Tillgängliga konsulter, för start omgående, deltid/heltid

Behöver ditt företag hyra eller rekrytera en ny medarbetare? Här nedan kan du läsa om 8 av våra konsulter som blir lediga inom kort.

Du kan också kontakta oss och berätta om just dina specifika bemanningsbehov så presenterar vi fler lämpliga kandidater.

Sandra – Redovisningsekonom, ekonomiansvarig

Mångårig erfarenhet av att arbeta som konsult. Van vid att snabbt sätta sig in i nya företag och arbetsuppgifter. Erfarenhet av allt från stora internationella koncerner till mindre ägarledda bolag. Arbetat med löpande bokföring, projektredovisning, anläggningsredovisning, avstämningar, upprättade av månads-, kvartals- och årsbokslut samt rapportering. Även arbetat med kundreskontra, leverantörsreskontra, ekonomirelaterade projekt och utvecklingsarbeten, moms och skattedeklaration. Van vid att skapa rutiner och processbeskrivningar samt att kartlägga transaktionsflöden. Mycket goda IT kunskaper. Superuser Iscala, AS400, Visma Business, Visma E-ekonomi, Visma Administration, Navision, Maconomy, SAP, Oracle Fusion, Softone, Palette, ReadSoft, DDS, Ascendo m fl. Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Therese – Redovisningsansvarig, redovisningskonsult, deltid Drygt 25 års erfarenhet av såväl internationella som nationella arbetsplatser inom ekonomi. Har senaste åren arbetat som redovisningskonsult med fokus på; projektredovisning, löpande bokföring, bokslutsaktiviteter, kund-och leverantörsreskontra, moms, skatter, avstämningar, lönehantering samt rapportering. Senaste åren som associerad konsult med uppdrag i den privata sektorn men även i ideella organisationer och stiftelser. Tidigare även erfarenhet från rollen som Finance and Administration Manager med ansvarsområden såsom; administration, logistik, ekonomi, inköp samt personalfrågor. Implementerat nytt ekonomisystem. Mycket goda kunskaper i Microsofts olika Office applikationer. Systemvana från Agresso, Hogia, Hogia Lön, Visma Administration och Lön, Raindance och SAP m .fl. Mycket goda kunskaper i engelska och tyska, tal och skrift samt goda kunskaper i holländska.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Anna – Ekonomiassistent, redovisningsekonom Har de senaste 5 åren arbetat med redovisning. Erfarenhet från internationellt IT-företag, grossistföretag inom detaljhandeln, fack- och yrkesförbund m fl. Van att arbeta i stora flöden med många transaktioner och olika legala enheter. Arbetsuppgifterna har bland annat bestått av kund- och leverantörsreskontra, fakturering, konto och -bankavstämningar, registrering av fakturor, hantering av nya kunder och leverantörer, in- och utbetalningar, likviditetsprognoser, uppbokningar samt månads- och årsbokslut. Har god erfarenhet av rapportering i samband med bokslut samt  budgetplanering, löneberäkning och hantering av reseräkningar. Bred erfarenhet av flertalet olika affärssystem såsom; SAP R/3, SAP Hana, MS Dynamics Navision, Super Office, Visma Admin, Visma Lön, Kontek, TEM. Mycket goda språkkunskaper, modersmål polska, talar och skriver tyska, engelska och svenska flytande.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Suzanne – Ekonomiassistent

Examinerad redovisningsekonom -15 från Högskolan i Skövde. 5 års erfarenhet av ekonomiarbete varav 4 år som konsult. Arbetat med kundreskontra i företag med stora flöden men även erfarenhet av reskontraarbete i mindre bolag. Van vid att snabbt sätta sig in i nya företag, rutiner och arbetsuppgifter. Har i huvudsak arbetat med in- och utbetalningar, fakturering, påminnelser, inkassohantering, avstämningar, internrevision samt de flesta förekommande arbetsuppgifter inom reskontra. Även erfarenhet av bokslutsarbete. Arbetat i flertalet affärssystem såsom SAP, Navision, Visma samt MS Office m.fl. Mycket goda språkkunskaper. Modersmål Lingala samt mycket goda kunskaper i engelska, svenska och franska, tal och skrift.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Veronica – Löneadministratör

