November månads stjärnor

Behöver ditt företag hyra eller rekrytera en ny medarbetare? Här nedan kan du läsa om 11 av våra konsulter som blir lediga inom kort.
Du kan också kontakta oss och berätta om just dina specifika bemanningsbehov så presenterar vi fler lämpliga kandidater.

Maria –Redovisningsansvarig, Financial Controller 

Över 20 års erfarenhet från olika roller inom ekonomi. Började som revisorsassistent och nu senast som fastighetsekonom på ett amerikanskt bolag. Har även haft roller som Financial Controller samt redovisningschef för börsnoterade bolag verksamma inom IT och telekom. Huvudsakliga arbetsuppgifter förutom redovisning har varit rapportering; månad, kvartal samt halvår och övriga analysarbeten samt konsolidering och processkartläggning, Civilekonomexamen från Stockholms Universitet. Erfarenhet av ett flertal system såsom 3L, Palette, Oracle, Hyperion, EssBase, Qlikview, Visma Business, Fortnox, AS400, Hogia m.fl. Har även erfarenhet från implementering av nya ekonomisystem. Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift.
För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Adam – Redovisningskonsult

Redovisningskonsult med IT-intresse och bred erfarenhet av problemlösning samt även försäljning. Tidigare anställd och nu senast konsult inom redovisning åt enskilda näringsidkare samt större aktiebolag. Har arbetat tätt intill seniora redovisningsekonomer och auktoriserade revisorer för hantering av bokslut och sammanställning av årsredovisning. Arbetat självständigt med allt från löpande bokföring, matchning och avstämningar, kund- och leverantörsreskontra samt momsrapporter/deklarationer. Även erfarenhet från kassaflödeanalys, uttagsbeskattning samt arbetsgivardeklarationer. Systemvana av Visma Administration och Lön, Visma Compact, Jeeves m fl. Van användare av Officepaketet samt K2 och K3. Goda kunskaper i engelska, tal och skrift.
För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Tina – Redovisningsansvarig

10 års erfarenhet av redovisningsarbete i roller som redovisningsekonom och redovisningsansvarig. Förutom redovisning i ett flertal branscher såsom dagligvaruhandel, byggbranschen, även ansvarat för rapportering, analys, moms, skattehantering samt att upprätta månads- och årsbokslut. Stor vana av att implementera och starta upp nya affärssystem. Bred erfarenhet av förbättringsarbete, såsom att upprätta nya rutiner och effektivisera det dagliga arbetet. Även arbetat med personal- och lönehantering för både tjänstemän och arbetare. Goda kunskaper i Visma Administration, Björn Lundén, Hantverksdata- Entré, Agresso, Scala och Excel. Goda kunskaper i engelska, tal och skrift.
För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Johan – Ekonomiansvarig

17 års erfarenhet främst i roller som ekonomi – och redovisningsansvarig men som också innefattat Controllerinriktade och analytiska arbetsuppgifter. Senaste 12 åren som konsult. Allt från stora till medelstora och små ägarledda bolag inom flertalet olika branscher. Främst tjänsteföretag men även import- och exportföretag. Van att självständigt hantera hela ekonomifunktionen. Stor erfarenhet av att skapa rutiner och effektivisera. Löpande bokföring, löner, månads- och årsbokslut, deklarationer, rapporter, budgetarbete, likviditetsrapporter, avstämning mellan utländska dotterbolag, kassaavstämning samt reseräkningar. Arbetat i flertalet affärssystem; iScala, Visma Administration, Hogia Ekonomi samt Hogia Lön m.fl. Goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Malin – Ekonomiassistent

Har under de senaste 3 åren ansvarat för leverantörsreskontra och säkerställt rutiner kring hanteringen. I övrigt fokus på löpande bokföring, avstämningar, betalningar, bokslutsarbete, analyser och rapportering/Intrastat. Nu senast i ett företag inom medicinteknik och innan dess på ett IT bolag med nordiskt ansvar för leverantörsreskontran. Erfarenhet av InterCompany-fakturering samt övriga avstämningar mot europeisk koncern. I tidigare roller har det även ingått att administrera resebokningar, frakthantering samt viss orderhantering. Utbildad ekonomiassistent vid Företags Ekonomiska Institutet. God erfarenhet av ekonomisystemen SAP, Maconomy, E-conomics, Xledger och SAGE, såväl Office-paketet som operativsystem för MAC. Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift.
För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Nadja – Löneadministratör 

Bred kunskap inom löneadministration och personaladministration efter 7 år i yrket. Arbetat helt självständigt med löneadministration för upp till 150 st löner samt delat ansvar för 1200 st för myndighet tillsammans med en kollega. Även arbetat som lönekonsult med outsourcade löner samt konsultlöner som inneburit kontroll av tidrapporter. Arbetsuppgifterna har även bestått av reseräkningsadministration, semesterskuldberäkningar samt kontakter med myndigheter och försäkringsbolag rörande pensioner, försäkringar, anmälan/avanmälan till förtagshälsvård etc. Hon har sedan tidigare också erfarenhet som ekonomiassistent vilket t ex inneburit ansvar för leverantörsreskontra för svenska och utländska bolag. Lönespecialistutbildning vid Iterum. Har arbetat med ett flertal olika kollektivavtal och lönesystemen Hogia och Agresso samt leverantörsreskontra i Scala och SAP. Goda kunskaper i engelska, tal och skrift.
För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Linnéa – HR konsult, HR generalist

