Februari månads ljuspunkter

Behöver ditt företag hyra eller rekrytera en ny medarbetare? Här nedan kan du läsa om tio av våra konsulter som blir lediga inom kort.
Du kan också kontakta oss och berätta om just dina specifika bemanningsbehov så presenterar vi fler lämpliga kandidater.

MargarethaRedovisningsansvarig, ekonomichef, löneansvarig

Mer än 20 års erfarenhet varav 11 år som konsult. Arbetat med ekonomi och löner i stora och medelstora företag, koncerner med många dotterbolag, internationella företag, förbund, ideell förening samt på redovisningsbyrå. Van att operativt ansvara för allt från löpande redovisning till månads- och årsbokslut, personalledning, lönehantering (tjänstemän och kollektivanställda), rapportering, ekonomiska analyser, verksamhetsutveckling samt strategiska frågor. Erfarenhet av utvecklingsarbete och effektivisering inom ekonomi och administration. Systemerfarenhet från Agresso, Movex, Hogia, Visma Administration, Monitor, Hantverksdata -Entré, Crona Lön, Agda m fl. Goda kunskaper i engelska, tal och skrift.
För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Tina – Redovisningsansvarig, redovisningskonsult

10 års erfarenhet av redovisningsarbete i roller som redovisningsekonom och redovisningsansvarig. Förutom redovisning i ett flertal branscher såsom dagligvaruhandel, byggbranschen, även ansvarat för rapportering, analys, moms, skattehantering samt att upprätta månads- och årsbokslut. Stor vana av att implementera och starta upp nya affärssystem. Bred erfarenhet av förbättringsarbete, såsom att upprätta nya rutiner och effektivisera det dagliga arbetet. Även arbetat med personal- och lönehantering för både tjänstemän och arbetare. Goda kunskaper i Visma Administration, Björn Lundén, Hantverksdata- Entré, Agresso, Scala och Excel. Goda kunskaper i engelska, tal och skrift.
För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Eva – Ekonomiansvarig, löneadministratör

Ekonom med bred erfarenhet av redovisning och stor vana av att arbeta som konsult. Nu senast som självständig löneadministratör på ett IT- bolag med över 100 anställda. Erfarenhet av att självständigt sköta hela ekonomifunktionen på små och medelstora företag samt att strukturera upp och förbättra rutiner. Van att ansvara för bokföring, avstämningar, skatter, moms, löneadministration, rapportering, bokslut samt upprättande av årsredovisning och deklaration. Även bred kunskap kring hantering av försäkringar, pensioner och leasingbilar. Mycket goda datakunskaper i MS Office samt olika bokförings- och löneprogram såsom Scala, Pyramid, Hogia, Visma Administration, Kontek, Agda m fl. Goda kunskaper i engelska, tal och skrift.
För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Zahra – Ekonomiassistent

Har under de senaste 10 åren arbetat som ekonomikonsult inom bland annat den svenska forskningsbranschen och för ett servicebolag för fastighetsägare och hyresgäster. Kommer senast från en roll som ekonomiassistent på ett läkemedelsföretag. Gedigen erfarenhet av hela leverantörs- och kundreskontra processen. Även erfarenhet av att sköta den löpande bokföringen, genomföra månadsbokslut och fakturering vid månadsskiftet. Ansvarat för projekthantering och systemflytt i SAP till Polen samt andra utvecklingsprojekt och implementeringar. Utbildad ekonom via Folkuniversitetet och har därtill gått kurser i b.la redovisning på Företags Vision AB. Systemerfarenhet från Visma Administration, Agresso, SAP, DDS, Visma samt Hogia lön. Breda kunskaper i Excel. Goda kunskaper i engelska samt persiska, tal och skrift.
För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Yvonne – Ekonomiassistent, leverantörsreskontra

Ansvarat för leverantörsreskontraprocessen samt kontroll av flödet i Invoice Manager som inneburit att fördela fakturor till rätt attestant, kontera fakturor samt att driva in fakturor vid bokslut. Van vid att hantera både interna och externa kontakter samt stöttat användare i diverse affärssystem och varit kontaktperson mot Shared Service Center. Granskat utlägg/reseräkningar för anställda i Norden och Estland. Andra återkommande arbetsuppgifter har varit; löpande bokföring, periodiseringar, anläggningsregister samt kontoavstämningar. Även erfarenhet av in-och utbetalningar, påminnelsehantering, inkasso, bankkontoavstämning inför bokslut samt rapportering av kostnadsanalys. Systemerfarenhet från b.la SAP R/3, IFS, Readsoft, Verify, Coupa och SRM inköp-ordersystem, Concur samt Workday. Mycket goda kunskaper i engelska och norska, tal och skrift.
För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Annika – KAM, senior säljare, produktansvarig

