Tillgängliga konsulter för omgående start!

Behöver ditt företag hyra eller rekrytera en ny medarbetare? Här nedan kan du läsa om 9 av våra konsulter som blir lediga inom kort.
Du kan också kontakta oss och berätta om just dina specifika bemanningsbehov så presenterar vi fler lämpliga kandidater.

Eva – Ekonomiassistent, kontorsansvarig

Drygt 20 års erfarenhet av ekonomi- och administrativt arbete i både små och stora företag inom branscher såsom produktion, sjukvård, fastigheter, IT och teknik. Primärt arbetat som ekonomiassistent men även haft rollen som kontorsansvarig samt hanterat personalfrågor. Huvudansvar för leverantörsreskontra innebärande allt från ankomstregistrering, kontering, betalningar och kontoavstämningar. Även ansvarat för kundreskontra gällande inbetalningar, fakturering och krav, avseende både svenska samt nordiska kunder. Tidigare arbetat som hyresekonom med främst hyresaviseringar, hyresregleringar, kravhantering, fakturering, månadsavstämningar och kundsupport. Dessförinnan på en kreditavdelning med bevakning av kundfordringar och kreditkontroller. Mycket goda datakunskaper i MS-Office samt flertalet ekonomiprogram så som SAP R/3, IFS, Visma Administration, FAST 2 och Kontek Lön m.m. Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

 

Karin – Ekonomiassistent

Över 10 års erfarenhet av arbete som ekonomiassistent, de senaste 5 åren som konsult i ett flertal olika branscher. Arbetat brett inom leverantörsreskontra och kundreskontra och där ansvarat för inbetalningar, fakturering och inkassohantering. Även hanterat påminnelser, post,  utskick av fakturor för attest samt upplägg av nya leverantörer. Administrerat löner för ca 100 anställda samt bokfört kontokortsräkningar, registrerat körjournaler och hanterat reseräkningar. Räknat ut Royalties för formgivare, stämt av bankkonton samt utrett avvikelser. Registrerat och administrerat premieobligationer via en av storbankernas depåtjänst.  Ansvarat för uppdatering av intranät. Arbetat i ett flertal affärssystem såsom SAP, Agresso, Navision, Contempus m.fl. Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se


Bitte – Redovisningsekonom, löneadministratör

15 års erfarenhet inom redovisning och löneadministration. Gedigen vana av att arbeta som konsult och har bakgrund från många olika branscher. Har arbetat i små och stora företag samt internationella koncerner. Senaste åren arbetat i rollen som redovisningskonsult på en redovisningsbyrå. Har även hanterat löner för svenska bolag samt för koncerner med etablering i de nordiska länderna, med upp till 2 000 kollektivanställda. Van vid att tolka lagar och kollektivavtal samt fungera som stöd till chefer i organisationen gällande personal- och lönerelaterade frågor. Har dessförinnan haft bredare roller där redovisning varit tyngdpunkten i arbetsuppgifterna. Stor erfarenhet av att sköta allt från löpande redovisning till bokslut, kund- och leverantörsreskontra, momsredovisning, fakturering och rapportering.  Mycket god systemvana i Visma Lön och Ekonomi, Briljant, Agresso, Agda PS, Hogia Lön och Ekonomi, Klient lön, Pyramid, Fortnox m.fl.  Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

 

Henrik – Controller

Erfaren ekonom med mer än 15 års erfarenhet inom projektledning, affärsanalys och controlling.  Bred erfarenhet av de mest förekommande arbetsuppgifter på en ekonomiavdelning, strategiskt som operativt. Van vid ekonomiarbete i olika branscher samt bolag med verksamhet i Norden. Gedigen kunskap kring processer, budget, redovisning, analyser och utredningar. Har även haft egna ansvarsområden som projektledare för inköp och implementering av nya affärssystem. Stöttat och utbildat försäljningschefer i vilka parametrar och nyckeltal som genererat positivt resultat för koncernen. Har dessutom erfarenhet från redovisningsbyrå vilket inneburit ansvar för redovisning, rapportering, uppföljning/analys och bokslut. Magisterexamen – Stockholms Universitet samt enstaka kurser inom juridik och statistik. Mycket goda kunskaper IT-kunskaper; Excel, Visma Control, Hogia m.fl. Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

 

