Lika lön för lika arbete – grunden till en rättvis arbetsplats

Vissa saker borde vara så självklara att de ibland glöms bort. En sådan sak är att samma arbetsprestation borde resultera i samma lön, oavsett vem det är som utför den. Så ser det dock inte ut. Inte alls, faktiskt. 

I måndags var jag på Företagsdagen, arrangerad av Handelsbanken, där just det här ämnet togs upp. Jag skulle vilja dela med mig av några intryck från dagen.

Eminenta Frida Boisen var en av huvudföreläsarna. Ni känner säkert igen henne från tv-programmen Trolljägarna och Lyxfällan, eller från böckerna hon skrivit. Hon har även blivit utsedd till Sveriges bästa digitala ledare.

Den här dagen talade Frida om ledarskap och affärsutveckling. Vi företagare mäter många gånger fel värden, berättade hon – för stor vikt läggs vid lönsamhet. Viktiga faktorer glöms bort, som hade kunnat leda till företagets långsiktiga framgångar. Exempelvis missar många den helt basala frågan att erbjuda sina medarbetare lika lön för samma arbete.

Ojämställda löner påverkar oss mer än vi tror. En rättvis behandling på vår arbetsplats har, i allra högsta grad, inverkan på vårt välmående. Det ger oss inte bara förutsättningar att trivas – det får oss även att göra ett bättre jobb.

Med utgångspunkt från en arbetsdag som löper mellan 8-17 jobbar kvinnor gratis efter klockan 16.02 i Sverige idag. Lönegapet mellan män och kvinnor – som utför lika arbete – har förvisso krympt de senaste åren, men om det minskar i samma takt framöver har vi lika löner i Sverige först år 2050.

Det är inte bara i Sverige som ojämställda löner debatteras. I Norge är frågan lika aktuell. För att visa det skeva med situationen gjorde det norska fackförbundet Finansforbundet en film där barn får tycka till om lönegapet. Filmen publicerades under Internationella Kvinnodagen. Jag tycker att den är väldigt träffsäker och vill gärna dela den med dig.

Både filmen och Företagardagen lämnade mig med många tankar. Säkert dig med. Det är upprörande att det fortfarande finns löneskillnader mellan män och kvinnor. Vi har alla ett ansvar att rätta till de orättvisor som fortsatt råder på arbetsmarknaden och vad de leder till. Se filmen här!

Källa: Finansforbundet

Tänkvärt:

I en rapport från Medlingsinstitutet listas en rad möjliga orsaker till löneskillnaderna. De lyfter aspekter som diskriminering, kollektivavtal som lyser med sin frånvaro samt marknadsattityder – men uppger också att värdena är svårtolkade ur ett statistiskt perspektiv.

Män är i genomsnitt hemma med barn en femtedel av vad kvinnor är, rapporterar Ekot. Kvinnor är dessutom ofta hemma med barn utan betalning, vilket påverkar både inkomst och pension.

Gällande pensionen uppger Statistiska centralbyrån att kvinnor pension bara uppgår till 70 procent av männens. Det är inte märkligt, med tanke på att kvinnor tjänar mindre. SCB ger vartannat år ut en lathund om jämställdhet som heter På tal om kvinnor och män, den rekommenderar jag varmt. 

Vilka steg tar din arbetsplats för att skapa en rättvis miljö för alla?

Peter Ahlander, vd, Avanzera