Tillgängliga konsulter inom lön, ekonomi, administration m.m!

Behöver ditt företag hyra eller rekrytera en ny medarbetare? Här nedan kan du läsa om 8 av våra konsulter som blir lediga inom kort.

Du kan också kontakta oss och berätta om just dina specifika bemanningsbehov så presenterar vi fler lämpliga kandidater.

Draggan – Controller, redovisningschef

Fler än 20 slutförda konsultuppdrag inom en rad olika branscher och företag, nordiska som internationella. De senaste fyra åren som Finance Manager på ett fastighetsbolag. Uppdragen har annars i huvudsak varit i roller som Controller, redovisningschef och projektledare. Gedigen kunskap inom redovisning, månads- och årsbokslut, analyser, förstudier och utredningar. Avstämningar av stora siffermängder, avancerad logistikhantering, lagerredovisning och projektledning av administrativa projekt med fokus på förändrings- och förädlingsprocesser. Definierat och skapat rapportsystem med nyckeltal för uppföljning och styrning av verksamheten. MBA vid Lunds Universitet. Arbetat med flertalet affärssystem t ex SAP Business One, Epicor, MS Dynamics NAV och besitter avancerade kunskaper i Excel. Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift samt van att arbeta med de nordiska språken.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

 

Jonna – Redovisningsekonom, redovisningsansvarig

12 års erfarenhet från ekonomiarbete varav de senaste 4 åren i rollen som redovisningsekonom. Avslutar inom kort ett uppdrag som redovisningsansvarig på ett läromedelsföretag där ansvarsområdena bland annat innefattat månads- och årsbokslutsarbete, moms-, skattedeklarationer samt likviditetsövervakning och prognoser. Kommer dessförinnan från ett internationellt konsultbolag och arbetade där med klientredovisning inom fastighetsbranschen. Även haft rollen som kundreskontrachef hos ett finansbolag. Stor erfarenhet av att arbeta operativt med allt från löpande bokföring till årsredovisningar, analyser, kvalitetssäkring av rapporter samt sammanställning av budget och prognoser. Erfarenhet av rutinutveckling, arbetsmetoder och system. Kontaktperson gentemot bolagens revisorer. Arbetat i flertalet affärssystem såsom SAP, Raindance, Visma, Agresso, Apic Collect, Vitec Nova m fl. Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

 

Katrin – Redovisningskonsult, ekonomiansvarig

Arbetat i över 7 år som redovisningskonsult. Nu senast på ett tjänsteföretag inom IT med ansvar för koncern och -projektredovisning samt månads och – årsbokslut. Även arbetat med redovisning i dagligvaruhandeln samt vid en redovisningsbyrå. Ständigt återkommande arbetsuppgifter har varit; löpande bokföring, avstämningar, kundreskontra, leverantörsreskontra, inbetalningar, momsrapportering samt skattedeklarationer. I några av konsultuppdragen har det även ingått budgetarbete, lagerredovisning, koncernredovisning, Intrastatrapportering, bokslutsarbete samt att självständigt upprätta årsredovisning. Stort systemintresse och erfarenhet från b.la Hogia, Palette, Fortnox, Softone, Crona Lön, Visma Administration, SAP, Navision samt Pyramid. YH-utbildning till redovisningsekonom vid Påhlmans Handelsinstitut. Goda kunskaper i engelska, tal och skrift.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

 

Sheila – Ekonomi – redovisningsassistent

Erfaren ekonomiassistent med självständigt ansvar för kund- och leverantörsreskontra. Nu senast i en koncern inom media där arbetsuppgifterna även innefattade säljorderadministration och uppföljningar i företagets CRM system. Tidigare erfarenhet av löpande bokföring med tillhörande bank -och balansavstämningar vid månads-och kvartalsbokslut. Även ansvarat för registrering av anläggningstillgångar och inventering vid kvartalsbokslut. Hanterat utbetalningar av reseutlägg samt skött utläggsredovisning och löneredovisning för svensk och utländsk personal. Erfarenhet av reserveringar och periodiseringar samt interna mellanhavanden. Skött momsredovisning, AGI och skattedeklarationer samt SCB rapportering. Mycket goda kunskaper i Excel och systemvana från b.la Fortnox, Visma, Speedledger och Navision. Även mycket goda språkkunskaper, förutom svenska, engelska, franska och spanska, i tal och skrift.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

 

Angelica – Supply Chain Manager

Mer än 15 års erfarenhet av Customer Service och Supply Chain management för både varor och tjänster inom varierande branscher såsom; snabbrörliga konsumentvaror, tillverkning och IT outsourcing. Stor erfarenhet av verksamhets- och processutveckling, framtagande, implementering, uppföljning av KPI:er, kontroll och uppföljning för att säkerställa att SOX-krav uppfylls, lager- och transporthantering, kapacitetsplanering, leveransuppföljning, reklamationer och fakturering. Även erfarenhet av SLA-rapportering, utveckling och administration av kundportal, inköp och lagernivåstyrning. Mycket god IT kompetens i bl.a. SAP och stort systemintresse överlag samt talar och skriver engelska obehindrat.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

 

Ann-Kristin –VD-assistent, Office Manager

Mångårig erfarenhet som VD- och chefsassistent samt i rollen som Office manager. Arbetat i olika branscher såsom konsultbolag, fastighetsbolag, ideell organisation, utbildningsföretag m fl. Van att stötta VD och övrig ledningsgrupp med diverse administrativa rutiner, resebokningar och reseräkningar. Anordnat interna och externa seminarier samt konferenser. Administration av mötesbokningar, kalenderhantering, förbereda presentationsmaterial etc. I arbetsuppgifterna har det även ingått; fakturahantering, koordinering och förberedelse inför nyanställningar samt att samordna övriga administrativa rutiner. Läst kurser i projektledning samt ledarskap. Mycket goda IT-kunskaper, MS Office och affärssystemen; Visma Administration, SAP m.fl. Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

 

Sanna – Säljsupport, orderadministratör

7 års erfarenhet från administrativt arbete, service och försäljning. Senaste 3 åren i rollen som säljsupport/administratör vid ett oljebolag och dessförinnan som butikssäljare/teamledare inom detaljhandeln. Van att fungera som länken mellan kund, säljare, lager och fabrik. Erfarenhet av orderadministration, spedition, frakthantering, export och inrikes order, inköp, fakturering, kreditering, reklamationer samt returer. Även arbetat med kund- och leverantörsreskontra samt avstämningar. Är utbildad gymnasieekonom med påbyggnadsutbildningar inom bland annat lönsamt arbetsmiljöarbete på Företagsuniversitet. Systemkunskaper i SAP, Sales Force och Officepaketet. Goda kunskaper i engelska, tal och skrift.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

 

Veronica – Löne och – HR administratör

I ca 7 år arbetat som HR och löneadministratör med självständigt ansvar för hela löneprocessen på ett flertal företag i olika branscher. Nu senast i en roll där man hanterade lön för ca 200 anställda, fördelade på 3 olika kollektivavtal med både månads-och timavlönade. Ansvarat för utfärdande av anställningsavtal samt i nära samarbete med HR-chef årligen genomfört lönekartläggning och lönerevision för samtliga bolag i en koncern inom Retail. Även arbetat med outsourcade löner på en av de större byråerna. Tidigare erfarenhet från arbete som ekonomiassistent samt som kundreskontraansvarig och därigenom hanterat fakturering, bokföring, avstämningar och intäktsrapportering. Viss erfarenhet av leverantörsreskontra. Mycket goda kunskaper i Agda PS samt även erfarenhet från Visma och Hogia. Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se