Avslutar inom kort ett långt uppdrag på ett försäkringsbolag där rollen inneburit sedvanliga arbetsuppgifter inom reception men även ett övergripande och omfattande administrativt arbete. Har tillsammans med en kollega ansvarat för den nordiska leverantörsreskontran och samtidigt hanterat inkommande samtal och mail, inköp av förbrukningsvaror, tagit emot besökare samt ansvarat för de gemensamma lokalerna. Dessförinnan har han erfarenhet av arbete i Frontdesk vid en semesteranläggning med ansvar för in- och utcheckning av gäster, planering inför framtida bokningar samt för diverse inköp. Har gått yrkeshögskoleexamen inom reception och konferens vid YRGO, Göteborg. Mycket goda IT-kunskaper inom bl.a. MS Office och bokningssystemen Opera, HotSoft 8 och Micros. Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift samt goda kunskaper i norska.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Elie – HR konsult

8 års praktisk arbetslivserfarenhet inom HR, varav de senaste 4 åren som konsult. Van vid att arbeta i flertalet branscher och företag som exempelvis konsultverksamhet, läkemedel, hotell, bygg- och entreprenad. Arbetat brett inom HR med fokus på personaladministration och är van att agera kontaktperson för chefer och övriga anställda i HR-relaterade frågor. Kompetens och erfarenhet inom rekrytering, kompetensutveckling, fackliga förhandlingar samt andra arbetsrättsliga frågor. Deltagit i budgetarbete och har haft övergripande ansvar för företagshälsovården. Övriga uppgifter har varit att uppdatera personalhandbok samt att utforma policys och dokumentera processer. Delaktig i lönerevision, medarbetarundersökningar och varit behjälplig med administrativt arbete inom dessa områden. Läst PAO-Programmet vid Stockholms Universitet. Systemvana från HR+ samt Hogia. Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Jenny – Lönekonsult

Auktoriserad lönekonsult från Stockholms Internationella Handelsskola med gedigen erfarenhet av hela löneprocessen inklusive personaladministration av försäkringar, pensioner och arbetsgivarintyg. Har arbetat på både små och stora företag, inom likväl svenska som internationella koncerner. Ansvarat för lönehanteringen för uppemot 650 medarbetare.  Även erfarenhet av rapportering till myndigheter, registrering av utbetalningar på banken, bokföring, kontoavstämningar, hantering av nettolöneavtal för anställda i Sverige och expatriater. I rollen har det vidare ingått att vara delaktig i interna projekt med fokus på uppgraderingar av affärssystem samt införande av nytt HR-system. Detta för att underlätta migrering av personaldata och uppsättning av grunddata i lönesystemet samt diverse effektiviseringsprocesser inom organisationen. Den personaladministrativa erfarenheten består ytterligare av bl.a. semesterlöneskuld, statistikunderlag, lönetillägg, bonusar med mera. Goda systemkunskaper inom Agda PS, PA-system, Hogia Lön, Flex HRM, IFS, HR-plus web, ELFA samt SLA-avtal.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Annika – Ekonomiansvarig, redovisningskonsult

Ekonom med mångårig erfarenhet av redovisning och av att arbeta som konsult. Lång erfarenhet av att självständigt sköta hela ekonomifunktionen på små och medelstora företag samt att strukturera och förbättra rutiner. Van vid att ansvara för bokföring, avstämningar, skatter, moms, löneadministration, rapportering, upprättande av årsredovisning och deklarationer. Helt självständig i månads-, kvartals samt årsbokslut. Konsultuppdragen har varit främst inom fastighetsbranschen men även vid en större vårdkoncern. Mycket goda datakunskaper i MS Office samt olika bokförings- och löneprogram såsom iScala, Pyramid, Hogia, Björn Lundén, SAP samt systemansvarig i Agresso. Goda kunskaper i engelska, i tal och skrift

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Nina – Redovisningskonsult

10 års erfarenhet av roller som redovisningsekonom och bolagsansvarig i både svenska och internationella bolag. Van vid att självständigt sköta kund- och leverantörsreskontra, in- och utbetalningar, moms, skatt, avstämningar, månadsbokslut och rapportering. Även bokfört löner, reseräkningar samt ansvarat för kassarapporter. Tidigare arbetat på företag som verkat inom b.la. logistik, IT/Management och media. På senaste konsultuppdraget hos ett av de större byggbolagen låg fokus på systemadministration i affärssystemet Oracle Fusion. Även erfarenhet från ett flertal andra affärssystem såsom Navision, Agresso, SAP, Hogia samt Cognos. Goda kunskaper inom Office-paketet samt flytande i både engelska och finska, tal och skrift.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Barbara – Redovisningsekonom, ekonomiassistent

Bred erfarenhet av arbete som redovisningsekonom och Office Manager och genom det van vid ett övergripande ansvar för både ekonomi samt administrativa processer. Mycket goda kunskaper inom löpande redovisning, kontoavstämningar, bokslutsprocesser, moms- och skattedeklarationer, löneberedning samt HR-relaterade processer- och arbetsuppgifter. Även god vana av att ansvara för avtalshantering, reseräkningar, tidrapportering samt leasingbilar för företag. Erfarenhet från internationella bolag inom hotell- och teknik likväl som från svenskt företag inom bland annat elektronikproduktion. Har en examen inom industriell ekonomi från Mälardalens högskola samt civilingenjörsexamen från Moscow State Textile University. Gedigna systemkunskaper i Microsoft Office, Excel, Oracle, Peoplesoft, Hogia, Visma m.fl. Mycket goda språkkunskaper i svenska, engelska, spanska och italienska. Har även kunskaper i franska och ryska.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Josef – Ekonomiassistent

Ett par års erfarenhet i rollen som ekonomiassistent, främst inom leverantörsreskontra och kundreskontra, nu senast i fastighetsbranschen. Ansvarat för inkommande fakturor, skapat och skickat betalningsfiler samt reversering och kundfakturering, internt som externt. Gedigna kunskaper i krav och inkassohantering. Totalansvar för EDI-flödet med testfakturering, uppkoppling av e-faktura samt felsökning. Dessförinnan arbetat med kundreskontra och Backoffice i en koncern bestående av ett antal teknikkonsultföretag. Även erfarenhet från att ha arbetat med kravhandläggning, avtalsansvar samt kundservice i bank och finansbranschen. Ekonomistudier vid Högskolan Dalarna – Handel och Affärsmannaskap. Mycket goda kunskaper i Officepaketet samt systemvana från b.la; Maconomy, Agresso, Baseware, Pagero samt Navision. Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Erica – Ekonomiassistent, administratör

Ett par års erfarenhet i rollen som ekonomiassistent, främst inom leverantörsreskontra. Nu senast på ett multinationellt revisions- och konsultföretag där hon hanterat stora volymer av leverantörsfakturor och samtidigt agerat administrativ support för både interna och externa parter. Fokus har varit på hantering av obehandlade fakturor med arbetet har även inneburit granskning och utskick av fakturor. Van vid att ha ett aktivt arbete med olika typer av arbetsuppgifter och kontaktytor. Tidigare i en roll på ett telefoniföretag haft helhetsansvar för Backoffice/kundservice vilket då innebar daglig extern kontakt med kunder i telefon och på mail. Har även innan och under sin studieperiod arbetat inom serviceyrken med mycket inslag av administration. Tog examen 2015 från Handelsprogrammet med inriktning på Administration och Service. Goda kunskaper i Officepaketet samt Superoffice, Excel, Citrix, Sharepoint, Basware och Copernicus. Viss kunskap i Skynet och Navision. Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se