Våra tillgängliga konsulter, för start omgående!

Behöver ditt företag hyra eller rekrytera en ny medarbetare? Här nedan kan du läsa om 9 av våra konsulter som blir lediga inom kort.

Du kan också kontakta oss och berätta om just dina specifika bemanningsbehov så presenterar vi fler lämpliga kandidater.

Anita – Senior redovisningsekonom, Controller heltid/deltid

Arbetat brett inom redovisning och Controlling. Erfarenhet från internationella miljöer, stora koncerner samt mindre och medelstora bolag i varierande branscher. Senaste åren arbetat enligt K3-regelverket och IAS/IFRS. Mångårig erfarenhet från redovisningsbyrå och som konsult. Van vid att arbeta självständigt med allt från kund- och leverantörsreskontra till självständigt bokslutsarbete. Ansvarat för rapportering, branschspecifik nyckeltalsredovisning, projektredovisning samt miljörapportering. Superuser i SAP och genom det även ansvarat för implementering och utbildning av personal. Mycket goda IT-kunskaper, har förutom SAP arbetat i Agresso, Movex, SPCS Visma, Raindance mfl. Mycket goda kunskaper i engelska samt goda kunskaper i tyska.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Linda – Redovisningsekonom

Över 10 års erfarenhet av redovisning och kommer senast från en roll som Senior Financial Accountant i en koncern som utvecklar och tillhandahåller interaktiv underhållning. Arbetet bestod av löpande redovisning, avstämningar, upprättande av månads- och kvartalsbokslut, reserveringar, rapportering till SCB, reseräkningar samt omarbetning och bokning av försäljningsrapporter. Dessförinnan i en liknande tjänst vid en ledande nordisk specialistbank, arbetade där med koncernredovisning, årsbokslut samt Backoffice Treasury-relaterade arbetsuppgifter såsom t. ex valuta-swapar, köp av värdepapper m.m. Magisterexamen i företagsekonomi. Arbetat i MS Office, iScala, DocLink fakturasystem, Jeeves affärssystem samt Palette fakturasystem. Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Saida – Ekonomiassistent, administratör

Nu senast som konsult på ett detaljhandelsföretag i en kombinerad roll som ekonomiassistent och administratör. Arbetsuppgifterna som ekonomiassistent bestod av att lägga upp leverantörer, kontera fakturor, göra kvittoredovisning, styra om och korrigera fakturaflödet samt skapa utbetalningsorder och kundfaktureringsunderlag.  I rollen ingick det även att lägga upp nya användare i systemet samt i attestflöden. Innan dess arbetat som receptionist samt som kontorsassistent. Hanterat inkommande samt utgående post, paket och bud, ansvarat för konferensrum, beställt kontorsmaterial, sett över leverantörsavtal samt varit administrativt stöd till övrig personal. Receptionsarbetet innebar främst att ta emot besökare samt hantera inkommande mejl och samtal. Förutom god erfarenhet av Microsoft Office, även arbetat i system som t.ex SAP, Pyramid och Visma Administration. Goda kunskaper i engelska, tal och skrift.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Eva – Ekonomiassistent, kontorsansvarig

Drygt 20 års erfarenhet av ekonomi- och administrativt arbete i både små och stora företag inom branscher såsom produktion, sjukvård, fastigheter, IT och teknik. Primärt arbetat som ekonomiassistent men även haft rollen som kontorsansvarig. Huvudansvar för leverantörsreskontra innebärande allt från ankomstregistrering, kontering, betalningar och kontoavstämningar. Även ansvarat för kundreskontra gällande inbetalningar, fakturering och krav, avseende både svenska samt nordiska kunder. Tidigare arbetat som hyresekonom med främst hyresaviseringar, hyresregleringar, kravhantering, fakturering, månadsavstämningar och kundsupport. Mycket goda datakunskaper i MS-Office samt flertalet ekonomiprogram så som SAP R/3, IFS, Visma Administration, FAST 2 och Kontek Lön m.m. Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Kerstin – Operativ inköpare/materialplanerare, logistikkoordinator

