Framtidens framgångsrika kompetensförsörjning

För dig som inte känner till Kompetensföretagen vill jag börja med att berätta att Kompetensföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag med verksamhet inom rekrytering, omställning och uthyrning. Kompetensföretagens främsta uppgift är att säkerställa en fortsatt väl fungerande och expanderande bransch för kompetensföretag i Sverige.

Temat för branschdagen var ”Framtidens framgångsrika kompetensförsörjning”. Under dagen hölls seminarium i flera olika ämnen, bland annat om reformen på arbetsförmedlingen och Kollektivavtalsförhandlingar 2020. Vi gästades även av Bettina Schaller, ordförande WEC Europe och global PA-chef Adecco som gav sin bild över kompensföretagen, dels internationellt, dels hur det ser ut i Sverige jämfört med andra länder. Vi gästades även av Sofia Rasmussen, VD för Rasmussen Analys som presenterade en undersökning kring vad unga arbetstagare värdesätter idag hos sin arbetsgivare samt gav en framtidsblick på branschen. Klicka gärna på bilden om du vill läsa mer om dagen.

Nedan har jag tagit upp vissa bitar av allt som togs upp under dagen.   

Förbundsdirektören har ordet

Patrik Eidfelt berättar att det nya namnet på förbundet har fallit väl ut och fångar bättre branschens bredd som består av rekrytering, omställning och uthyrning.

Antalet företag som är auktoriserade fortsätter att öka. De drygt 650 auktoriserade medlemmarna representerar cirka 70 procent av hela branschen. Under 2018 har 260 000 personer kommit i sysselsättning via medlemsföretagen. För närvarande är 93 000 personer helårsanställda i medlemsföretagen. En medarbetarundersökning bland branschens konsulter har gjorts och visar att 8 av 10 konsulter trivs ”ganska bra” eller ”mycket bra” med sin arbetssituation. Undersökningen visar även att 61 % är fackligt anslutna samt att 66 % har arbetat för endast en uppdragsgivare och att 20 % har bytt uppdragsgivare 1 – 3 gånger.Information från ordförande WEC Europe

WEC står för World Employment Confederation. Bettina Schaller som är ordförande berättade om branschen i Europa och övriga världen med temat ”Future Work”. Totalt representerar WEC 55 000 Employment Agencies runt om i världen. Medlemmarna har precis som här i Sverige startat initialt med uthyrning av personal och idag är det så mycket mer. Ett exempel på hur branschen breddas är att omställning är ett affärsområde som växer i hela världen.

Kompetensföretagen tar även mer och mer över traditionella arbetsuppgifter som ländernas arbetsförmedlingar tidigare gjort.

Det pågår också diskussioner i många länder om att minimilönerna måste höjas.

Branschen har vuxit i världen under många års tid och nu märks en avmattning, både i Sverige och internationellt. Framtida tillväxt spås delvis ligga i branschens fortsatta breddning.

Branschen sysselsätter idag ca 1,7 % av den arbetsföra befolkningen i Sverige vilket fortfarande är långt under många andra länder i Europa som t ex Nederländerna med 3,3 %, England 3,2 % och Frankrike 2,6 %. Se graf.

I slutet på föreläsningen fick Bettina en fråga om branschen i Sverige är före eller efter i utvecklingen jämfört med andra länder. Hon berättade att vi ligger i framkant politiskt och organisatoriskt t ex genom vår bransch- och arbetsgivarorganisation, kollektivavtal för alla anställda samt att vi reglerar villkor och försäkringar för auktoriserade kompetensföretag.

Kollektivavtalsförhandlingar 2020

Anna Wargö, chefsförhandlare på Kompetensföretagen och Stefan Koskinen, förbundsdirektör på Almega redde ut hur förhandlingarna av nya kollektivavtal kommer gå till under våren 2020 och vad som påverkar i olika riktningar.

Först ut är som vanligt industrins parter vars avtal ska vara ett riktmärke för övriga avtal.

Vi har senaste tiden haft en årstakt på 2,17 % i löneökningar till skillnad mot mitten på -70 talet då löneökningarna kunde vara 10 – 12 %. På den tiden var dock inflationen ungefär lika hög, se diagram.

Vad som är lite speciellt och anmärkningsvärt nu är att löneökningstakten har sjunkit trots ökad brist på arbetskraft. Se diagram. Rapporter visar att 40 % av företagen har brist på arbetskraft.

De nya avtalen kan komma att gälla 1, 2 alternativt 3 år. Vilken avtalslängd parterna enas om beror i första hand på konjunkturens förutsägbarhet. Världskonjunkturen är osäker i nuläget vilket pekar mot att avtalsperioden blir kort.