Över 8 års erfarenhet av arbete inom HR segmentet varav senaste åren som konsult. Senaste uppdraget var vid ett amerikanskt läkemedelsföretag, där hon arbetade i ett HR team om 4 personer som tillsammans ansvarade för HR frågor avseende de nordiska och baltiska länderna. Några av ansvarsområdena var rekrytering, diverse HR administration samt HR projekt inom arbetsmiljö, lönekartläggning, intern kommunikation, intranät och personalutskick. Erfarenhet även från upprättande av personalhandbok, fackliga förhandlingar, organisationsförändringar samt värdegrundsarbete. Som HR konsult på revisionsbyrå ansvarade hon för ett omfattande Employer Branding arbete och skapandet av en mångfalds- och jämställdhetsplan. I en tidigare tjänst på ett IT/Finansbolag ingick det även chefsstöd och arbetsrätt i rollen som HR generalist. Innehar en Fil.kand från PA programmet, inriktning psykologi, från högskolan i Borås. Systemerfarenhet från bl.a. SAP och Workday. Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift.
För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Charlotta – Administratör, VD-assistent, projektassistent

Över 15 års erfarenhet av roller inom administration och assisterande roller i stora globala organisationer. Arbetsuppgifterna har innefattat allmänna chefsassistentuppgifter, planering av ledningsgruppsmöten, eventplanering samt koordinerande arbetsuppgifter. Det senaste uppdraget har även inneburit administrativt stöd inom fakturahantering, reseräkningar, inköp och resehantering. God vana av dokumentation och avtalshantering. Agerat användarstöd inom personalsystem samt ansvarat för projektrapportering av budgetsammanställning och projektadministration. Utbildad inom beteendevetenskap (fil kand), samt påbyggnadskurser. Gedigen erfarenhet av Agresso, SAP, Proviso Eventadministration, Sharepoint, Navision, MS Office .Goda kunskaper i engelska, i tal och skrift samt god förståelse i norska.
För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Outi – Ordermottagare, administratör

17 års erfarenhet av orderadministration och Backoffice från branscher inom elektronik och detaljhandeln. Förutom orderhantering har det i arbetsuppgifterna ingått; fakturering, projektuppläggning, avläsning av avtalspriser samt upprättande av kontrollistor. Hon har hållit i ett flertal internutbildningar både på plats och via Netmeeting, skapat användarmanualer och hanterat Masterdata. I supportfunktionen har det även ingått att stötta kundtjänst och säljkår gällande kunddata och prisjusteringar. Erfarenhet av implementering av affärssystemet Movex och därmed en hel del administration och hantering av data under införandet. Förutom goda kunskaper i Word och Excel, erfarenhet från affärssystemen IFS, Movex och SAP. Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift samt kunskaper i finska.
För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Jessica –Office Manager, receptionist

15 års erfarenhet inom servicebranschen bland annat som Office/Facility Manager och receptionist. Har arbetat brett med ansvar för organisering, kontraktsförhandling, finansiell administration samt rekrytering av personal. Erfarenhet av att implementera datoriserade betalningssystem och operativsystem för telefoner. Även omförhandlat avtal och bidragit till att reducera kostnader för b.la. kontorsmaterial. Kommer senast från en tjänst som Office Manager på ett marknadsföretag i London med totalt 280 medarbetare. I denna roll ingick det också personalansvar för receptionen. Utbildning från Göteborgs hotell- och restaurangskola. Har arbetat i flertalet affärssystem samt god kunskap i Officepaketet inkluderat Outlook. Van vid arbete inom och mot internationella företag. Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift.
För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Ninorta – Avtalsadministratör med juristbakgrund

Har senast haft en roll som kontrakts- och budgethandläggare gentemot sjukhus och privatkliniker på ett internationellt företag. Dessförinnan har hon haft tjänster som inneburit eget ansvar för diverse administrativa uppgifter gällande bl.a. att boka betalningar för privat- och företagskunder, registrera autogiron, kontrollera fellistor m.m. Därutöver har hennes tidigare roller inkluderat att administrera inkomstdeklarationer, skattedeklarationer, bokföring, ekonomisk förvaltning och fakturering hos ett företag som erbjuder kredithanteringstjänster. I en tidigare roll på ett fastighetsbolag där hon arbetade som administrativt ansvarig ingick det även att marknadsföra lediga lokaler, ta emot felanmälningar och schemalägga personal. Juristexamen, med inriktning delvis på fastighetsrätt, från Luleå tekniska universitet samt Mälardalens Högskola. Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift samt även syrianska, tal och skrift.
För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se