Ljusen i oktobers mörker

Behöver ditt företag hyra eller rekrytera en ny medarbetare? Här nedan kan du läsa om 10 av våra konsulter som blir lediga inom kort.
Du kan också kontakta oss och berätta om just dina specifika bemanningsbehov så presenterar vi fler lämpliga kandidater.

Angelika – Redovisningsansvarig, redovisningsekonom, löneadministratör

Har under ca 17 år skaffat sig en genuin erfarenhet inom redovisning i roller som redovisningsansvarig, ekonomiansvarig, redovisningsekonom, löneadministratör m.fl. Har genom åren arbetat med kund- och leverantörsreskontra, rapportering, avstämningar, redovisning, prognostisering, budgetering samt skatteredovisning för moms, arbetsgivaravgifter, årsdeklarationer m.m. Har även arbetat med löner och är självständig i månadsbokslut samt framtagande av underlag till årsbokslut. Van att arbeta i nordisk miljö samt i internationella koncerner med engelska som koncernspråk. Goda kunskaper i Officepaketet, Hogia, Visma Administration och lön, SAP, Agresso, Pyramid, Edison Ekonomi, SoftOne m.fl.
För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Eva – Ekonomiansvarig, redovisningsekonom

12 års erfarenhet i roller som ekonomiansvarig och redovisningsekonom. Ansvarade för rapportering, avstämningar, redovisning, budgetering, analys, likviditetsuppföljning, moms- och skatteredovisning, bokslut, årsredovisningar samt avtalshantering m.m. Arbetat med översyn av rutiner och effektivisering samt ansvarig för administrativa rutiner. Har haft HR – personalansvar och ansvarat för löner och rapportering till myndigheter. Erfarenhet från olika branscher, både små och stora företag samt koncerner. Goda kunskaper i Excel och olika ekonomiprogram t ex Visma Administration och Hogia. Utbildning i företagsekonomi vid Stockholms universitet. Goda kunskaper i engelska.
För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Peter – Ekonomiansvarig, Controller, deltid

25 års erfarenhet främst i rollen som ekonomiansvarig men även som Controller. Senaste 9 åren som redovisningskonsult. Allt från stora till medelstora och små ägarledda bolag inom många olika branscher. Främst tjänsteföretag men även import-/exportföretag och myndigheter. Van att självständigt sköta hela ekonomifunktionen. Stor erfarenhet av förbättringsåtgärder, skapa rutiner och processer samt att effektivisera flöden. Självständig i löpande bokföring, löner, månads- och årsbokslut, deklarationer, rapporter, projektredovisning, likviditetsrapporter, avstämning mellan utländska dotterbolag, kassaavstämning och provisioner. Arbetat i flertalet affärssystem; Agresso, Visma m.fl. Mycket goda kunskaper i engelska.
För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Ulrika – Ekonom- och reskontraansvarig, Credit Controller

17 års erfarenhet av ekonomiarbete i roller som ekonomiassistent och Credit Controller, senaste åren anställd på ett internationellt bolag med ansvar för kund- och leverantörsreskontran för alla 5 nordiska länder. Övriga arbetsuppgifter från hennes senaste roll innefattade även ägande av helhetsprocessen för inköpsordrar; skapande, godkännande och fakturabetalning. Tidigare många års erfarenhet från roller som Credit Controller där hon arbetat b.la med uppdatering av kunders prissättning, tillägg av produkter och konfigurationer, kreditansökningar, fakturering och forecast. Även erfarenhet av att analysera kreditrisker och ansvarat för inkassouppföljningar och återbetalningar. Bred erfarenhet av system såsom SAP, Lotus Note, Sage, Sibel Software Systems m.f.l. Mycket god engelska, i tal och skrift tack vare arbete flera års arbete utomlands.
För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Maria – Administratör, ekonomiassistent, sälj, kundtjänst

Har nu senast arbetat i rollen som Customer Service Representative i ett ledande internationellt företag inom produktion och försäljning av livsmedelsprodukter. Tidigare som administratör och säljare i ett företag med verksamhet i dagligvarubranschen. Arbetsuppgifterna har innefattat daglig kundkontakt samt administrativt ansvar för bl.a. orderhantering, kontraktsskrivning, uthyrning, mässor samt merförsäljning (B2B). Har även erfarenhet av ekonomiarbete i roller som ekonomiassistent/ekonomiadministratör i kommunal verksamhet. Detta har innefattat fakturahantering, kontoregistrering, budgetuppföljning och löpande redovisning. Examen i företagsekonomi från IHM Business School samt TBV (Tjänstemännens Bildningsverksamhet). Systemvana från b.la Mamut, JDE. Mycket goda kunskaper i engelska.
För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Annica – HR Chef, HR Konsult