Framtidens kompetensförsörjning

Sofia Rasmussen, VD på Rasmussen Analys presenterade deras undersökning Ungdomsfokus som är en årligen återkommande undersökning om vad unga (15-29 år) tycker, drömmer om och brinner för. Hittills (2015 – 2019) har sammanlagt över 11 000 personer svarat på undersökningarna. Vill du läsa hela undersökningen klicka här http://rasmussenanalys.se/wp-content/uploads/2019/09/UF19.pdf.

Drömjobbet 2019 – Egenföretagare och entreprenör är 15-29 åringarnas vanligaste svar på frågan ”vilket är ditt drömjobb?”. Sammantaget väljer dock majoriteten av unga ett drömjobb som har goda förutsättningar till trygghet och långsiktighet och som finns inom branscher som skriker efter arbetskraft.

Egenföretagare och entreprenör är alltså med på toppen av listan över ungas drömjobb. Att bygga och driva en egen verksamhet lockar alltså en stor grupp unga. Sammantaget är det dock en ännu större andel som drömmer om yrken där bristen på arbetskraft är stor, ofta inom välfärdssektorn. På ungas topplistor över drömjobb listas även en rad traditionella yrkeskategorier, såsom läkare, polis, lärare och psykolog.

”Det här är goda nyheter för flertalet branscher som kommer att få det tufft med kompetensförsörjningen i framtiden”, säger Sofia Rasmussen.

Intresset för bristyrken finns bland unga. Men vad krävs för att en arbetsgivare ska vara attraktiv för framtidens medarbetare? Resultaten visar att en trevlig miljö och trevliga kollegor, att det finns möjlighet till balans mellan arbetsliv och fritid/familjeliv, att arbetsplatsen är jämställd och att det finns möjlighet till personlig utveckling/att växa som människa är de viktigaste aspekterna när unga väljer arbetsgivare. Andelen som anser att hög lön är en av de viktigaste aspekterna i valet av arbetsgivare har minskat betydligt sedan 2017, från 42 % till 32 % av de unga.

”Att unga trycker så starkt på möjligheten till balans i livet är talande. Oron för att bli stressad i arbetslivet är hög bland dagens unga. Att många unga är medvetna om riskerna med stress är något många chefer känner av. Att ha genomtänkta strategier och att vara tydlig i dessa frågor kommer bli allt viktigare för arbetsgivare som vill vara attraktiva för framtidens talanger”, säger Sofia Rasmussen.

Unga beskylls ofta för att vara illojala och otåliga men undersökningen visar att det snarare finns en längtan efter att fördjupa sig, bli expert inom ett specifikt område och få långsiktigt personlig utveckling i sitt yrke. Enbart 2 % av de unga anser att det är statusfyllt att byta arbete ofta. Det är dessutom en betydligt större andel unga som anser att förutsättningarna för att få personlig utveckling i arbetet är störst om man satsar på att bli expert inom ett specifikt område snarare än om man satsar på att bli generalist.

Förr var hoppjerkan skambelagd men idag har pendeln vänt och budskapen är ofta att det är smart för karriären att byta jobb ofta. Men ett flitigt jobb-bytande är inte eftersträvansvärt för unga, istället vill man få möjlighet att fördjupa sig inom ett område och man stannar gärna lite längre hos en arbetsgivare för att få en chans att göra det”, säger Sofia Rasmussen.

Mina slutsatser från dagen

Stämningen i branschen verkar vara mycket bra och jag är övertygad om att många med mig är stolta över att vi kommit så här långt i Sverige, både med möjligheten till auktorisation och alla våra kollektivavtal som reglerar villkoren för personalen i branschen. Ser man till hur många av den arbetsföra befolkningen i Sverige som arbetar i vår bransch jämfört med många andra länder inom EU kan vi konstatera att branschen fortfarande är i sin linda i Sverige och att potentialen till fortsatt expansion är stor.

Utmaningarna under nästa år förväntas fortsatt vara bristen på kompetens inom många områden, framför allt personal med erfarenhet. Många pratar om att tiden då kundernas kravprofiler gällande specifika erfarenheter och kompetens börjar svänga från att vi fått uppdrag att ”leta efter en blå ekorre” som en av föreläsarna beskrev det, till att mer handla om personlighet, driv och vilja samt att utvecklas och lära sig nytt.

Glädjande nog visar Sofia Rasmussens undersökning att det finns en hel del vilja bland unga att utbilda sig och skaffa sig ett yrke som man trivs med. Utmaningen för oss arbetsgivare kommer vara att förstå den här generationens sätt att tänka och vad som driver dem. Generationen som kommer ut i arbetslivet nu är den första som faktiskt vuxit upp med smartphones och sociala medier. Vad som samma utredning också visar är att konkurrensen om arbetskraften kommer ligga i företagets miljömedvetenhet, jämställdhet, chefernas förmåga att ge feedback och vidareutbildning samt personalens möjlighet att växa på arbetsplatsen.

 

Peter Ahlander, VD Avanzera AB