Så ska du tänka kring dina referenspersoner

När arbetsgivaren frågar efter referenser betyder det att du uppfattas som intressant för tjänsten, spännande! Det är nu upp till dig att se till så att dina referenspersoner känner sig införstådda i uppgiften. Vi vill därför förbereda dig till att förbereda dem.

Innehåll

  • Så hanterar du dina referenspersoner
  • Ta hjälp av dina referenser
  • Låt Avanzera sköta rekryteringsprocessen

Så hanterar du dina referenspersoner

Du kan se dina referenser som ett komplement till ditt CV. De ska kunna intyga att du har arbetat med de jobb som du har angett, samt att dina meriter är korrekta.

Välj med omsorg – Anledningen till att en arbetsgivare frågar efter dina referenser är för att ta reda på hur du agerar i olika arbetssituationer. Välj därför max fem tidigare chefer eller kollegor som du har haft ett bra samarbete med. Om du saknar arbetsrelaterade referenser kan du till exempel använda handledare, ledare eller föreningskontakter. Välj aldrig familj eller vänner, det uppfattas som oseriöst.

Förbered – Börja alltid med att ringa och fråga om dina tilltänkta referenspersoner vill ställa upp. Detta är ett bra tillfälle att se till så att de faktiskt har dig färskt i minnet. Om det var ett tag sedan ni jobbade ihop så kan du berätta vad du har gjort sedan dess och vad det är för tjänst som du är ute efter nu. Be även om att få veta vad de kommer säga när arbetsgivaren ringer upp, kanske har du förslag på vilka delar av dina egenskaper som de ska trycka på vid samtalet. På så sätt vet du att de kommer prata gott om dig.

Lämna på förfrågan – Dina referenspersoner behöver inte nödvändigtvis finnas med i ditt CV. Vid intervjutillfället kan du istället ha deras kontaktuppgifter till hands så att du är redo om de efterfrågas. I ett förberett mail eller redan nerskrivet på ett papper beskriver du vilken befattning eller arbetsrelation som personerna har till dig.

Glöm inte att återkoppla! – Det är viktigt att du tackar dina referenspersoner för att de ville ställa upp, oavsett om arbetsgivaren frågar efter dem eller inte. Skulle du inte få jobbet så meddela det till dina referenspersoner, dels är de säkert nyfikna på att veta mer samtidigt som du kan ta tillfället i akt och fråga om de kan tänka sig att ställa upp igen.

Ta hjälp av dina referenser

Om det känns svårt att skriva ett CV eller personligt brev kan du med fördel ta hjälp av ditt professionella nätverk. Tidigare chefer och kollegor är nämligen de som sitter på den bästa informationen om dig inför kommande jobb.

Det är bra att vara medveten om sina styrkor och svagheter, vilket dessutom en vanlig fråga på en arbetsintervju. Be därför dina tidigare arbetskamrater att ge sina perspektiv på hur du hanterar olika situationer. På så sätt kan du få bra tips och bli medveten om vad du kan utveckla.

Låt Avanzera sköta rekryteringsprocessen

Vill du ha hjälp med er rekryteringsprocess? Vi tar hand om allt ifrån annonsering, telefonintervjuer, djupintervjuer, referenstagning samt personbedömningar. Kontakta oss på 08 – 545 28 300 eller info@avanzera.se så berättar vi mer!