Januari månads startskott

Behöver ditt företag hyra eller rekrytera en ny medarbetare? Här nedan kan du läsa om nio av våra konsulter som blir lediga inom kort.
Du kan också kontakta oss och berätta om just dina specifika bemanningsbehov så presenterar vi fler lämpliga kandidater.

JordanReklamationsadministratör

Mångårig erfarenhet av arbete med reklamationer och orderhantering för globala medicinteknikföretag. Har även arbetat med koordinering av tullhantering för import och export. Utvecklat och effektiviserat interna processer och rutiner för retur- och tullhantering. Van vid att agera huvudkontakt för externa speditörer och har i sin senaste roll som reklamationsspecialist ansvarat för samordning med lokala hälsovårdsmyndigheter för att t ex. vidta korrigerande säkerhetsåtgärder. Innehar Lean Orange Belt Certifiering samt har genomgått flertalet kurser inom kvalitetssystem, processvalidering m.m. Mycket god systemvana i bl.a. SAP, EPIQ, TID, ClearQuest K2, MFGPro, Unity etc. Mycket goda kunskaper i engelska och grekiska, både i tal och skrift.
För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Carlos – Logistik -och inköpsadministatör

Mer än 10 års erfarenhet av arbete inom Supply Chain med bl.a. orderhantering och leveransbevakning. Gedigen kunskap av inköp och avrop för den globala telekommarknaden. Har även erfarenhet av detaljhandeln, då i roller som speditionsplanerare samt ordermottagare med ansvar för bl.a. transitering av inkommande gods. Vidare har han erfarenhet av förbättringsarbete gällande processer och
arbetsflöden, kontraktshantering, ordertransaktioner samt fakturering. Har aktivt deltagit i olika projekt i syfte att datorisera och effektivisera hanteringen av kundorder, produktion samt inköp. God systemvana i SAP, Kusk, Visma Administration, MS Office etc. Goda kunskaper i engelska och spanska, både i tal och skrift.
För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Eva – VD Assistent

Över 10 års yrkeserfarenhet i rollen som assistent, vilket inneburit att dagligen stötta VD i varierande arbetsuppgifter. Deltagit i ledningsgruppsmöten, styrelsemöten samt skrivit protokoll, rapporter och annat material, externt som internt. Även ansvarat för företagets internkommunikation och fungerat som länk mellan det globala kontoret, europakontoret och den nordiska organisationen. Under sex års tid även assisterat nordisk VD och ledningsgrupp med främst arbetsuppgifter såsom att planera konferenser, möten och resor, föra protokoll och ta fram samt förbereda presentationsmaterial. Även ansvarig för inköp på kontoret; kontorsmaterial, kaffe, städavtal etc. Haft arbete på ambassad och bevakat nyheter samt det politiska läget, skrivit rapporter och pressmeddelanden, översatt dokument samt drivit, arrangerat och planerat kulturella projekt, events osv. Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift samt grundläggande kunskaper i tyska.
För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Jessica – Office/Facility Manager

15 års erfarenhet inom servicebranschen bland annat som Office/Facility Manager och receptionist. Har arbetat brett med ansvar för organisering, kontraktsförhandling, finansiell administration samt rekrytering av personal. Erfarenhet av att implementera datoriserade betalningssystem och operativsystem för telefoner. Även omförhandlat avtal och bidragit till att reducera kostnader för b.la. kontorsmaterial. Kommer senast från en tjänst som Office Manager på ett marknadsföretag i London med totalt 280 medarbetare. I denna roll ingick det också personalansvar för receptionen. Utbildning från Göteborgs hotell- och restaurangskola. Har arbetat i flertalet affärssystem samt god kunskap i Officepaketet inkluderat Outlook. Van vid arbete inom och mot internationella företag. Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift.
För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Petra – HR-Generalist

