Konsulter tillgängliga för omgående start!

Behöver ditt företag hyra eller rekrytera en ny medarbetare? Här nedan kan du läsa om 9 av våra konsulter som blir lediga inom kort.
Du kan också kontakta oss och berätta om just dina specifika bemanningsbehov så presenterar vi fler lämpliga kandidater.

Erica – Ekonomiassistent, administratör

Ett par års erfarenhet i rollen som ekonomiassistent, främst inom leverantörsreskontra. Nu på senast uppdraget ingick det även arbete med avtalsadministration. Dessförinnan hanterat stora volymer av leverantörsfakturor på ett multinationellt revisons- och konsultföretag där fokus låg på obehandlade fakturor, granskning samt utskick av fakturor. Tidigare i en roll på ett telefoniföretag, haft helhetsansvar för Backoffice/kundservice vilket då innebar daglig extern kontakt med kunder i telefon och på mail. Har även under sin studieperiod arbetat inom serviceyrken med mycket inslag av administration. Tog examen 2015 från Handelsprogrammet med inriktning på Administration och Service. Goda kunskaper i Officepaketet samt Superoffice, Citrix, Sharepoint, Basware och Copernicus. Viss kunskap i Skynet, Pyramid och Navision. Goda kunskaper i engelska, tal och skrift.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Elisa – Redovisningsekonom

7 års erfarenhet från ekonomiarbete. Kommer senast från en tjänst som redovisningsassistent på ett bolag inom transportbranschen. Arbetet innefattade huvudsakligen fakturering, vidarefakturering samt inbetalningar. Har från tidigare arbetsplatser även mycket god vana av att arbeta med löpande bokföring, kvittoredovisning, leverantörsreskontra, kundreskontra, avstämningar, in och utbetalningar och månadsbokslut. Varit systemansvarig för ekonomiprogrammet Pyramid, från implementering till upplärning av medarbetare. Erfarenhet av avtalshantering med leverantörer. God systemvana och förutom Pyramid, även erfarenhet från Visma Administration, Björn Lundén. Yrkeshögskoleexamen, redovisningsekonom, Stockholms Internationella Handelsskola. Goda kunskaper i engelska, tal och skrift samt spanska.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Charlotte- Redovisningsansvarig, redovisningskonsult

Arbetat i flera år som redovisningskonsult med fokus på; löpande bokföring, bokslutsaktiviteter, moms, skatter, avstämningar, budget och prognosarbete samt rapportering. På senaste uppdraget ingick det även projektredovisning och rapportering till externa finansiärer. Erfarenhet i rollen som ”Single Point of Contract”, där hon då försåg kund med professionellt stöd inom kundreskontra, leverantörsreskontra samt redovisning. Stöttat det operativa interna teamet samt aktivt deltagit i arbetet kring månads-, kvartals- och årsbokslut. Van att upprätta processer och rutiner inom ekonomi samt avtal med leverantörer. Systemvana från Agresso, SAP, BL admin, JD Edwards. Pyramid, Edison samt Visma. Marknadsekonomutbildning vid IHM Business School. Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Anita – Senior redovisningsekonom, Controller helgtid/deltid

Arbetet brett inom redovisning, löneadministration inkluderat och i internationella miljöer, stora koncerner samt mindre och medelstora bolag i varierande branscher. Senaste åren arbetat enligt K3-regelverket och IAS/IFRS. Erfarenhet från redovisningsbyrå och som konsult. Van vid att arbeta självständigt med allt från kund- och leverantörsreskontra till att göra bokslut. Ansvarat för rapportering, branschspecifik nyckeltalsredovisning, projektredovisning samt miljörapportering. Superuser i SAP och även ansvarat för implementering och utbildning av personal. Mycket goda IT-kunskaper, arbetat i Agresso, Movex, SPCS Visma, Raindance mfl. Mycket goda kunskaper i engelska, goda kunskaper i tyska främst förståelse och i skrift. 

