11 erfarna konsulter tillgängliga för rekrytering eller uppdrag 

Behöver du fylla på med expertis? Här nedan presenterar vi elva erfarna konsulter som är redo för nya uppdrag eller rekrytering inom ekonomi, lön, order, kundtjänst, administration och HR.

Önskar du mer information om någon? Eller är du i behov av annan typ av kompetens? Tveka inte att ringa oss på 08-545 28 300 eller maila till info@avanzera.se

David, CFO, Controller, redovisningskonsult
Bred erfarenhet inom redovisning, rapportering och Controlling från b. la fastighet- och finansbranschen. Genomfört över 10 konsultuppdrag.

Erfarenhet:
– Kvalitetssäkrat redovisningen inför kvartals- och årsbokslut
– Rapporterar resultat till VD samt styrelse
– Övervakat investeringsprojekt, budget och tidslinjer
– Konsolidering
– Valutaredovisning
– Kassaflödesanalys
– Primär kontakt med externa revisorer
– Utvecklat Excel-modell för ekonomiska utfall
– Effektiviserat ekonomiska flöden och utvecklat rapporteringsrutiner

Språk- och IT kunskaper: Goda kunskaper i engelska, tal och skrift. SuperUser i Dynamics D365 och Dynamics Navision samt Visma NET Övriga system; Visma Administration och Lön, Visma Compact, Aaro, Paradigm, Oracle HFM samt Fortnox.

Omfattning: Heltid

Susanne, Ekonomiansvarig, Controller
Mer än 20 års erfarenhet av självständigt ekonomiarbete varav 15 år som konsult. Arbetat med redovisning och Controlling i både små och stora företag, internationella koncerner, stiftelser och ideella föreningar.

Erfarenhet:
– Arbetat i K2, K3 och IFRS 
– Van att skapa arbetsmetoder, processer och rutiner samt effektivisera ekonomifunktioner – Budget- och prognosarbete, likviditetsplanering, analys och resultatuppföljning 
– Rapportering 
– Månads- och årsbokslut, årsredovisning 
– Löner och personaladministration 
– Löpande redovisning, momsdeklarationer 
– Management- och styrelserapportering 
– Projektredovisning, koncernredovisning

Språk- och IT kunskaper: Flytande i engelska. Visma Administration, Hogia, Navision, Scala, Oracle, Fortnox, Visma Control (fd Xor), Visma Business, UBW (fd Agresso), Hogia skatt- och årsredovisningsprogram. Mycket goda kunskaper i Excel.

Omfattning: Heltid

Anna-Karin, Ekonomiansvarig, redovisningsekonom

Ekonom med gedigen erfarenhet och expertis inom ekonomi och redovisning, med betoning på självständigt ansvar, bokslutsarbete och rapportering.

Erfarenhet:
– Ansvar för löpande bokföring, fakturering, avstämningar och månadsbokslut 
– Kund och leverantörsreskontra 
– Momsdeklaration, finansbokslut och skattedeklarationer 
– Likviditetsuppföljning och valutahantering 
– Löner och personaladministration 
– Rapportering och likviditetsrapporter 
– Ansvarig för årsbokslut och delaktig i årsredovisning (K2).

Språk- och IT kunskaper: Mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift. Visma Administration 2000, Navision, Hogia, Björn Lundén, Edison, SAP, Oracle, Visma Lön m.fl.

Omfattning: Heltid

Julia, Redovisningskonsult, ekonomiassistent

Redovisningskonsult med erfarenhet inom löpande bokföring, leverantörs- och kundreskontra samt bokslutsarbete. Examen i internationell redovisning från Stockholms internationella handelsskola.

Erfarenhet: 
– Ansvarig för hantering av hela flödet av leverantörsreskontra i tre dotterbolag 
– Hantering av utlägg, betalningar samt avstämning av balanskonton 
– Ansvarig för kundreskontra 
– Kundfakturering 
– Löpande bokföring 
– Delaktig i månadsbokslut 
– Hantering av arbetsgivaravgifter och momsdeklarationer. 
– Avstämning av tidsregistrering samt daglig kontakt med konsulter 
– Löneregistrering och löneutbetalning 
– Sammanställning av representationskostnader och förmåner till anställda

Språk- och IT kunskaper: Mycket goda kunskaper i svenska, engelska, ukrainska och ryska. Mycket goda kunskaper i Visma eEkonomi, Visma PX, Visma Control, Visma DCE, Marathon, Windows, Officepaketet, Movie Maker, Adobe Photoshop och Adobe Acrobat.

Omfattning: 
Deltid ca 50% 

Camilla, Senior lönekonsult

SRF Auktoriserad lönekonsult med mångårig erfarenhet av hela löneprocessen.

Erfarenhet: 
– Lönekörning och löneutbetalning 
– Utläggshantering 
– Rapportering internt och externt 
– Semesterhantering 
– Avräkning av bonus och lön 
– Stöd vid frågor kring kollektivavtal, traktamenten, föräldraledighet etc. 
– Underhåll av lön- och personaldata 
– Kontakt med Outsourcingpartner

Språk- och IT kunskaper: Mycket goda kunskaper i engelska. Mycket goda kunskaper i Excel, Hogia Lön+, Hogia PBM, Agda, Quinyx, Qbis, Flex HRM tid/res, Sympa, Medvind, MS Projekt, Unite (Byggt på Navision), Concur, My Visma, Dicom Expense, NetExpense, Fortnox, Visma 600, SAP, CatalystOne, 4PS.

