Nu finns 9 erfarna konsulter tillgängliga för rekrytering eller uppdrag 

Är du i behov av att snabbt komplettera ditt team? Här nedan introducerar vi nio kvalificerade personer, som är tillgängliga för nya projekt eller anställningar inom ekonomi, lönehantering och administration.

Michelle, Ekonomiassistent

Omfattande erfarenhet som ekonomiassistent med fokus på leverantörs- och kundreskontra, kassabokföring, samt månadsbokslut.

Erfarenhet:
– Ansvarig för leverantörsreskontra
– Kundreskontra och kassabokföring
– Hantering av leverantörsfakturor, påminnelsehantering, betalningsförslag
– Bokföring av in- och utbetalningar
– Avskrivningar och skattedeklarationer
– Artikelregister, prisuppdateringar och orderhandläggning
– Månadsbokslut med avstämningar
– Superuser Microsoft D365

Språk- och IT kunskaper: Mycket goda kunskaper i engelska. IBS Enterprise/IBS Attest, Medius, Microsoft Dynamics AX/Invoice Workflow, Microsoft Dynamics D365/Exflow, Visma Administration, Visma Business, Attest, Salesforce, MS Office.

Omfattning: 100%

Carina, Ekonomichef

Lång erfarenhet inom redovisning, årsbokslut K2/K3 och ledande roller. Stark kunskap i Microsoft Navision.

Erfarenhet:
– Löpande redovisning
– Månads- och årsbokslut
– Avstämningar Intercompany transaktioner
– Rapportering
– Årsredovisningar K2 och K3
– Inkomstdeklarationer
– Kontakt med bank och revisorer
– Personalansvar

Språk- och IT kunskaper: Goda kunskaper i engelska. System; Scala, Visma Skatt, Visma Bokslut, Hogia, Microsoft Navision, Xor, Agresso samt Movex.

Omfattning: Deltid

Hanna, Redovisningsekonom, Royaltyekonom

Erfaren ekonomikonsult med över åtta års erfarenhet inom interim redovisning. Stark IT-kompetens och god vana av effektiviseringsarbete.

Erfarenhet:
– Månadsbokslut
– Balansavstämningar
– Skattedeklarationer
– Delaktig i månads- och kvartalsrapportering
– Kontroll/analys kostnader/intäkter
– Löpande bokföring
– Momsredovisning
– Omvänd moms/Periodiska sammanställningar
– Royalty redovisning
– Lönehantering

Språk- och IT kunskaper: Mycket goda kunskaper i engelska. Fortnox, SAP, Vitec Hyra, Vitec Ekonomi, Visma, 3L och Netsuite.

Omfattning: Heltid alternativt deltid 80 %

Katja, Redovisningskonsult 

Erfaren redovisningsassistent och redovisningsekonom med bred kompetens inom löpande redovisning och bokföring.

Erfarenhet: 
– Månads- och årsbokslut, årsredovisning, samt kassaredovisning.
– Moms, arbetsgivaravgifter och löner inklusive lönerevision.
– Budgetering och rapportering, både inom företag samt för föreningar och stiftelser.
– Månadsavstämningar 
– Kund- och leverantörsreskontra samt löpande bokföring. 
– Avstämningar, betalningar och leverantörsreskontra.

Språk- och IT kunskaper: Mycket kunskaper i engelska och finska. System; SPCS/ Visma lön och Ekonomi, SAP, iScala, Caspeco, Hogia.

Omfattning: 
80 -100 % 

Marcela, Redovisningsekonom 

Mångårig erfarenhet av att sköta de flesta förekommande arbetsuppgifter på ekonomiavdelningen. Har arbetat i företag med skiftande storlek samt skött dotterbolag, moderbolag och har erfarenhet av börsnoterat företag.

Erfarenhet: 
– Löpande bokföring
– Kund- och leverantörsreskontra
– Betalningar, periodiseringar, avskrivningar
– Moms och arbetsgivardeklarationer
– Månadsbokslut, årsbokslut
– Rapportering, budgetarbete
– Utveckla processer

Språk- och IT kunskaper: Spanska modersmål, goda kunskaper i engelska i tal och skrift. Visma Business, Visma Compact och Ekonomi. Fortnox, Hogia, 24sevenoffice samt bokslutsprogrammen Nordstedts och Capego.