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.seF

Helen – Lönespecialist

Mångårig erfarenhet av lönehantering inom hotellbranschen, tillverkningsbranschen samt mediabranschen. Förutom hantering av hela löneflödet, även förbättrat rutiner och processer samt implementerat nya lönesystem hos två av sina tidigare uppdragsgivare. Hanterat kontrakt samt utbildat både anställda och chefer i löneprocessen. Hanterat all rapportering i lönesystem, filöverföring, rättningar, avstämningar samt rapportering till bank och myndighet. Tagit fram statistik till chefer och HR. Hanterat reseräkningar, tjänstebilar och pension, samt löneutbetalningar både via fil och manuellt. Utbildad på Iterum, lönespecialistutbildning. SRF certifierad 2018. God systemvana av Flex, Aditro, MS Office samt erfarenhet av Agda Lön. Goda kunskaper i engelska, tal och skrift.  

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Susanne – Kordinator, Ofiice manager, assistent

Mer än 15 års erfarenhet från olika servicerelaterade roller i branscher såsom media, telecom, energi, bank- och finans, försäkring, flygbranschen m fl. Ansvarat för att det praktiska på kontoret fungerar med allt från teknisk utrustning till kontorsservice. Även ansvarat för stora arrangemang och konferenser i såväl Sverige som utomlands för interna och externa gäster samt gästföreläsare. Gedigen erfarenhet från sedvanliga assistentuppgifter såsom resebokningar, planering och schemaläggning av möten, fakturahantering, uppdatering av databaser, reseräkningar etc. Mycket goda IT-kunskaper; MS Office, Adobe Professional, Agda Lön, Flex reseräkningssystem, Visma faktureringssystem m fl. Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Cecilia – Chefsassistent, administratör, deltid

Mångårig erfarenhet och gedigen kunskap från servicerelaterade roller där prioritering, planering, bokning och bevakning ingått i arbetsuppgifterna. Senaste 4 åren som konsult i roller som VD- och chefsassistent vid försäkringsbolag, energiföretag samt statlig myndighet. Grundlig kompetens inom korrespondens samt framtagande av PowerPoint presentationer. Har god erfarenhet av kalenderbokningar, resor- och mötesplanering/bokning, mailhantering samt övriga sedvanliga assistentuppgifter. Mycket goda IT-kunskaper, MS Office, Agresso, Basware, Oracle PSA, SAP m.fl. Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift, även affärsengelska och spanska.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Kerstin – Operativ inköpare/materialplanerare, logistikkoordinator

Bred och gedigen kunskap av arbete inom inköp och logistik. Erfarenhet från internationell miljö på ett telekomföretag men har även arbetat inom ett statligt ägt teknikbolag. Hanterat hela orderprocessen från ordermottagning till kundleverans. Van vid daglig kontakt med globala leverantörer samt egna fabriker för uppföljning av order och koordinering av leveranser. Rollen som operativ inköpare har inneburit kapacitetssäkring, materialanalyser samt systemunderhåll för specifika produkter. I tjänsten har det även ingått att mäta och följa upp leveransförmåga, hålla leverantörsmöten samt att arbeta med logistiska förbättringsarbeten. Mycket goda IT-kunskaper; IFS, SAP, MS Office. Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Outi – Ordermottagare, adminstratör

17 års erfarenhet av orderadministration och Backoffice från branscher inom elektronik och detaljhandeln. Förutom orderhantering har arbetsuppgifterna även inkluderat; fakturering, projektuppläggning, avläsning av avtalspriser samt upprättande av kontrollistor. Hållit i internutbildningar både på plats och via Netmeeting, skapat användarmanualer och hanterat Masterdata. I supportfunktionen har det även ingått att stötta kundtjänst och säljkår gällande kunddata och prisjusteringar. Delaktig i implementering av affärssystemet Movex. Förutom goda kunskaper i Word och Excel, erfarenhet från affärssystemen IFS, Movex och SAP. Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift samt kunskaper i finska

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Vi har även ett flertal studenter inom ekonomi och administration som gärna arbetar heltid under sommaren och vid behov deltid/extra med omgående start.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se