December månads stjärnskott

Behöver ditt företag hyra eller rekrytera en ny medarbetare? Här nedan kan du läsa om 10 av våra konsulter som blir lediga inom kort.
Du kan också kontakta oss och berätta om just dina specifika bemanningsbehov så presenterar vi fler lämpliga kandidater.

Charlotte – Redovisningsansvarig, redovisningskonsult

Har senaste åren arbetat som redovisningskonsult med fokus på; löpande bokföring, bokslutsaktiviteter, moms, skatter, avstämningar, budget och prognosarbete samt rapportering. På senaste uppdraget ingick det även projektredovisning och rapportering till externa finansiärer. Tidigare även erfarenhet i rollen som ”Single Point of Contract”, där hon då försåg kund med professionellt stöd inom kundreskontra, leverantörsreskontra samt redovisning. Har även haft personalansvar och stöttat det operativa interna teamet samt aktivt deltagit i möten rörande månads-, kvartals- och årsbokslut. Van att upprätta processer och rutiner inom ekonomi samt avtal med leverantörer. Systemvana från Agresso, SAP m .fl. Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift.
För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Pernilla – Redovisningsekonom, redovisningskonsult

14 års erfarenhet av redovisning, varav 5 år som konsult. Har därmed bred erfarenhet innefattande månadsbokslut med periodiseringar och analys. Det senaste bolaget var börsnoterat med mycket strikta tidsramar framför allt inför varje kvartalsbokslut med tillhörande extern rapportering. Skötte självständigt bokföringen för 2 bolag inklusive moderbolag fram till årsbokslut. Rapporterade direkt till CFO. Under ett projekt arbetat med framtagandet av fakturamallar anpassat efter kunders krav. Hanterat löne- och pensionsfrågor samt svarat på frågor från försäkringskassan och andra myndigheter. Statiksammanställningar, resultat- och uppföljningsrapporter i Excel. Erfarenhet från Hogia Ekonomi, Visma Administration, Nordstedts bokslutsprogram och skatteprogram. Faktureringsprogram; Readsoft, Ascendo och Inexchange. Goda kunskaper i engelska, tal och skrift.
För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Tina – Redovisningsansvarig, redovisningskonsult

10 års erfarenhet av redovisningsarbete i roller som redovisningsekonom och redovisningsansvarig. Förutom redovisning i ett flertal branscher såsom dagligvaruhandel, byggbranschen, även ansvarat för rapportering, analys, moms, skattehantering samt att upprätta månads- och årsbokslut. Stor vana av att implementera och starta upp nya affärssystem. Bred erfarenhet av förbättringsarbete, såsom att upprätta nya rutiner och effektivisera det dagliga arbetet. Även arbetat med personal- och lönehantering för både tjänstemän och arbetare. Goda kunskaper i Visma Administration, Björn Lundén, Hantverksdata- Entré, Agresso, Scala och Excel. Goda kunskaper i engelska, tal och skrift.
För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Hoda – Ekonomiassistent

4 års erfarenhet av arbete som ekonomiassistent främst inom kund och leverantörsreskontra. Arbetsuppgifterna har bestått av kundfakturering, kravhantering, löpande redovisning, marginalberäkning och reserver men också rapportering och avstämningar vid bokslut. Även registrerat inbetalningar, rapportering av periodmoms, multivalutarapport samt balansavstämningar. Varit kontaktperson mot interna och externa kunder samt hanterat utbetalningar och krediteringar till kunder. Ansvarat för hela faktureringsprocessen, daglig-och månadsfakturering samt hantering av e-fakturor och autogiro. Framtagande av statistik och olika månadsrapporter avseende SOX-kontroll. Förutom goda kunskaper i Officepaketet även Visma Business, MS Dynamics NAV, Oracle, Vitec m fl. Mycket goda kunskaper i engelska och persiska.
För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Karin – Löneadministratör

7 års erfarenhet inom löneadministration och personaladministration. Arbetat helt självständigt med löneadministration för upp till 150 st löner samt delat ansvar för 1200 st löner i myndighet tillsammans med en kollega. Arbetat som lönekonsult med outsourcade löner samt med konsultlöner som inneburit kontroll av tidrapporter. Arbetsuppgifterna har även bestått av reseräkningsadministration, semesterskuldberäkningar samt kontakter med myndigheter och försäkringsbolag rörande pensioner, försäkringar, anmälan/avanmälan till företagshälsovård etc. Hon har sedan tidigare också erfarenhet som ekonomiassistent vilket t ex inneburit ansvar för leverantörsreskontra för svenska och utländska bolag. Lönespecialistutbildning vid Iterum. Har arbetat med ett flertal olika kollektivavtal och lönesystemen Hogia och Agresso samt leverantörsreskontra i Scala och SAP. Goda kunskaper i engelska, tal och skrift.
För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

