Guide – fördelar och nackdelar med kollektivavtal

I Sverige finns ingen lag som bestämmer över hur du ersätts för det arbete du utför. Istället styrs det av “den svenska modellen”, där kollektivavtalet är en central del. Idag har hela 90 procent av Sveriges anställda kollektivavtal – men det är helt upp till varje företag om man vill teckna kollektivavtal eller inte. I den här artikeln går vi igenom fördelarna och nackdelarna med kollektivavtal.

Vad är ett kollektivavtal? 

Ett kollektivavtal bestämmer vad som gäller på arbetsplatsen kring bland annat ersättning och försäkringar. Det är en skriftlig överenskommelse mellan arbetsgivaren och facket och bygger på dialog med de anställda. Hur kollektivavtalet ser ut varierar ofta beroende på bransch.

Några vanliga saker ett kollektivavtal kan ta upp är: 

– Löner
– Uppsägning
– Försäkringar
– Ledighet utöver semester
– Övertidsersättning

Fördelar med kollektivavtal för arbetstagaren

För den som är anställd är fördelarna med kollektivavtal många. Den tydligaste fördelen är att avtalet redan har förhandlat de flesta frågor som rör anställningen, så att den anställde själv inte behöver lyfta varje fråga – som ofta kan vara rätt komplicerad. Det ger också oftast mer pengar, när man räknar samman alla förmåner som ingår. 

Ett viktigt syfte med kollektivavtal är att det ska leda till färre konflikter på arbetsplatsen, med hjälp av rutiner för när och hur villkoren förhandlas om. Det gör arbetsplatsen mer trygg och stabil.

Ytterligare en fördel är att man med ett kollektivavtal kan vara säker på att arbetsgivaren avsätter tjänstepension. Utan kollektivavtalet är det inte säkert att man får någon tjänstepension alls.

Nackdelar med kollektivavtal för arbetstagaren 

När arbetsgivaren har ett kollektivavtal innebär det att vissa regler som gäller enligt lag kan ha förhandlats bort (kollektivavtalets bestämmelser gäller före lagen). Det kan exempelvis innebära att den anställde får kortare uppsägningstid eller att man inte måste följa de lagar som gäller vid uppsägningar. Kollektivavtal kan också innebära en långsam, byråkratisk process vid förändring. Om något i branschen eller arbetsmarknaden förändras snabbt kan kollektivavtalet vara långsamt att anpassa sig.

Fördelar med kollektivavtal för arbetsgivaren

Ett kollektivavtal signalerar att arbetsgivaren bryr sig om sina anställdas trygghet och att det är en seriös arbetsgivare. I många fall kan det göra det enklare att konkurrera om, och rekrytera, ny personal. Det kan också leda till att man vinner fler nya affärer – särskilt offentliga upphandlingar där kollektivavtal för de anställda kan vara ett krav. 

En annan stor fördel är att arbetsplatsen blir mer stabil och fri från konflikter. Avtalet säger nämligen att de anställda inte kan strejka under avtalsperioden – så kallad fredsplikt. Med ett kollektivavtal har man också möjlighet att avtala om turordning vid uppsägningar och måste inte följa det som gäller enligt lagen. 

Nackdelar med kollektivavtal för arbetsgivaren 

Ibland kan man uppleva att det är enklare och smidigare att reglera löner och anställningsvillkor utan ett kollektivavtal. Små företag kan också ha svårt att betala för alla förmåner som kommer med ett kollektivavtal och då istället välja ut de delar som de tycker är viktigast för att kunna erbjuda det till alla anställda.

Välkommen till Avanzera!

Ett kollektivavtal kan ha både fördelar och nackdelar, för både arbetsgivaren och den anställde. Vi på Avanzera har valt att erbjuda våra konsulter alla tryggheter med kollektivavtalet, samtidigt som vi valt bort de delar vi inte tror är det bästa för konsulten. Vi tillämpar exempelvis inte branschens kollektivavtal med rörlig månadslön utan erbjuder istället fast lön oavsett antalet arbetsdagar. För oss handlar det om att kunna skapa bästa möjliga trygghet och stabilitet för våra konsulter – för det gör att de kan vara sitt bästa jag ute hos våra kunder.