Omgående tillgängliga konsulter på deltid alternativt heltid!

Behöver ditt företag hyra eller rekrytera en ny medarbetare? Här nedan kan du läsa om 10 av våra konsulter som blir lediga inom kort.

Du kan också kontakta oss och berätta om just dina specifika bemanningsbehov så presenterar vi fler lämpliga kandidater.

Alissa – Controller, redovisningsansvarig, redovisningsekonom

10 års erfarenhet av ekonomiarbete, varav 4 år i konsultrollen.  Arbetat i både små och stora företag samt internationella koncerner. Har haft varierande roller såsom; projektcontroller vid ett av Stockholms största byggprojekt, Financial Controller vid en internationell koncern, Controller vid en hotellkedja samt som redovisningsansvarig i en koncern med ansvar för de nordiska bolagen. Gedigen kunskap av kund- och leverantörsreskontra, huvudbokarbete, resultatanalys, månadsbokslut, rapportering, årsbokslut och årsredovisning. Dessförinnan arbetat vid en redovisningsbyrå och där ansvarat för flera olika företags löpande bokföring. Stor erfarenhet och intresse av utvecklings- och effektiviseringsarbete. Civilekonomexamen vid Stockholms universitet. Mycket goda IT kunskaper;  Monitor, Visma, Hogia, Navision, OBI, BAAN, Cognos, iScala, FairMas samt Cognos. Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Jonna- Redovisningsekonom, redovisningsansvarig

12 års erfarenhet från ekonomiarbete varav de senaste 4 åren i rollen som redovisningsekonom. Avslutar inom kort ett uppdrag som redovisningsansvarig på ett läromedelsföretag där ansvarsområdena bland annat innefattat månads- och årsbokslutsarbete, moms-, skattedeklarationer samt likviditetsövervakning och prognoser. Kommer dessförinnan från ett internationellt konsultbolag och arbetade där med klientredovisning inom fastighetsbranschen. Även haft rollen som kundreskontrachef hos ett finansbolag. Stor erfarenhet av att arbeta operativt med allt från löpande bokföring till årsredovisningar, analyser, kvalitetssäkring av rapporter samt sammanställning av budget och prognoser. Erfarenhet av rutinutveckling, arbetsmetoder och system. Kontaktperson gentemot bolagens revisorer. Arbetat i flertalet affärssystem såsom SAP, Raindance, Visma, Agresso, Apic Collect, Vitec Nova m fl. Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Katrin – Redovisningskonsult, ekonomiansvarig

Arbetat i över 7 år som redovisningskonsult. Nu senast på ett tjänsteföretag inom IT med ansvar för koncern och -projektredovisning samt månads och – årsbokslut. Även arbetat med redovisning i dagligvaruhandeln samt vid en redovisningsbyrå. Ständigt återkommande arbetsuppgifter har varit; löpande bokföring, avstämningar, kundreskontra, leverantörsreskontra, inbetalningar, momsrapportering samt skattedeklarationer. I några av konsultuppdragen har det även ingått budgetarbete, lagerredovisning, koncernredovisning, Intrastatrapportering, bokslutsarbete samt att självständigt upprätta årsredovisning. Stort systemintresse och erfarenhet från b.la Hogia, Palette, Fortnox, SoftOne, Crona Lön, Visma Administration, SAP, Navision samt Pyramid. YH-utbildning till redovisningsekonom vid Påhlmans Handelsinstitut. Goda kunskaper i engelska, tal och skrift.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se 

Sheila – Ekonomi -redovisningsassistent

Erfaren ekonomiassistent med självständigt ansvar för kund- och leverantörsreskontra. Nu senast i en koncern inom media där arbetsuppgifterna även innefattade säljorderadministration och uppföljningar i företagets CRM system. Tidigare erfarenhet av löpande bokföring med tillhörande bank -och balansavstämningar vid månads-och kvartalsbokslut. Även ansvarat för registrering av anläggningstillgångar och inventering vid kvartalsbokslut. Hanterat utbetalningar av reseutlägg samt skött utläggsredovisning och löneredovisning för svensk och utländsk personal. Erfarenhet av reserveringar och periodiseringar samt interna mellanhavanden. Skött momsredovisning, AGI och skattedeklarationer samt SCB rapportering. Mycket goda kunskaper i Excel och systemvana från b.la Fortnox, Visma, Speedledger och Navision. Även mycket goda språkkunskaper, förutom svenska, engelska, franska och spanska, i tal och skrift.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Henriette – Projektledare, koordinator, chefsassistent

Lång erfarenhet från resebranschen med internationella och nationella kontakter i många olika typer av företag och organisationer. Arbetat med försäljning, projektledning samt organiserat och planerat grupp- och konferensresor och stora kongresser med upp till 8 000 deltagare. Stor kunskap och erfarenhet av administration, konferens- och mötesplanering, flyg-och hotellbokning, registrering samt kongressadministration. Rollen har vidare inneburit; inköp, förhandling med leverantörer, fakturabokning, attest och ekonomiska avstämningar.  Även lång erfarenhet från rollen som chefsassistent där ansvarsområdena bland annat innefattade; mötes- och reseplanering, kalenderhantering, administration av styrelsemöten och agenda, redigering av hemsida, kontakter med leverantörer, möteskallelser samt protokoll. Till det, även varit styrelsen behjälplig med diverse olika administrativa arbetsuppgifter som t. ex medlemsadministration. IHM Business School – Projektledning -19. Mycket goda IT-kunskaper. Arbetat i Adobe Photoshop, Amadeus, Raindance, Excel, Power Point, Word. Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Johan – Orderadministratör, logistikansvarig, speditör