Mångårig erfarenhet av projektledning och marknadskommunikation inom finansbranschen. Har de senaste åren arbetat som HR-generalist inom event marketing samt läkemedelsbranschen. Är van vid att coacha ledare och anställda i HR-relaterade frågor, on-boarding/off-boarding, internt miljöarbete och administrativa uppgifter som rör anställningskontrakt, rekrytering, internutbildningar, policies etc. Innehar även en magisterexamen i ekonomi från Karlstads universitet. Därutöver har hon vidareutbildat sig i Tieto PPS Project Management, löneförvaltning i Hogia samt lagar och regler för arbetsmarknaden (AKPA) på Stockholms universitet. Hon är även certifierad coach via Coach Companion. Systemkunskap i Polopoly, Sitevision, Lotus Notes, IBM Rational Clear Quest, Mock-ups samt Officepaketet. Mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift.
För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Åsa – Redovisningsekonom, Controller

10 års yrkeserfarenhet från roller som redovisningsekonom och Controller, både som konsult och anställd. Har arbetat i flertalet internationella bolag, men även i mindre svenska bolag i b.la fastighetsbranschen. Van att arbeta med nordisk redovisning samt erfarenhet av bokslutsarbete, rapportering, kostnadsanalys, kreditbedömningar, deklarationer, budgetarbete, löpande bokföring, avstämningar, kund- och leverantörsreskontra m.m. I rollen som Controller handlade det främst om arbetsuppgifter inom kostnadskontroll och rapportering kring företagets kostnader. Bachelor of Business Administration vid European University i Bryssel. Mycket goda IT kunskaper; SAP, Pyramid, Navision, Multisoft m.fl. Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift.
För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Ulrika – Ekonomiassistent- leverantörskontraansvarig

17 års erfarenhet av ekonomiarbete i roller som ekonomiassistent och Credit Controller, senaste åren anställd på ett internationellt bolag med ansvar för leverantörsreskontran för alla 5 nordiska länder. Övriga arbetsuppgifter från hennes senaste roll innefattade även ett huvudansvar för helhetsprocessen från inköpsordrar fram till fakturabetalning. Tidigare erfarenhet från roller som Credit Controller där hon b.la arbetat med uppdatering av kunders prissättning, tillägg av produkter och konfigurationer, kreditansökningar, fakturering och prognos. Erfarenhet av att analysera kreditrisker och ansvarat för inkassouppföljningar och återbetalningar. Bred erfarenhet av system såsom SAP, Lotus Notes, Sage, Sibel Software Systems m.f.l. Mycket god engelska, i tal och skrift tack vare arbete flera års arbete utomlands.
För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Eva – Ekonomiansvarig, redovisningskonsult, löneadministratör, deltid

Ekonom med bred erfarenhet av redovisning. Mångårig och gedigen erfarenhet av att arbeta som konsult. Nu senast som självständig löneadministratör på ett IT-bolag med över 100 anställda. Lång erfarenhet av att självständigt sköta hela ekonomifunktionen på små och medelstora företag samt att strukturera upp och förbättra rutiner. Van att ansvara för bokföring, avstämningar, skatter, moms, löneadministration, rapportering, bokslut samt upprättande av årsredovisning och deklaration. Även bred kunskap kring hantering av försäkringar, pensioner och leasingbilar. Mycket goda datakunskaper i MS Office samt olika bokförings- och löneprogram såsom Scala, Pyramid, Hogia, Visma Administration, Kontek, Agda m fl. Goda kunskaper i engelska, tal och skrift.
För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Susanne – Redovisningskonsult, deltid/heltid

Bred erfarenhet av ekonomiarbete, varav de senaste 13 åren som konsult, i både mindre företag och större koncerner. Har arbetat med såväl övergripande ekonomiarbete såsom att hantera det dagliga med allt från löpande bokföring till bokslut. Som ekonomikonsult har hon haft varierande arbetsuppgifter och på de mindre bolagen ensam ansvarat för ekonomi samt lön och personaladministration. Även medverkat i att bygga upp ekonomifunktioner från grunden. Varit ekonomiansvarig hos ett flertal kunder på längre uppdrag och upprättat årsredovisningar, kvartals- och månadsrapporter, deklarationer, resultatuppföljningar, statistikrapporter och även administrerat löner. Systemvana från b.la. Visma Administration, Hogia, Navision, Scala, Oracle, Fortnox samt skatte- och årsredovisningsprogram. Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift.
För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se