Omfattning: 100 %

Karin, Senior Controller, redovisningsekonom 

Erfaren ekonom med bred kompetens inom Controlling och redovisning. Mångårig bakgrund inom bank och myndighet.

Erfarenhet: 
– Redovisning, ax till limpa
– Årsredovisning samt delårsrapporter
– Konsolidering och extern rapportering
– Deklarationer och moms
– Kontakt med Finansinspektionen och Skatteverket.
– Verksamhetsplanering, uppföljning samt arbete med budgetunderlag
– Analyser, prognoser och framtagande av beslutsunderlag
– Finansiell analys och kvalitetssäkring
– Kontroll gällande finansiell rapportering
– Processutveckling och dokumentation av nya rutiner
– Statlig redovisning
– Hantering av finansiella instrument
– Utredningar

Språk- och IT kunskaper: Mycket goda kunskaper i engelska. Mycket goda kunskaper i Excel, SWIFT SIB, SCD SimCorp Dimension Euroclear, VPC RIX, SAP och Agresso m.fl.

Omfattning: Heltid

Anne, HRBP, HR konsult

Senior konsult som arbetat brett i över 10 år med HR frågor i internationella koncerner, börsnoterade företag samt företag med verksamhet i Norden och Europa. P-linjen, fil.kand. vid Linköpings Universitet.

Erfarenhet:
– Implementerat och utveckling av HR-processer 
– Stöttat och utbildat chefer 
– Arbetsrätt och konflikthantering 
– Jämställdhets- och mångfald 
– Talent Management och Employer Branding 
– Ansvarat för lönerevisioner 
– Samverkat och förhandlat med fackliga organisationer 
– Van vid ledningsgruppsarbete

Språk- och IT kunskaper: Mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift. Workday, SAP HR, Cornerstone, Hogia, Caspeco m.fl.

Omfattning: 100%

Jeanette, Ekonomiassistent, ansvarig Service Center 

Ekonomiassistent med bakgrund som avdelningschef och receptionist med erfarenhet av budgethantering, personalansvar, leverantörsrelationer och operativa arbetsuppgifter.

Erfarenhet: 
– Ansvar för leverantörs- och kundreskontra
– Inkasso och påminnelsehantering
– Kontering och bokföring
– Bankavstämning och in/utbetalningar
– Administrativt stöd vid lönehantering och löneadministration
– Assisterat vid månadsbokslut
– Uppdatering av rapporter
– Ansvar för tidrapportering
– Driftsansvar för kontoret med mera

Språk- och IT kunskaper: Goda kunskaper i engelska och spanska, tal och skrift. MS Office, Lotus Notes, Sharepoint, Teams, Superoffice (CRM), SAP, WordPress, Doc Viewer, Visma, Pengvin, Navision Dynamics 4ps, Maximo, M3, Jeeves, Eye Share, Eye Share capture, Rillion, Qbis, Softone, Flex, MOM-arkiv, E-arkisto, Deem, Intelliplan, Handyman, Entra/Predator, Vision (systemansvarig), Card Presso (systemansvarig).

Omfattning: 75-100%

Amanda, Office Manager, Excecutive Assistant

Flerårig erfarenhet av att arbeta brett inom service, koordinering, administration samt ekonomi. Arbetat i internationell miljö.

Erfarenhet: 
– Leverantörsreskontra, fakturering, hantering av reseräkningar samt lönehantering
– Stötta chefer och ledningsgrupp med diverse administrativa uppgifter och bokningar
– Skicka ut kallelser och material till styrelsemöten och bolagsstämma. 
– Föra protokoll vid möten
– Framtagande av PowerPoint bilder inför möten

Språk- och IT kunskaper: Flytande i engelska i tal och skrift. Mycket goda IT-kunskaper, MS-Office samt ett flertal affärssystem såsom Oracle, SAP m.fl.

Omfattning: 100%