Mer än 7 års erfarenhet av orderadministration och logistik inom branscher som industri och medicinteknik. Dessförinnan ca 10 års erfarenhet inom export- och importspedition för alla typer av transportmedel med varierande leveransvillkor. Van att ha många kundkontakter gällande produkt- och prisförfrågningar samt leveransbesked. Ansvarat för hela kedjan från offert och leverantörsinköp till leverans hos slutkund. Har även fakturerat och reklamerat gentemot transportörer samt ansvarat för avvikelserapportering, tulldeklarering och intrastat. Vidare granskat transportunderlag och kostnadsförslag från transportörer, skapat skeppningsinstruktioner m.m. Upprättat rutiner för lagerhantering samt ansvarat för export och import av farligt gods. Mycket goda kunskaper i MS-Office, SAP, Spectra, Navision, Lime samt M3. Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Adam – Office manager, koordinator, IT-support

Arbetat med service i över 8 år och gedigen kunskap inom administration, IT och kontorsansvar. Erfarenhet från olika branscher såsom advokatbyrå, eventbyrå, dagligvaruhandel samt grossist inom konfektion m fl. Rollerna har sträckt sig över flera områden som t ex IT-support, vilket inneburit installation av nya telefoner, Ipads och datorer samt att vara behjälplig vid teknisk problemlösning. Uppdatering av hemsida, aktivering och underhåll av personalens digitala nycklar och larm. Ansvar för kontorsinköp och leverantörsavtal samt viss projektledning vid renoveringar och ombyggnationer. Delaktig i planering och utförande av evenemang för kunder och interna aktiviteter. Även assisterat VD i det dagliga arbetet. Mycket goda IT-kunskaper: Microsoft Office, MS Dynamics, Visma Control m.fl. Goda kunskaper i engelska, tal och skrift.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Jaqueline – Kontorsassistent, receptionist, värdinna

5 års erfarenhet av servicerelaterade yrken, varav de senaste 2 åren som konsult. Van vid att arbeta på företag med stort kundfokus och högt ställda servicemål. Har bland annat arbetat med internservice vid ett internationellt IT-konsultbolag samt i front desk vid ett hotell med många besökare. Van att ansvara för reception och se till att arbetsmiljön är attraktiv för såväl intern personal som besökare. Hanterat kontakten med fastighetsskötare och lokalvårdare, arbetat med inköp av förbrukningsvaror samt ansvarat för företagets in- och utgående post, mobiltelefoni samt arkivering. Andra vanligt förekommande arbetsuppgifter har varit att koordinera resor och hotellvistelser med tillhörande bokningar, deltagarlistor, utskick, lättare fakturering samt diverse administration. Van att göra prioriteringar och hantera problem som snabbt måste lösas. Mycket goda kunskaper i Officepaketet, inklusive Outlook.  Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Kristina – HR chef, HRBP

Lång och gedigen erfarenhet från stora internationella tillväxtföretag samt företag under omstrukturering. Har de senaste fyra åren arbetat som interim konsult inom HR i olika funktioner såsom Lönechef, HR-chef samt HRBP. Mer än 10 års erfarenhet av att ansvara för HR i ledningsgrupper samt att leda verksamhetsnära HR-avdelningar både lokalt och utanför Sveriges gränser. Väl förtrogen med arbetsrätt från olika kollektivavtal och bred erfarenhet av samverkan och förhandlingar med fackliga parter. Van att arbeta operativt och strategiskt med HR-frågor samt att ta fram och implementera processer gällande Talent Management, Performance Management, Employer Branding m.m. Även arbetat med interna arbetsmiljöfrågor såsom sjukfrånvaro samt rehabilitering. Goda IT-kunskaper samt erfarenhet av flertalet HR-system såsom t. ex Persona HR. Goda kunskaper i engelska, tal och skrift.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Veronica – Löne och – HR administratör

I ca 7 år arbetat som HR och löneadministratör med självständigt ansvar för hela löneprocessen på ett flertal företag i olika branscher. Nu senast i en roll där man hanterade lön för ca 200 anställda, fördelade på 3 olika kollektivavtal med både månads-och timavlönade. Ansvarat för utfärdande av anställningsavtal samt i nära samarbete med HR-chef årligen genomfört lönekartläggning och lönerevision för samtliga bolag i en koncern inom Retail. Även arbetat med outsourcade löner på en av de större byråerna. Tidigare erfarenhet från arbete som ekonomiassistent samt som kundreskontraansvarig och därigenom hanterat fakturering, bokföring, avstämningar och intäktsrapportering. Viss erfarenhet av leverantörsreskontra. Mycket goda kunskaper i Agda PS samt även erfarenhet från Visma och Hogia. Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift.

För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se