För en sund konsultbransch – därför ska du välja ett auktoriserat bemanningsföretag

Det finns många konsultbolag på marknaden. Den varierande kvaliteten hos aktörerna gör det viktigt att välja partner med omsorg. I den här artikeln går vi igenom varför du bör välja ett auktoriserat bemanningsföretag, både som kund och konsult.

Idag finns det flera tusen konsultbolag i Sverige. Eftersom tröskeln för att starta ett konsultbolag är låg varierar kvaliteten mellan branschens olika aktörer. Det gör det extra viktigt att välja rätt partner, helst någon som är auktoriserad. Auktoriserade bemanningsföretag är godkända av Kompetensföretagen, en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag verksamma inom rekrytering, omställning och uthyrning av personal. De ingår även i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv. 


Varför ska man välja ett auktoriserat bemanningsföretag?


Att välja ett auktoriserat bemanningsföretag har många fördelar. För att bli auktoriserad behöver företaget vara väl införstådda med, och leva efter, arbetsmarknadens rådande lagar och regler. De behöver även uppfylla högt ställda krav från branschen och näringslivet, vilka prövas varje år. Auktoriseringen innebär därmed en trygghet i att bemanningsföretaget kommer hantera alla uppdrag professionellt och med högsta kvalitet i fokus.

– På Avanzera strävar vi efter att vara en trygg och professionell partner i branschen. Vi är stolta över att vara ett av de första auktoriserade konsultföretagen i Sverige. Det är ett bevis på vårt engagemang för att leverera högsta kvalitet till våra kunder och konsulter, säger Peter Ahlander, VD på Avanzera.

Fördelar för dig som kund

Genom att samarbeta med ett auktoriserat bemanningsföretag stärker du ditt varumärke på flera sätt. Auktoriseringen är en kvalitetssäkring, vilken innebär att du kommer få personal med rätt kunskap och färdigheter för den roll som ska bemannas. I rollen som kund kan du också vara trygg med att konsultbolaget uppfyller etiska regler, tillämpar allmänna leveransvillkor och har tecknat en ansvarsförsäkring. Ansvarsförsäkringen är särskilt viktig om en skada skulle uppstå.

Vidare har auktoriserade bemanningsföretag krav på tystnadsplikt gentemot dig som kund. Det finns också tid- och resursbesparingar att dra nytta av genom att satsa på ett auktoriserat bemanningsföretag, istället för att hantera flera konsultbolag i jakten på att bemanna en och samma tjänst.

Fördelar för dig som konsult

För dig som konsult är det värdefullt att välja ett auktoriserat bemanningsföretag av flera anledningar. För det första ger det dig schyssta arbetsvillkor och en marknadsmässig lön. I rollen som konsult kan du även känna dig trygg med att kollektivavtal och skriftligt anställningsavtal gäller. Företaget lever även efter etiska regler, inklusive att inneha en jämställdhetsplan. De får därför endast bedöma dig baserat på kompetens, kunskap och färdigheter. Vidare har auktoriserade bemanningsföretag vanligtvis starkt etablerade relationer med olika företag och organisationer. Detta kan öppna dörrar till jobbmöjligheter som annars kanske inte hade varit tillgängliga för dig som konsult.


Sammanfattningsvis kan du i ditt val av konsultbolag bidra till en sund och professionell konsultbransch. Det är ett steg mot att skapa en marknad där kvalitet står i fokus, vilket i slutändan gynnar alla involverade parter.