I ca 7 år arbetat som HR och löneadministratör med självständigt ansvar för hela löneprocessen på ett flertal företag i olika branscher. Nu senast i en roll där man hanterade lön för ca 200 anställda, fördelade på 3 olika kollektivavtal med både månads-och timavlönade. Ansvarat för utfärdande av anställningsavtal samt i nära samarbete med HR-chef årligen genomfört lönekartläggning och lönerevision för samtliga bolag i en koncern inom Retail. Även arbetat med outsourcade löner på en av de större byråerna. Tidigare erfarenhet från arbete som ekonomiassistent samt som kundreskontraansvarig och därigenom hanterat fakturering, bokföring, avstämningar och intäktsrapportering. Viss erfarenhet av leverantörsreskontra. Mycket goda kunskaper i Agda PS samt även erfarenhet från Visma och Hogia. Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Oscar – Order, inköp, leveransbevakning

Mångårig erfarenhet från bolag inom tillverkningsindustrin med arbetsuppgifter såsom ordermottagning och leveransbevakning. Ansvarat för materialinköp till produktion samt säkerställt produktionsflöden och leveranstider. Utöver det arbetat med avropshantering, offerter, fakturering, produktionens för- och efterkalkyler, kostnads- och materialförbrukningsstatistik, prisstruktur samt prislistor.  Även erfarenhet från kontroll av produktspecifikationer och kvalitetsuppföljning under alla processer inkl. under och efter leverans. Processavvikelsehantering och kontroll av reklamationer samt åtgärdsuppföljning. Andra förekommande arbetsuppgifter har innefattat investeringskalkyler, frakt-management samt upphandlingar med transportbolag. Officepaketet samt goda kunskaper i diverse databaser och affärssystem, Navision m.fl. Mycket goda språkkunskaper i förutom svenska, även i engelska, spanska samt ryska.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Maria – Administratör, kundtjänst, sälj, order, ekonomi

Har senast arbetat i rollen kundserviceansvarig på ett företag som säljer medicinsk utrustning och innan dess som Customer Service Representative på ett ledande internationellt företag inom produktion och försäljning av livsmedelsprodukter. Tidigare erfarenhet som administratör och säljare i ett företag med verksamhet i dagligvarubranschen. Arbetsuppgifterna har innefattat daglig kundkontakt samt administrativt ansvar för bl.a. orderhantering, kontraktsskrivning, uthyrning, mässaktiviteter samt merförsäljning (B2B). Även arbetat med fakturahantering, kontoregistrering, budgetuppföljning och lättare redovisning.  Ansvarat för uppdatering av ett företags hemsida i WordPress. Systemvana från b.la Mammut, Navision, SAP, JDE m.fl samt hela Officepaketet. Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Cecilia – Chefsassistent, administratör, deltid

Mångårig erfarenhet och gedigen kunskap från servicerelaterade roller där prioritering, planering, bokning och bevakning ingått i arbetsuppgifterna. Senaste 4 åren som konsult i roller som VD- och chefsassistent vid ett försäkringsbolag, energiföretag samt statlig myndighet. Bred kompetens inom kalenderbokningar, rese- och mötesplanering/bokning, mailhantering samt övriga sedvanliga assistentuppgifter. Även hanterar fakturor, inköpsorder samt undersökt företags betalningsförmåga. Van användare av Office paketet och självständigt framtagande av Power Point presentationer. Mycket goda IT-kunskaper, MS Office, Agresso, Basware, Oracle PSA, SAP m.fl. Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift, även affärsengelska och spanska.

Är ni i behov av annan typ av kompetens, tveka inte att höra av er. Vi har även tillgängliga Controllers, Office Managers, HR-Konsulter m.fl

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se