 

Anna – Innesälj, kundtjänst

10 års erfarenhet av roller inom service, kundrådgivning och ordermottagning. Därtill har Anna gedigen erfarenhet från flertalet branscher såsom detaljhandel, logistik och IT samt telekom. I sina tjänster har arbetsuppgifterna inkluderat allt från ordermottagning och registrering till ansvar för sin egen kundstock. Stor vana och kunskap kring kundbemötande, merförsäljning, leveransbokningar och beställningar. I en tidigare tjänst ingick det även att boka ut tekniker och ansvar för tidrapporteringen för dessa. Är utbildad gymnasieekonom samt diverse kurser inom aktiv försäljning samt ledarskap. Systemkunskap i Cabas, Visma, SAP och Officepaketet. Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift.
För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Outi – Ordermottagare, administratör

17 års erfarenhet av orderadministration och Backoffice från branscher inom elektronik och detaljhandeln. Förutom orderhantering har det i arbetsuppgifterna ingått; fakturering, projektuppläggning, avläsning av avtalspriser samt upprättande av kontrollistor. Hon har hållit i ett flertal internutbildningar både på plats och via Netmeeting, skapat användarmanualer och hanterat Masterdata. I supportfunktionen har det även ingått att stötta kundtjänst och säljkår gällande kunddata och prisjusteringar. Erfarenhet av implementering av affärssystemet Movex och därmed en hel del administration och hantering av data under införandet. Förutom goda kunskaper i Word och Excel, erfarenhet från affärssystemen IFS, Movex och SAP. Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift samt kunskaper i finska.
För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Gro – Order, kundsupport

Bred och varierad yrkesbakgrund från b.la order, service och sälj. Senast arbete som Internal Sales Representative på ett företag inom elektronikbranschen med ansvar för ett flertal små till mellanstora kunder. Huvudsakliga arbetsuppgifter har varit försäljning, kunduppföljning, offert- och orderhantering. Nära kontakt med kunder och leverantörer både i Sverige och i utlandet. I företagets affärssystem Oracle har Gro främst lagt in kundens beställningar, skapat offerter, återköp/ reklamationer m.m. Dagligen arbetat i Excel och andra delar av Office paketet. Utbildning från Södertörns Högskola i Medie- och kommunikationsvetenskap. I övrigt även haft förtroendeuppdrag samt volontär arbetat. Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift.
För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Annsofie – HR-konsult

Mångårig erfarenhet av projektledning och marknadskommunikation inom finansbranschen. Har de senaste åren arbetat som HR-generalist inom event marketing samt läkemedelsbranschen. Är van vid att coacha ledare och anställda i HR-relaterade frågor, on-boarding/off-boarding, internt miljöarbete och administrativa uppgifter som rör anställningskontrakt, rekrytering, internutbildningar, policies etc. Annsofie har en magisterexamen i ekonomi från Karlstads universitet. Därutöver har hon vidareutbildat sig i Tieto PPS Project Management, löneförvaltning i Hogia, lagar och regler för arbetsmarknaden (AKPA) på Stockholms universitet. Hon är även certifierad coach. Systemkunskap i Polopoly, Sitevision, Lotus Notes, IBM Rational Clear Quest, Mock-ups samt Officepaketet. Mycket goda kunskaper i engelska, både tal och skrift.
För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Helena – Koordinerande administratör

Mer än 15 års erfarenhet av koordinerande roller inom administration, service och försäljning. Har arbetat flertalet år för en nordisk koncern som är verksamma inom kommunikation och logistik. Rollerna har dels inneburit att hon har varit ansvarig för produktionsplanering, offertarbete, fakturering, försäljning och möteskoordinering. Har god vana av att driva interna projekt av såväl kampanjer och event som utveckling av e-handelslösningar. Är utbildad gymnasieekonom med påbyggnadsutbildningar inom bland annat lönsamt arbetsmiljöarbete på Företagsuniversitet, kommunikation (ITC isehag inspiration) och MBTI Myers-Briggs Type Indicator. Systemkunskaper i Hogia, Sharepoint och Officepaketet. Goda kunskaper i engelska, tal och skrift.
För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se