9 erfarna konsulter tillgängliga för rekrytering eller uppdrag 

Behöver du snabbt fylla på med expertis? Nedan presenterar vi nio erfarna konsulter som snart är redo för nya uppdrag eller rekrytering inom ekonomi, lön, order, kundtjänst, administration och HR.

Behöver du förstärkning i sommar har vi dessutom ett antal arbetssugna och duktiga studenter som kan jobba antingen delar av eller hela sommaren.

Önskar du mer information om någon? Eller är du i behov av annan typ av kompetens? Tveka inte att ringa oss på 08-545 28 300 eller maila till info@avanzera

Sabina, Koordinator, administratör, Backoffice

Flera års erfarenhet av administrativa arbetsuppgifter, koordinering och Backoffice. Även erfarenhet av flertal branscher, internationella bolag, läkemedelsbranschen, försäkringsbranschen m.m.

Erfarenhet:
– Servicekoordinator för teknikerteam
– Hanterat inköp och serviceordrar 
– Kontorsmaterialbeställning och hantering av leveranser
– Besvarat samtal och spårat leveranser 
– Hantering av hyrbilar och pensionsadministration
– Skapat fakturaunderlag, spårat betalningar samt besvarat fakturafrågor
– Ansvarig för lokalbokningar och evenemangsplanering.
– Diverse Backofficeuppgifter

Språk- och IT kunskaper: Goda kunskaper i engelska i tal och skrift. MS Office, SAP, Salesforce, diverese interna system.

Omfattning: Heltid

Sofia, Interimskonsult inom HR & lön

20 års erfarenhet av HR samt lönearbete i flertalet branscher.

Erfarenhet:
– Förändringsarbete, outsourcingprojekt samt digitalisering
– Erfarenhet av att utveckla och bidra i HR- samt löneprocesser 
– Utformat policy och riktlinjer 
– Implementering av HR-/lönesystem samt stödsystem inom HR/lön 
– Ansvarat för lönefunktioner, arbetat med lönebildning
– Lönekartläggning samt Comp & Ben 
– Ledarerfarenhet, personalansvar inom HR och lön 
– Förhandlingserfarenhet med fackliga representanter gällande arbetsrättsliga frågor 
– Arbetat med löner på nordisk nivå

Språk- och IT kunskaper: Mycket goda kunskaper i engelska. Office, HR+8, HR+6, Flexlön, Hogia, Agda, Agresso, Visma lön samt Kontek, Flex HRM, Expense, Comaea Competence tool, Servera, Easycruit, Cut-e, Enzsize, Confirmit Efecte och Proceedo.

Omfattning: Deltid ca 50%

Sanna, Redovisningsekonom

18 månaders erfarenhet som redovisningsekonom. Arbetat brett med vanligaste förekommande arbetsuppgifter på en ekonomiavdelning. Erfarenhet av flertalet branscher med skiftande storlek t.ex. fastighetsbolag och stiftelser.

Erfarenhet:
– Löpande redovisning 
– Kund- och leverantörsreskontra, stora flöden 
– Hjälp till med månadsavstämningar 
– Avstämningar 
– Periodisering 
– Momsredovisning, omvänd moms 
– Projektredovisning

Språk- och IT kunskaper: 
Goda kunskaper i engelska i tal och skrift. Fortnox, Visma (lön & tid), Monitor, Blink, Crona lön, Business Central, MS Office.

Omfattning: Heltid

Carina, Ekonomichef

Lång erfarenhet inom redovisning, årsbokslut K2/K3 och ledande roller. Stark kunskap i Microsoft Navision.

Erfarenhet: 
– Löpande redovisning 
– Månads- och årsbokslut 
– Avstämningar Intercompany transaktioner 
– Rapportering 
– Årsredovisningar K2 och K3 
– Inkomstdeklarationer 
– Kontakt med bank och revisorer 
– Personalansvar

Språk- och IT kunskaper: Goda kunskaper i engelska. System; Scala, Visma Skatt, Visma Bokslut, Hogia, Microsoft Navision, Xor, Agresso samt Movex.

Omfattning: 
Heltid 

Anna-Karin, Ekonomiansvarig, redovisningsekonom

Ekonom med gedigen erfarenhet och expertis inom ekonomi och redovisning, med betoning på självständigt ansvar, bokslutsarbete och rapportering.

