Fördelar och nackdelar med digitala intervjuer

Efter pandemiåren i början av 2020-talet förändrades arbetslivet på många sätt – bland annat blev allt fler möten digitala. Många upptäckte de många fördelarna med att ta möten som videosamtal och det har även implementerats i rekryteringsbranschen. Idag bjuder många rekryterare in kandidater till en första intervju som hålls digitalt, men med det valet kommer även en del baksidor som är viktiga att ha i åtanke. I den här guiden går vi igenom de viktigaste fördelarna och nackdelarna med digitala intervjuer inom rekrytering.

Fördelar med digitala intervjuer

Tidseffektivitet 

Digitala intervjuer sparar in tid för både rekryteraren och kandidaten. Det beror främst på att tiden det tar att resa till den fysiska plats där mötet ska hållas elimineras. Att bjuda in till en digital intervju kan förbättra kandidatupplevelsen eftersom hen känner att ni månar om dennes tid. 

Flexibilitet 

Genom en digital intervju kan alla kandidater som är intresserade av tjänsten ha möjligheten att ta en intervju, oavsett var i världen de befinner sig. Det gör det möjligt för er att hitta den bästa talangen för jobbet, även om personen inte befinner sig i rätt stad för tillfället. 

Effektiv screening

Som vi nämnde tidigare är en digital intervju mer tidseffektiv och flexibel – vilket gör att det finns större möjligheter för rekryteraren att ta fler intervjuer under en screeningprocess. På det sättet kan ni säkerställa att alla kandidater med potential verkligen får chansen att träffa er rekryterare.

Nackdelar med digital rekrytering

Tekniska risker

Som alltid när det kommer till teknik finns det risk att något kommer strula. Det kan handla om allt från att kandidaten har dålig uppkoppling till att det finns problem med ljud och bild. Tekniska problem kan både vara irriterande och tidskrävande – men även leda till missförstånd er emellan. 

Opersonligt

Även om man är i ett videomöte där bådas ansikten syns klart och tydligt kan den digitala intervjun ändå sakna vissa element som gör det svårare att läsa av någons personlighet. Att en del av kroppsspråket och icke-verbala signaler försvinner i mötet minskar känslan av samhörighet, och det kan förhindra rekryterarens förmåga att bedöma kandidatens lämplighet för rollen.

Avståndstagande

För en kandidat kan en inbjudan till en digital intervju upplevas som något avståndstagande. Kanske upplever kandidaten att ni inte vill lägga allt för mycket tid och energi på att träffa just honom/henne? Om er process inte tydligt kommuniceras kan kandidatens engagemang och motivation minska på grund av den digitala intervjun.

Så jobbar vi på Avanzera med digitala intervjuer 

Vi på Avanzera använder oss av digitala intervjuer eftersom det möjliggör en ökad flexibilitet för både kandidaten och för oss rekryterare. I alla våra processer fungerar vi som det första filtret och oftast är det bråttom – rekryteringen ska vara klar gärna igår. Därav är det inte ovanligt att vi bokar intervjuer med kort varsel då vi tack vare digitaliseringen har den möjligheten. 

Samtidigt ser vi också att det finns fördelar med det fysiska mötet, både för kandidatens upplevelse och för vårt intryck av kandidaten. För oss är det också viktigt att kandidaten får träffa kunden fysiskt i slutet av en rekryteringsprocess. Det gör att kandidaten får en bättre uppfattning och känsla om viktiga faktorer som kontoret, resvägen och kollegorna. 

– Eftersom vi alltid arbetar långsiktigt är det viktigt att matchningen blir rätt för både kandidat och kund – likväl som att kunden kan säga nej till en kandidat så kan en kandidat säga nej till ett uppdrag. För oss på Avanzera är det uppenbart att digitala intervjuer i kombination med det fysiska mötet är optimalt – och att de digitala intervjuerna är här för att stanna, säger Cecilia Wiborg som är konsultchef och rekryterare på Avanzera.