Jagoda – Löneadministratör, deltid

7 års erfarenhet inom löneadministration varav 4 år i rollen som konsult. Har arbetat i personalintensiva miljöer med många anställda. Hanterat löner för tjänstemän och kollektivanslutna inom sjukvårdsföretag, försäkringsbolag, Facility Management, statligt bolag med flera. Arbetat brett med hela löneområdet inklusive bokföring av löner, avstämningar samt rapportering till skatteverket. Ansvarat för försäkringar, reseräkningar, skatteberäkning, förmåner och statistik. Van vid att tolka lagar och avtal samt att fungera som stöd till chefer i organisationen gällande personalfrågor. Systemvana från; Agresso Ekonomi och Lön, Hogia Lön Plus, LS-lön, Visma Lön 600, Agda PS, HRM, Movex Lön, POL Lön, Personec Lön och HR samt Flex tidredovisningssystem. Även ekonomisystemen Navision och Visma Administration 2000. Goda kunskaper i engelska, tal och i skrift.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

 

Helen – Lönespecialist

Mångårig erfarenhet av lönehantering inom hotellbranschen, tillverkningsbranschen samt mediabranschen. Förutom hantering av hela löneflödet, även förbättrat rutiner och processer samt implementerat nya lönesystem hos två av sina tidigare uppdragsgivare. Hanterat kontrakt samt utbildat både anställda och chefer i löneprocessen. Hanterat all rapportering i lönesystem, filöverföring, rättningar, avstämningar samt rapportering till bank och myndighet. Tagit fram statistik till chefer och HR. Hanterat reseräkningar, tjänstebilar och pension, samt löneutbetalningar både via fil och manuellt. Utbildad på Iterum, lönespecialistutbildning. SRF certifierad 2018. God systemvana av Flex, Aditro, MS Office samt erfarenhet av Agda. Goda kunskaper i engelska, tal och skrift.  

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

 

Tarja – Logistik- och kundservice

Lång erfarenhet som logistiker i en internationell koncern inom telekom samt i rollen som exporthanterare i en koncern inom högteknologiska produkter. Stor erfarenhet av både export- och importfrågor samt van vid många kontakter med leverantörer och kunder världen över. Arbetat med orderhantering i SAP, skeppningar till kunder samt hanterat inköp både internt och från externa leverantörer. Bevakat leveranser, planerat och initierat skeppningar samt fakturerat. Har dessutom vana av ekonomirelaterade arbetsuppgifter t ex i rollen som Project Controller, vilket inneburit budget- och analyser av projektens ekonomi. Även arbetat med löpande redovisningen samt kund- och leverantörsreskontran. Mycket goda IT-kunskaper; MS Office, SAP, SD Sales and Distribution, MM Materials Management, PS Project Systems, TM Transportation Management m.fl. Mycket goda språkkunskaper; finska som modersmål, svenska och engelska flytande i tal och skrift, grundkunskaper i franska.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

 

Marie – Verksamhetsutvecklare, ledningsstöd, VD Assistent, samordnare

Gedigen erfarenhet inom det administrativa området på beslutsfattande ledningsnivå från både privat och offentlig sektor samt i internationella koncerner och börsnoterade bolag. Stor erfarenhet av att koordinera möten och konferenser, researrangemang, framtagande av presentationsmaterial, möteskallelser och protokoll, driva egna projekt, inköp, fakturahantering samt ansvar för planering av såväl interna som externa aktiviteter. Ansvarat för uppföljning av dessa aktiviteter i samråd med lednings- och beslutsfattande grupper. Van att leda och hantera möten och styrelseärenden samt administrationen kring dessa. Mycket goda IT kunskaper; b.la Office Microsoft, Agresso, SAP, Sharepoint, Salesforce, Agda samt diverse processverktyg. Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift samt spanska.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

 

Daniel – Office manager, koordinator, IT-support

Arbetat med service i över 10 år och gedigen kunskap inom administration, IT och kontorsansvar. Erfarenhet från olika branscher såsom advokatbyrå, eventbyrå, dagligvaruhandel samt grossist inom konfektion m fl. Rollerna har sträckt sig över flera områden t ex IT-support vilket inneburit installation av nya telefoner, Ipads och datorer samt att vara behjälplig vid teknisk problemlösning. Uppdatering av hemsida, aktivering och underhåll av personalens digitala nycklar och larm. Ansvar för kontorsinköp och leverantörsavtal samt viss projektledning vid renoveringar och ombyggnationer. Delaktig i planering och utförande av evenemang för kunder och interna aktiviteter. Även assisterat VD i det dagliga arbetet. Mycket goda IT-kunskaper: Microsoft Office, Visma, Worksite, Workshare m.fl. Goda kunskaper i engelska, tal och skrift.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

 

Vi har även ett flertal studenter inom ekonomi och administration som gärna arbetar heltid under sommaren och vid behov deltid/extra med omgående start.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se