Erfarenhet: 
– Ansvar för löpande bokföring, fakturering, avstämningar och månadsbokslut 
– Kund och leverantörreskontra 
– Momsdeklaration, finansbokslut och skattedeklarationer
– Likviditetsuppföljning och valutahantering 
– Löner och personaladministration 
– Rapportering och likviditetsrapporter 
– Ansvarig för årsbokslut och delaktig i årsredovisning (K2)

Språk- och IT kunskaper: Mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift. Visma Administration 2000, Navision, Hogia, Björn Lundén, Edison, SAP, Oracle, Visma Lön m.fl.

Omfattning: Heltid/ Deltid

Nelli, Redovisningsekonom

Erfaren redovisningsekonom med gedigen bakgrund och många års erfarenhet som konsult.

Erfarenhet:
– Löpande bokföring 
– Momsredovisning, deklaration, skattekonto 
– Månadsrapportering 
– Sammanställt bokföringsunderlag 
– Balanskontoavstämning 
– Delaktig i månadsbokslut 
– Ekonomisk analys och rapportering 
– Genomfört utredningar och internkontroller 
– Delaktig vid systembyten/implementationer av ekonomisystem

Språk- och IT kunskaper: Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift. Power BI, Dynamics 365 Business Central, FortNox, Agresso, Visma, Vitec, BYGGsamordnaren, Dynamics AX Microsoft, ReadSoft (fakturatolkning), Intrum, Klarna, InkassoNet, Pagero, Adra Accounts, Adobe Acrobat, Iscala och Orion.

Omfattning: Heltid

Annelie, Ekonomiassistent

Erfaren ekonomiassistent med bred kompetens inom leverantörsreskontra.

Erfarenhet: 
– Helhetsansvar för leverantörsreskontran 
– Ankomstregistrering, kontering och löpande bokföring av leverantörsfakturor 
– Bokföring av utlägg, in och utbetalningar via fil samt manuellt arbete 
– Inläsning av SIE-filer och kassarapporter 
– Behjälplig vid bokslut, månad och helår 
– Upplägg av nya leverantörer, hantering av masterdata och registervård

Språk- och IT kunskaper: Mycket goda kunskaper i engelska. Dynamic Navision 365 ERP, ExFlow/Readsoft 365, Genero Solutions CRM-system, Unit 4 ERP (webbaserad), Inxchange E-faktura & PDF.

Omfattning: Heltid

Camilla, Senior Lönekonsult

 SRF Auktoriserad lönekonsult med mångårig erfarenhet av hela löneprocessen.

Erfarenhet: 
– Lönekörning och löneutbetalning 
– Utläggshantering 
– Rapportering internt och externt 
– Semesterhantering 
– Avräkning av bonus och lön 
– Stöd vid frågor kring kollektivavtal, traktamenten, föräldraledighet etc. 
– Underhåll av lön- och personaldata 
– Kontakt med Outsourcingpartner

Språk- och IT kunskaper: Mycket goda kunskaper i engelska. Mycket goda kunskaper i Excel, Hogia Lön+, Hogia PBM, Agda, Quinyx, Qbis, Flex HRM tid/res, Sympa, Medvind, MS Projekt, Unite (Byggt på Navision), Concur, My Visma, Dicom Expense, NetExpense, Fortnox, Visma 600, SAP, CatalystOne, 4PS.

Omfattning: Deltid ca 50-75%

Oskar, Ekonomiassistent (Student)

Ekonomiassistent specialiserad på leverantörsreskontran och ekonomiadministration.

Erfarenhet: 
– Ansvarat för hanteringen av leverantörsreskontran inklusive kontering 
– Kvalitetskontroll och periodiseringar 
– Upplägg av nya leverantörer, krediteringar och betalningshantering 
– Månatliga avstämningar av balanskonton 
– Periodiska PTL-kontroller av nya kunder 
– Administrativa uppgifter såsom databearbetning och arkivering 
– Kommunicerat regelbundet med leverantörer och kunder gällande fakturor och betalningar

Språk- och IT kunskaper: Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift. MS Office, Fortnox, Setly, Excel och Legalsense.

Omfattning: Heltid under sommaren, finns även tillgänglig för deltidsarbete under hösten