Omfattning: 
Deltid ca 50-75% 

Karolina, Ekonomiassistent, projektekonom

Gedigen erfarenhet av kund- och leverantörsreskontra samt projektredovisning.

Erfarenhet: 
– Projektredovisning 
– Hantering av dagböcker och krediteringar 
– Fakturering 
– Ordermatchning 
– Kontering 
– Avstämningar 
– Inkassohantering 
– Betalningar 
– Redovisning av utlägg

Språk- och IT kunskaper: Mycket goda kunskaper i engelska. Fortnox, Visma PX, DCE, Visma Control, Pyramid, Agresso, Movex, Raindance Sun, Maconomy, Dce, Visma Px, Visma Administrator.

Omfattning: 
Heltid

Karen, Ekonom, personaladministratör

Gedigen erfarenhet inom redovisning och lön. Har drivit förändringsarbete både strategiskt och operativt.

Erfarenhet: 
– Löpande redovisning, avstämningar 
– Rapportering 
– Månadsbokslut 
– Behjälplig vid årsbokslut 
– Personal- och pensionsadministration 
– Effektivisering samt skapat och implementerat rutiner 
– Medverkat i byte av affärssystem 
– Arbetsrätt, tolkning av kollektivavtal & kollektivavtalsfrågor

Språk- och IT kunskaper: Goda kunskaper i spanska och engelska. MS Office 365, Fortnox, Visma, Ascendo, Visma lön, Agda lön, Hogia.

Omfattning: 
Heltid

Charlotte B, Ekonomiassistent, leverantörsreskontra

Mångårig erfarenhet av att självständigt sköta alla arbetsuppgifter inom leverantörsreskontra. Arbetat inom många olika företag med varierande storlek och i olika branscher.

Erfarenhet: 
– Bokföra inkommande fakturor 
– Administrera attester 
– Skapa betalorder 
– Bankavstämningar vid månadsbokslut 
– Periodiseringar och avskrivningar 
– Besvara inkomna ärenden gällande fakturor 
– Löneadministration

Språk- och IT kunskaper: Goda kunskaper i engelska. MS Office, Visma, Pyramid, Jeeves, SAP, Medius, Intacct, Fortnox, Palette, Centsoft samt D365.

Omfattning: 
Heltid

Carina, HR chef, arbetsrättsspecialist

Mångårig erfarenhet från att bygga upp, utveckla och stödja verksamheten inom HR området. Lång erfarenhet från att arbeta som konsult inom såväl statlig verksamhet, kommuner och internationella koncerner.

Erfarenhet: 
– Arbetsrättsspecialist 
– Förhandlingar med fackförbund, arbetsrättsliga förhandlingar 
– Kollektivavtal, tjänstemän, offentlig och privat sektor 
– Talent management 
– Kompetens- och chefsutveckling 
– Löneprocesser 
– Framtagande av policys 
– Rehabiliteringsärenden 
– Ledningsgruppsarbete 
– Rekrytering

Språk- och IT kunskaper: Engelska flytande i tal och skrift. Mycket goda IT kunskaper, erfarenhet från flertalet olika HR program.

Omfattning: Heltid/deltid

Christina S, Senior Executive Assistant, Office Manager

Gedigen erfarenhet av att stötta chefer med administrativt arbete och se till att allt det praktiska på kontoret fungerar. Lång bakgrund av att arbeta i internationell miljö.

Erfarenhet:
– Kalenderhantering åt chefer 
– Boka resor, hotell och konferenser 
– Mötesplanering, kallelser, protokoll 
– Arbeta som sammanhållande länk i företaget 
– Projektleda små som stora projekt med budgetansvar 
– Ansvarat för säkerhetsfrågor, riskanalys och krishantering 
– Kontakt samarbetspartners gällande kontorsservice, inköp

Språk- och IT kunskaper: ​Flytande i engelska i tal och skrift. Microsoft Office 365, Google Workspace, Zoom, Slack, SharePoint, Agresso, NetSuite, Jira, TeamEngine m.fl.

Omfattning: Heltid

Christina T -A, Administratör, koordinator

Bred kompetens inom marknad, projektledning, administration, samordning.

Erfarenhet: 
– Marknad och kommunikation vid ett börsnoterat fastighetsbolag. 
– Projektledning. 
– Drivit och utvecklat marknadsföring och kommunikation. 
– Ansvarat för pressmeddelanden, kvartalsrapporter, årsredovisning, presentationer. 
– Annonsering. 
– Utveckling av webbsida. 
– Fakturering 
– Reseräkningar 
– Van vid att skapa rutiner kring arbetssätt/administration.

Språk- och IT kunskaper: Goda kunskaper i engelska. MS Office, Indesign, Photoshop, CRM system, WordPress, Fortnox, Adobe Acrobat PRO mm.

Omfattning: Heltid alt. 2 – 3 dagar per vecka