Bred och gedigen kunskap av arbete inom inköp och logistik. Erfarenhet från internationell miljö på ett telekomföretag men har även arbetat inom ett statligt ägt teknikbolag. Hanterat hela orderprocessen från ordermottagning till kundleverans. Van vid daglig kontakt med globala leverantörer samt egna fabriker för uppföljning av order och koordinering av leveranser. Rollen som operativ inköpare har inneburit kapacitetssäkring, materialanalyser samt systemunderhåll för specifika produkter. I tjänsten har det även ingått att mäta och följa upp leveransförmåga, hålla leverantörsmöten samt att arbeta med logistiska förbättringsarbeten. Mycket goda IT-kunskaper; IFS, SAP, MS Office. Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Oscar – Order, inköp, leveransbevakning

Mångårig erfarenhet från bolag inom tillverkningsindustrin med arbetsuppgifter såsom ordermottagning och leveransbevakning. Ansvarat för materialinköp till produktion samt säkerställt produktionsflöden och leveranstider. Utöver det arbetat med avropshantering, offerter, fakturering, produktionens för- och efterkalkyler, kostnads- och materialförbrukningsstatistik, prisstruktur samt prislistor.  Även erfarenhet från kontroll av produktspecifikationer och kvalitetsuppföljning under alla processer inkl. under och efter leverans. Processavvikelsehantering och kontroll av reklamationer samt åtgärdsuppföljning. Andra förekommande arbetsuppgifter har innefattat investeringskalkyler, frakt-management samt upphandlingar med transportbolag. Förutom Officepaketet, även goda kunskaper i diverse databaser samt affärssystem, Navision m.fl. Mycket goda språkkunskaper i förutom svenska, även i engelska, spanska samt ryska.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Marie – Verksamhetsutvecklare, ledningsstöd, VD Assistent, samordnare

Gedigen erfarenhet inom det administrativa området på beslutsfattande ledningsnivå från både privat och offentlig sektor samt i internationella koncerner och börsnoterade bolag. Stor erfarenhet av att koordinera möten och konferenser, researrangemang, framtagande av presentationsmaterial, möteskallelser och protokoll, driva egna projekt, inköp, fakturahantering samt ansvar för planering av såväl interna som externa aktiviteter. Ansvarat för uppföljning av dessa aktiviteter i samråd med lednings- och beslutsfattande grupper. Van att leda och hantera möten och styrelseärenden samt administrationen kring dessa. Mycket goda IT kunskaper; b.la Office Microsoft, Agresso, SAP, Sharepoint, Salesforce, Agda samt diverse processverktyg. Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift samt spanska.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Henrik – Försäljningschef, Rekryteringschef, Teamleader

Drygt 20 års erfarenhet inom försäljning och de senaste åren kombinerat med ledaransvar. Gedigen kunskap från försäljning av olika produkter och tjänster inom B2B och B2C samt i butik. Byggt upp säljteam och ökat lönsamheten samt drivit eget bolag i 7 år. Stor kännedom av att skapa långsiktiga affärsrelationer och bygga upp förtroende. Har haft personalansvar samt coachat och stöttat personalen i såväl det dagliga arbetet som i att utveckla säljkompetensen. Van vid att arbeta metodiskt med uppföljning mot budget. Erfarenhet som rekryteringschef och har gedigen vana av att rekrytera säljare. Vidareutbildat sig ledarskapsutbildning, försäljningsutbildningar inom The Kirby Company. Arbetat i ett flertal system som MS Office, SPCS samt diverse CRM-system. Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Fanny – Kontorsansvarig, administratör, receptionist

Arbetat med service, koordinering och administration i över 3 år. Förutom att ansvara för kontoret innefattande reception, växel, larm, fastighetsskötsel även arbetat brett administrativt. I arbetsuppgifterna har det ingått resebokningar, fakturahantering, upphandling av nya kontorsleverantörer samt att driva hälsosatsning för kontorets anställda. Vid två tillfällen assisterat företag vid flytt till nya lokaler. Suttit med i arbetsmiljögrupp och med hjälp av externa aktörer planerat events och andra företagsaktiviteter. Viss assistens till VD och HR-avdelning gällande personalförmåner samt utbildning av personal i både brandskydd och första hjälpen. God systemvana MS Office, Pages, Photoshop, InDesign, Adobe, Sharepoint m.fl. Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Vi har fortfarande ett flertal studenter inom ekonomi och administration som gärna arbetar heltid under sommaren och vid behov deltid/extra med omgående start.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se