19 års erfarenhet av internationell försäljning inom hotell-, rese- och flygbranschen. Bred erfarenhet av B2B försäljning, prisstrategier och konceptutveckling. Även arbetat med affärsutveckling och marknadsföring med specialområden såsom försäljning, projektledning, förhandling, kampanjer, kommunikation samt uppföljning av mål och nyckeltal. Budget och försäljningsansvar för uppåt 100 kunder samt nykundsbearbetning. Har läst en fördjupningskurs inom marknadsföring, kommunikation och reklam vid IHR, Stockholms Universitet. Goda kunskaper i MS Office och Google Analytics. Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift. Goda kunskaper i franska samt vissa kunskaper i tyska.
För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Lars – Inköpare/logistik/Supply Chain

Flera års erfarenhet av Supply och logistik i telekombranschen. Ansvarat för hela flödet från upprättande av kontrakt, materialbeställning samt levererassamordning till kund. Även arbetat i koordinerande roller, där det främsta uppdraget gick ut på att driva förbättringar mellan Shared Service Center och de lokala bolagen på nordisk nivå. 5 års erfarenhet av interna inköp såsom mobiltelefoner, konsulttjänster, catering mm. Van vid internationella kontakter och har utbildat anställda i ett flertal länder i SAP R/3. Har även, i tidigare roller, arbetat med ekonomi inom leverantörsreskontra, avstämningar och bokslut. Goda kunskaper i MS Office, SAP R/3 och R/2. Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift.
För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Frida – Innesäljare, kundtjänst, order

10 års erfarenhet av roller inom service, kundrådgivning och ordermottagning. Därtill gedigen erfarenhet från flertalet branscher såsom detaljhandel, logistik och IT samt telekom. Hennes samlade arbetsuppgifter har inkluderat allt från ordermottagning och registrering till att ansvar för egen kundstock. Stor vana och kunskap kring kundbemötande, merförsäljning, leveransbokningar och beställningar. I en tidigare tjänst ingick det även att boka ut tekniker och att ansvara för tidrapporteringen för dessa. Är utbildad gymnasieekonom samt deltagit i diverse kurser inom aktiv försäljning samt ledarskap. Systemkunskap i Cabas, Visma, SAP och Officepaketet. Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift.
För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Joanna – VD-/Chefsassistent

Över 12 års erfarenhet som VD-/chefsassistent, många av dessa år i rollen som konsult. Har arbetat i internationell storföretagsmiljö och som assistent åt ledningsgrupp i medelstora företag. Har arbetat på nationell och nordisk nivå samt som PA till chef på europeisk nivå. Ansvarat för omfattande resebokning, kalender- och mötesbokning, schemaläggning samt personalaktiviteter. Van att sammanställa presentationer. Även god vana som kontorsansvarig, som t ex inneburit att vara kontaktperson gentemot leverantörer och sköta inköp till kontoret samt catering och se till att lokalerna är i ordning. Förutom mycket goda IT kunskaper även haft ansvar för den interna webbsidan och sammanställt företagets månadsbrev. Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift.
För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se

Elie – HR-generalist

8 års arbetslivserfarenhet inom HR, varav 4 år som konsult. Erfarenhet främst från branscher inom konsultverksamhet, läkemedelsföretag, hotell och bygg- och anläggningsföretag. Van att arbeta brett inom HR med fokus på personaladministration samt att vara kontaktperson för chefer och övriga anställda i HR-relaterade frågor. Erfarenhet av rekrytering, kompetensutveckling, fackliga förhandlingar och andra arbetsrättsliga frågor. Deltagit i budgetarbete och haft hand om företagshälsovård. Övriga uppgifter har varit att uppdatera personalhandbok samt utforma policys och dokumentera processer. Delaktig i lönerevision, medarbetarundersökningar samt varit behjälplig med administrativt arbete inom dessa områden. PAO-Programmet vid Stockholms Universitet. Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift.
För mer info ring: 08-545 28 300 eller maila info (at) avanzera.se