Lång erfarenhet av att arbeta som konsult inom HR området, både operativt och strategiskt. De senaste två uppdragen har varit på amerikanska läkemedelsbolag med anställda i Norden och Baltikum. Uppdragen har innefattat alltifrån att säkerställa rutiner för arbetsmiljöfrågor, skriva personalhandböcker, coacha chefer och medarbetare till rekrytering av personal. I det senaste uppdraget även suttit med i nordisk ledningsgrupp och haft personalansvar. Har hållit i internutbildningar i feedback, arbetsrätt, ledarskap, stresshantering, coachning och gruppdynamik. Strategiskt arbete i form av Workforce, Talent -och Succession Planning. Systemkunskaper från Sharepoint, Kenexa Recruiter, SAP, PeopleSoft samt erfarenhet från ett flertal testverktyg. Förutom mycket goda kunskaper i engelska, även goda kunskaper i norska och danska.
För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Liene – Teamledare, administratör, koordinator

Drygt 5 års erfarenhet av arbete som operativ teamledare för en kundserviceavdelning. I rollen ingick att leda och fördela kundtjänstarbetet samt att upprätthålla och förnya rutiner. God vana av administration såsom hantering av fakturor, reklamationer, registrera/korrigera inkomna order samt administrera medlems- och fordonsregister. Har även haft roller som administratör inom utbildning och kursverksamhet, vilket innefattade sammanställning av kursmaterial, koordinering vid kurser och konferenser. Dessförinnan har hon arbetat under många år inom flygbranschen i roller som instruktör, supervisor, driftledare samt trafikassistent. Goda kunskaper inom Officepaketet samt diverse interna system. Mycket goda kunskaper i engelska samt lettiska, tal och skrift.
För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Marie – PA, VD Assistent

Gedigen erfarenhet som assistent på ledningsnivå i både internationella koncerner, börsnoterade bolag och inom den offentliga sektorn. Nu senast som verksamhetssamordnare och processutvecklare i en statlig fackförvaltning och tidigare som VD- Assistent i ett internationellt läkemedelsbolag. Dessförinnan som chefsassistent för en fastighetsavdelning inom offentlig sektor. Arbetat på börsnoterat företag med höga krav på sekretess. Stor erfarenhet av att koordinera möten och konferenser, researrangemang, framtagande av presentationsmaterial, möteskallelser, protokoll, driva egna projekt, inköp, fakturahantering samt arrangemang av såväl interna som externa aktiviteter. Van att hantera styrelseärenden och dess administration. Mycket goda IT kunskaper, Office Microsoft samt Processverktyg. Flytande i engelska och spanska samt stor vana vid internationella kontakter.
För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Merja – Kundtjänst, koordinator

16 års erfarenhet från kundservicerelaterade roller inom Facility Management, läkemedelsindustrin samt telekom. Van att administrera order, reklamationer och leveransbevakningar. Hennes senaste arbete har i huvudsak inneburit att hantera servicekontrakt med daglig kundkontakt via telefon samt e-mail. Har arbetat primärt mot den finska marknaden men även mot de övriga nordiska länderna. Bred erfarenhet från internationella bolag med arbetsuppgifter som orderregistrering, uppdatering av kunddatabas samt leveransbevakningar. Gymnasial utbildning inom Handel och Distribution samt telefonistutbildning via Företagsuniversitetet. Goda kunskaper i engelska samt finska, i tal såväl som i skrift. Systemvana från b.la BAAN, Oracle, Winsure, Avenue, ServiceMax samt Excel.
För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Jenny – Orderhandläggare, inköpsassistent

Över 10 års erfarenhet av orderhantering och inköp från medicintekniska och marina branscher. Arbetsuppgifterna har främst innefattat orderregistrering samt leveransplanering av kund- och projektorder. Daglig kontakt med direktkunder, distributörer och dotterbolag. Även granskning av inkommande order mot avtal samt säkerställandet av företagets kvalitetsmål gällande leveranssäkerhet. I rollen som orderansvarig har det också inneburit hantering av returer och fakturering samt tät kontakt med allt i från speditionsavdelning, marknadsavdelning, säljare till produktion och lagerpersonal. Stor erfarenhet från affärssystemen Monitor och Movex (M3) och från kvalitetsdatabasen Workbench Professional. Goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se